Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Førde

Nybygg av leiligheter og studenthyblar i Førde
Gnr/bnr 43/211, 212, 362 og 43/88, 200.
Rehabilitering og påbygg av boliger, forretning og kontor i Førde
Rehabilitering av eksisterende bygg i 3 etasjer og påbygg av 2 etasjer med boliger.
Nybygg av rekkehus i Førde
Gnr/bnr 43/211, 212, 362 og 43/88, 200.
Nybygg av leiligheter i Førde
Gnr/bnr 43/211, 212, 362 og 43/88, 200.
Nybygg av gang- og sykkelveg og VA-anlegg på E39 i Førde
Prosjektet omfatter nybygg av vannledning, avløpsledning og bygging av 2 kloakkpumpestasjoner samt etablering av gang- og sykkelvei.
Utbyggning og renovering av eksisterande bygg i Førde
61/117, 61/53, 61/379. Det skal leggast til rette for kontor i dei øvste etasjane, medan dagens drift med butikklokale/treningssenter skal vidareførast i dei nedste etasjane.
Nybygg av lågblokker og konsentrert småhus i Førde
Gnr. 58 bnr. 17, 48, 102, 110-113 og deler av 58/2
Oppgradering av Kvernbergtunnelen på Fylkesveg 609 i Førde
779 m. Oppgradering etter Tunnelsikkerhetsforskriften. Videreføring av arbeider som ble oppstartet i 2018.
Nybygg av VA-ledning i Førde
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny gang og sykkelveg på E39 Fjellvegen/Hafstadvegen i Førde, Førdepakken
Fra rundkjøringa på Hafstad i øst til rundkjøringa ved Storehagen bru i vest.
Langsgående vegoppmerking med sprayplast og ekstrudert termoplast i Vestland
Gjelder: Hedmark, Oppland, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.
Oppsetting av friteksttavler på Fv. 13 ved Moskog, for trafikk som skal til Gaularfjellet i Sogn og Fjordane
Totalt er det 11 lokasjoner med geografisk spredning i fylket. Fellesutlysning for: 1. Fv. 614 x Rv. 5 på Grov, retning mot Svelgen. 2. Fv. 50 x E16 i Aurland, retning mot E16. 3. Fv. 614 Stårheim ferjekai. 4. Fv. 55 Sogndal – Nestangen/Krossen, retning mot Sogndal. 5. Fv. 609 ved Ringstad, retning mot Førde. 6. Fv. 53 ved rundkøyring på Årdalstangen, retning mot Fodnes. 7. Fv. 616 Måløy ferjekai. 8. E39 x Fv. 55 i Vadheim, for innkommande trafikk frå Balestrand. 9. Fv. 609 x E39, på Fv. 609 for trafikk som skal til Askvoll. 10. Fv. 13 ved Moskog, for trafikk som skal til Gaularfjellet. 11. Fv. 610 ved Sande, for trafikk mot Gaularfjellet.
Oppsetting av friteksttavler på Fv. 609 ved Ringstad, retning mot Førde i Sogn og Fjordane
Totalt er det 11 lokasjoner med geografisk spredning i fylket. Fellesutlysning for: 1. Fv. 614 x Rv. 5 på Grov, retning mot Svelgen. 2. Fv. 50 x E16 i Aurland, retning mot E16. 3. Fv. 614 Stårheim ferjekai. 4. Fv. 55 Sogndal – Nestangen/Krossen, retning mot Sogndal. 5. Fv. 609 ved Ringstad, retning mot Førde. 6. Fv. 53 ved rundkøyring på Årdalstangen, retning mot Fodnes. 7. Fv. 616 Måløy ferjekai. 8. E39 x Fv. 55 i Vadheim, for innkommande trafikk frå Balestrand. 9. Fv. 609 x E39, på Fv. 609 for trafikk som skal til Askvoll. 10. Fv. 13 ved Moskog, for trafikk som skal til Gaularfjellet. 11. Fv. 610 ved Sande, for trafikk mot Gaularfjellet.
Ombygging av kirkegård i Førde
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021. Antatt byggestart.
Optimaliserte løsninger for planstilte kryss på motorveger i Norge
Arbeidet skal bidra til at slike kryss ivaretar høy trafikksikkerhet, lav miljøkonsekvens og god funksjonalitet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: