Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hornindal

Infrastruktur for sentrumsutvidelse i Hornindal
3-4 byggemåneder. 400 m med kjøreveg, 150 m med fortau og gravast grøfter og legges om lag 500 m med hovedvannledning.
Utførelse av spuntarbeider og bygging av terskel i 20189 Vikaelva i Grodås i Hornindal
NVE Anlegg Region Vest utfører flomsikringstiltak i Vikaelva i Hornindal, Volda kommune. Som en del av dette prosjektet skal eksisterende bustad nedstrøms E-39 sikres mot flom fra Vikaelva. Sikringen langs eksiterende tørrmur skal utføres ved spuntvegg som skal forblendes med betongvegg. Videre skal Vikaelva sikres mot bunnsenking nedstrøms bru E-39 ved bygging av en terskel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: