Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gloppen

Nybygg av vannkraftverk i Årdal
94,6 GWh. 4.730 husstandar.
Ny flyplass/rullebane på Sandane lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Tilbygg av omsorgssenter i Sandane, Gloppen
Tilbygg med 20 nye plasser.
Nybygg av eneboliger mm i Gloppen, trinn 1
To felleshus i 2 etasjer som møtesplass (kjøkken, soverom, bad, verksted mm).
Oppføring av lagerhaller på Eidsmona industriområde i Gloppen kommune
Bygg 1: Stålbygg, mål ca 30,1 x 17,0 m / 512 m2 med 5 opning med rulleportar. Overbygg på eksisterande avfallsbåsar for midlertidig lagring av ikkje sortert papp, papir og plast samla inn før sortering og pakking i eit eksisterande hovudbygg. Bygg 2: Stålbygg mål ca 15,5 x 18,3 m / 284 m2 med opning utan port. Mellombygg for lagring av ferdig sortert og pakka papp, papir og plast før utsending frå anlegget.
Nybygg av kraftverk i Gloppen
Produksjon 3,74 GWh. Tiltakshaver er Solheim kraftverk AS.
Ombygging til leiligheter i Gloppen
Ombygging fra skole til leiligheter.
Rassikringstiltak på E39 Grasdalen i Gloppen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 4a. Skredtype is, stein. 550m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: