Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vindafjord

Nybygg av industriområde i Ølen
Totalt 20 mål tomt. Kan deles i mindre deler.
Nybygg av leilighetsbygg i Ølen
Infrastruktur finns delvis.
Nybygg av boligområde i Vikedal
15 enheter. Selges til både private og større utbyggere.
Nybygg av leiligheter i Ølen
Foremålet med planarbeidet er å legge til rette for leiligheter i to nye etasjer på dagens <<bankbygg>>.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boligområde i Vikedal
Vindafjord Tomteselskap ber om tilbod på opparbeiding av Veg- og VVA for utviding av Søndenå-feltet, Synebergvegen. Byggjeområdet er regulert med 15 tomter, og det skal byggast ca. 555 lm nye tilkomstvegar med VVA-grøfter, samt ein leikeplass med utstyr. Søre deler av området har gran/plantefelt. Plantefelt vert tatt ut av eigen skogsentreprenør i forkant oppstart anleggsarbeida - men etter endeleg vedtak om utbygging. Telenor har hovudlinje gjennom området som under byggeperioden må leggast om og skal vere i permanent drift under heile byggeperioden. Tilsvarande har Haugaland Kraft høgspentlinje der nedtrekk frå luftspenn til grøft flyttast lenger vest. Midlertidig omlagt høgspent skal ha drift under heile byggjeperioden. Permanent omlegging i Veg 1.
Asfaltarbeider på fylkesveier i Rogaland 2020
Oppdraget består av 4 delleveranser/kontrakter: 1) 3-11-2020-03 Fylkesveger indre Ryfylke, 2) 3-11-2020-04 Fylkesveger Haugalandet, 3) 3-11-2020-05 Fylkesveger Dalane, 4) 3-11-2020-06 Fylkesveger nord-jæren og Ryfylke.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Ølen
Dagens hastighet: 1Gb, krav-aksess: 10Gb, minimumshastighet: 2Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Skjold
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Ølen
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Ølen
Dagens hastighet: 50Mb, krav-aksess: 1Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: