Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Førde

Ny- og ombygg av sykehus i Førde, trinn 2 m.fl.
Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk. Ferdigstilt i løpet av 2027.
Om- og nybygg av vidergående skole på Øyrane
Hafstad videregående skole vil flytte til Øyrane og inngå i et samlet bygg med Øyrane videregående skole.
Nybygg av leiligheter, forretning og kontor på Ytre Øyrane i Førde
6000-8000 m2. 5-6 etasjer, eventuelt kjeller/parkeringshus. Gnr/Bnr; 21/527, 531 og 551.
Nybygg av leiligheter og kontor øst for Hafstad videregående skole og nord for E 39 på Havstad
Område 7,6 dekar, 3-5 etasjer. Førde Sement er leverandør av innvendig betong.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 2
Ca. 150 boenheter totalt.
Nybygg av leiligheter i Førde
Parkeringskjeller.
Nybygg av gang- og sykkelveg og VA-anlegg på E39 i Førde
Prosjektet omfatter nybygg av vannledning, avløpsledning og bygging av 2 kloakkpumpestasjoner samt etablering av gang- og sykkelvei.
Nybygg av lågblokker og konsentrert småhus i Førde
Gnr. 58 bnr. 17, 48, 102, 110-113 og deler av 58/2
Oppgradering av Kvernbergtunnelen på Fylkesveg 609 i Førde
779 m. Oppgradering etter Tunnelsikkerhetsforskriften. Videreføring av arbeider som ble oppstartet i 2018.
Nybygg av VA-ledning i Førde
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny gang og sykkelveg på E39 Fjellvegen/Hafstadvegen i Førde, Førdepakken
Fra rundkjøringa på Hafstad i øst til rundkjøringa ved Storehagen bru i vest.
Utbedring av Kvernbergtunnelen på Fv 609 i Førde
Mindre arbeid med telefon, lys og teknisk bygg.
Oppsetting av friteksttavler på Fv. 13 ved Moskog, for trafikk som skal til Gaularfjellet i Sogn og Fjordane
Totalt er det 11 lokasjoner med geografisk spredning i fylket. Fellesutlysning for: 1. Fv. 614 x Rv. 5 på Grov, retning mot Svelgen. 2. Fv. 50 x E16 i Aurland, retning mot E16. 3. Fv. 614 Stårheim ferjekai. 4. Fv. 55 Sogndal – Nestangen/Krossen, retning mot Sogndal. 5. Fv. 609 ved Ringstad, retning mot Førde. 6. Fv. 53 ved rundkøyring på Årdalstangen, retning mot Fodnes. 7. Fv. 616 Måløy ferjekai. 8. E39 x Fv. 55 i Vadheim, for innkommande trafikk frå Balestrand. 9. Fv. 609 x E39, på Fv. 609 for trafikk som skal til Askvoll. 10. Fv. 13 ved Moskog, for trafikk som skal til Gaularfjellet. 11. Fv. 610 ved Sande, for trafikk mot Gaularfjellet.
Oppsetting av friteksttavler på Fv. 609 ved Ringstad, retning mot Førde i Sogn og Fjordane
Totalt er det 11 lokasjoner med geografisk spredning i fylket. Fellesutlysning for: 1. Fv. 614 x Rv. 5 på Grov, retning mot Svelgen. 2. Fv. 50 x E16 i Aurland, retning mot E16. 3. Fv. 614 Stårheim ferjekai. 4. Fv. 55 Sogndal – Nestangen/Krossen, retning mot Sogndal. 5. Fv. 609 ved Ringstad, retning mot Førde. 6. Fv. 53 ved rundkøyring på Årdalstangen, retning mot Fodnes. 7. Fv. 616 Måløy ferjekai. 8. E39 x Fv. 55 i Vadheim, for innkommande trafikk frå Balestrand. 9. Fv. 609 x E39, på Fv. 609 for trafikk som skal til Askvoll. 10. Fv. 13 ved Moskog, for trafikk som skal til Gaularfjellet. 11. Fv. 610 ved Sande, for trafikk mot Gaularfjellet.
Etablering av løfteplattformer i Norge
Anskaffelsen vil omfatte personheiser i sjakt (heretter løfteplattformer i sjakt), fastmonterte løfteplattformer, frittstående løfteplattformer, trappeheiser med sete, trappeheiser med plattform, tappeklatrere og ganghjelpemiddel for trapp - fastmontert, samt tilhørende tilbehør, reservedeler og tjenester til produktene. Gjelder hele Norge.
Ombygging av kirkegård i Førde
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: