Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eid

Nybygg av rekkehus og eneboliger i Nordfjordeid, trinn 2 mfl
Totalt ca. 200 boliger på Hogaåsen.
Oppgradering av tunnel på E39 i Nordfjordeid, trinn 2
2859m. Prioritering høy i rassikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Is, tørrsnø, stein. Rute 4a.
Utbedring av vei, Haugen - Myrvold
Forsterking, drenering, møtesplasser.
Oppgradering av Fv. 664 Fossebakken - Heggjabygda i Eid
Forsterkningslag: Ca. 4150 m3. Bærelag 0-32: Ca. 770 m3. Bærelag Ag 16: Ca. 6900 m2. Bytte ut ca. 25 stikkrenner i forskjellige dimensjoner. Utviding av grøfteprofil: Ca. 1300 m. Eventuell frostsikring: Ca. 1000 m3. Masser til fyllplass/motfylling/bakkeplanering: Ca. 4500 m3.
Terrenginngrep og nett på Rv 15 Kongenestunnelen vest i Eid
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 6c. Skredtype is, tørrsnø, stein. 150m.
Oppsetting av friteksttavler på Fv. 614 i Sogn og Fjordane
Totalt er det 11 lokasjoner med geografisk spredning i fylket. Fellesutlysning for: 1. Fv. 614 x Rv. 5 på Grov, retning mot Svelgen. 2. Fv. 50 x E16 i Aurland, retning mot E16. 3. Fv. 614 Stårheim ferjekai. 4. Fv. 55 Sogndal – Nestangen/Krossen, retning mot Sogndal. 5. Fv. 609 ved Ringstad, retning mot Førde. 6. Fv. 53 ved rundkøyring på Årdalstangen, retning mot Fodnes. 7. Fv. 616 Måløy ferjekai. 8. E39 x Fv. 55 i Vadheim, for innkommande trafikk frå Balestrand. 9. Fv. 609 x E39, på Fv. 609 for trafikk som skal til Askvoll. 10. Fv. 13 ved Moskog, for trafikk som skal til Gaularfjellet. 11. Fv. 610 ved Sande, for trafikk mot Gaularfjellet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: