Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Førde

Ny- og ombygg av sykehus i Førde, trinn 2 m.fl.
Hus A: Nybygg for barn-, ungdom- og voksenpsykiatri, Hus B: Sykehotell, Hus C: Somatikk. Ferdigstilt i løpet av 2027.
Om- og nybygg av vidergående skole på Øyrane
Hafstad videregående skole vil flytte til Øyrane og inngå i et samlet bygg med Øyrane videregående skole.
Nybygg av forretning og leiligheter i Førde
9.000 m2 nytt forretningsareal og ca. 130 bustader.
Nybygg av leiligheter og rekkehus med felles parkeringskjeller i Førde
Gnr/bnr: 21/297, 22/90, 22/62, 22/244 og 22/56. 3 boligblokker og 10 småhusenheter. 2-6 etasjer.
Vedlikehold asfaltdekker på riksveier og fylkesveier i 2020
Asfaltarbeidet omfatter totalt ca 125 kontrakter.
Nybygg av leiligheter og kontor øst for Hafstad videregående skole og nord for E 39 på Havstad
Område 7,6 dekar, 3-5 etasjer. Førde Sement er leverandør av innvendig betong.
Nybygg av boligområde i Førde, trinn 2
Ca. 150 boenheter totalt.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Førde, trinn 3
Ca. 30-40 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.
Rehabilitering og påbygg av boliger, forretning og kontor i Førde
Rehabilitering av eksisterende bygg i 3 etasjer og påbygg av 2 etasjer med boliger.
Nybygg av gang- og sykkelveg og VA-anlegg på E39 i Førde
Prosjektet omfatter nybygg av vannledning, avløpsledning og bygging av 2 kloakkpumpestasjoner samt etablering av gang- og sykkelvei.
Nybygg av leiligheter i Førde
Parkeringskjeller.
Nybygg av lågblokker og konsentrert småhus i Førde
Gnr. 58 bnr. 17, 48, 102, 110-113 og deler av 58/2
Etablering av infrastruktur for boligbygg i Førde, trinn 3 mfl.
Infrastruktur for ca. 85 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger, eneboliger i kjede og rekkehus.
Oppgradering av Kvernbergtunnelen på Fylkesveg 609 i Førde
779 m. Oppgradering etter Tunnelsikkerhetsforskriften. Videreføring av arbeider som ble oppstartet i 2018.
Nybygg av VA-ledning i Førde
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nytt sykkelfelt med fortau på Fv 481 Angedalsvegen fra Prestefoss bru i Førde, Førdepakken
Fra kryss ved Prestefoss bru på Vievegen opp til Skora på hele eller bare deler av strekningen.
Ny gang og sykkelveg på E39 Fjellvegen/Hafstadvegen i Førde, Førdepakken
Fra rundkjøringa på Hafstad i øst til rundkjøringa ved Storehagen bru i vest.
Oppsetting av friteksttavler på Fv. 13 ved Moskog, for trafikk som skal til Gaularfjellet i Sogn og Fjordane
Totalt er det 11 lokasjoner med geografisk spredning i fylket. Fellesutlysning for: 1. Fv. 614 x Rv. 5 på Grov, retning mot Svelgen. 2. Fv. 50 x E16 i Aurland, retning mot E16. 3. Fv. 614 Stårheim ferjekai. 4. Fv. 55 Sogndal – Nestangen/Krossen, retning mot Sogndal. 5. Fv. 609 ved Ringstad, retning mot Førde. 6. Fv. 53 ved rundkøyring på Årdalstangen, retning mot Fodnes. 7. Fv. 616 Måløy ferjekai. 8. E39 x Fv. 55 i Vadheim, for innkommande trafikk frå Balestrand. 9. Fv. 609 x E39, på Fv. 609 for trafikk som skal til Askvoll. 10. Fv. 13 ved Moskog, for trafikk som skal til Gaularfjellet. 11. Fv. 610 ved Sande, for trafikk mot Gaularfjellet.
Oppsetting av friteksttavler på Fv. 609 ved Ringstad, retning mot Førde i Sogn og Fjordane
Totalt er det 11 lokasjoner med geografisk spredning i fylket. Fellesutlysning for: 1. Fv. 614 x Rv. 5 på Grov, retning mot Svelgen. 2. Fv. 50 x E16 i Aurland, retning mot E16. 3. Fv. 614 Stårheim ferjekai. 4. Fv. 55 Sogndal – Nestangen/Krossen, retning mot Sogndal. 5. Fv. 609 ved Ringstad, retning mot Førde. 6. Fv. 53 ved rundkøyring på Årdalstangen, retning mot Fodnes. 7. Fv. 616 Måløy ferjekai. 8. E39 x Fv. 55 i Vadheim, for innkommande trafikk frå Balestrand. 9. Fv. 609 x E39, på Fv. 609 for trafikk som skal til Askvoll. 10. Fv. 13 ved Moskog, for trafikk som skal til Gaularfjellet. 11. Fv. 610 ved Sande, for trafikk mot Gaularfjellet.
Ombygging av kirkegård i Førde
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: