Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Høyanger

Nybygg av tomannsboliger i Lavik
Totalt skal det bygges 3 stk tomannsboliger+ 2 utleie enheter.
Rassikringstiltak på Fv 91 Bruland i Høyanger
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 800m. Kostnad er ikke beregnet.
Nybygg av hovedvannledning i Ortnevik
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Renovering av eksisterende avløpsrenseanlegg i Høyanger
Høyanger kommune ønsker å renovere eksisterende avløpsrenseanlegg for Høyanger tettsted både mht. prosessutstyr samt generell oppgradering av anlegget ut fra dagens krav til HMS. I denne forbindelse skal det også bygges en ny garderobedel samt en garasje i tilknytning til/ved renseanlegget.
Oppsetting av friteksttavler på E39 x Fv. 55 i Vadheim, for innkommande trafikk frå Balestrand i Sogn og Fjordane
Totalt er det 11 lokasjoner med geografisk spredning i fylket. Fellesutlysning for: 1. Fv. 614 x Rv. 5 på Grov, retning mot Svelgen. 2. Fv. 50 x E16 i Aurland, retning mot E16. 3. Fv. 614 Stårheim ferjekai. 4. Fv. 55 Sogndal – Nestangen/Krossen, retning mot Sogndal. 5. Fv. 609 ved Ringstad, retning mot Førde. 6. Fv. 53 ved rundkøyring på Årdalstangen, retning mot Fodnes. 7. Fv. 616 Måløy ferjekai. 8. E39 x Fv. 55 i Vadheim, for innkommande trafikk frå Balestrand. 9. Fv. 609 x E39, på Fv. 609 for trafikk som skal til Askvoll. 10. Fv. 13 ved Moskog, for trafikk som skal til Gaularfjellet. 11. Fv. 610 ved Sande, for trafikk mot Gaularfjellet.
Utbedring av bru i Høyanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ombygging av vei i Høyanger
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Påbygg av vannverk i Lavik
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Sikring av vei i Kyrkjebø
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: