Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Askvoll

Tilbygg og rehabilitering av barnehage i Askvoll
Det skal gjennomføres nytt tilbygg på ca 122 m2 BRA - samt oppgradering av eldre del som vil omfatte utskifting/montering av nye vinduer og endring av romindeling osv.
Oppsetting av friteksttavler på Fv. 609 x E39, på Fv. 609 for trafikk som skal til Askvoll i Sogn og Fjordane
Totalt er det 11 lokasjoner med geografisk spredning i fylket. Fellesutlysning for: 1. Fv. 614 x Rv. 5 på Grov, retning mot Svelgen. 2. Fv. 50 x E16 i Aurland, retning mot E16. 3. Fv. 614 Stårheim ferjekai. 4. Fv. 55 Sogndal – Nestangen/Krossen, retning mot Sogndal. 5. Fv. 609 ved Ringstad, retning mot Førde. 6. Fv. 53 ved rundkøyring på Årdalstangen, retning mot Fodnes. 7. Fv. 616 Måløy ferjekai. 8. E39 x Fv. 55 i Vadheim, for innkommande trafikk frå Balestrand. 9. Fv. 609 x E39, på Fv. 609 for trafikk som skal til Askvoll. 10. Fv. 13 ved Moskog, for trafikk som skal til Gaularfjellet. 11. Fv. 610 ved Sande, for trafikk mot Gaularfjellet.
Etablering av busslomme på kommunal vei ved kryss Fv. 609 i Askvoll
Utgraving av matjord og vegetasjonsdekke : 900 m3. Utgraving jord : 230 m3. Tilførte fjellmasser : 1000 m3. Overbygning, knust fjell, bærelag Fk : 485 m3. Asfalt, bærelag Ag16, 6 cm : 1010 m2. Asfalt, dekke Agb 11, 5 cm : 1000 m2. Asfalt, dekke fortau, Agb11, 4 cm : 55 m2. Overvannsanlegg rør ø200 – ø400 mm : 79 m. Kummer overvann : 5 stk. Kabelgrøfter, samlet lengde : 123 m. Kantstein : 17 m. Ledelinjer : 2,5 m2. Skilt : 5 stk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: