Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Balestrand

Oppgradering av Tussviktunnelen på Fylkesveg 55 i Balestrand
520 m. Oppgradering etter Tunnelsikkerhetsforskriften. Videreføring av arbeider som ble oppstartet i 2018.
Utbedring av Tussviktunnelen på Fv 55 i Balestrand
Mindre arbeid med telefon, lys og teknisk bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: