Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Aurland

Nybygg av eneboliger og rekkehus inklusive infrastruktur i Fretheim
22 boenheter fordelt på eneboliger og tomannsboliger.
Nybygg av eneboliger på Aurland
22 tomter gjenstår.
Nybygg av omsorgsbolig i Aurlandsvangen
3 Etasjer: Etasje 1 Fellesareal, Etasje 2 Garderobe og kontor, Etasje 3 Leiligheter 2-4 st.
Terrenginngrep på Fv 50 Østerbø i Aurland
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 630m. Skredtype tørrsnø.
Rassikringstiltak på E16 Skjerping bru i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype flom. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Ombygging av dam i Aurland
Rehabilitering av nedstrøms dam.
Oppsetting av friteksttavler på Fv. 50 x E16 i Aurland, retning mot E16 i Sogn og Fjordane
Totalt er det 11 lokasjoner med geografisk spredning i fylket. Fellesutlysning for: 1. Fv. 614 x Rv. 5 på Grov, retning mot Svelgen. 2. Fv. 50 x E16 i Aurland, retning mot E16. 3. Fv. 614 Stårheim ferjekai. 4. Fv. 55 Sogndal – Nestangen/Krossen, retning mot Sogndal. 5. Fv. 609 ved Ringstad, retning mot Førde. 6. Fv. 53 ved rundkøyring på Årdalstangen, retning mot Fodnes. 7. Fv. 616 Måløy ferjekai. 8. E39 x Fv. 55 i Vadheim, for innkommande trafikk frå Balestrand. 9. Fv. 609 x E39, på Fv. 609 for trafikk som skal til Askvoll. 10. Fv. 13 ved Moskog, for trafikk som skal til Gaularfjellet. 11. Fv. 610 ved Sande, for trafikk mot Gaularfjellet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: