Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vindafjord

Nybygg av leilighetsbygg i Ølen
Infrastruktur finns delvis.
Miljøgate og gang- og sykkelveg på Fv 46 Vikedal sentrum i Vindafjord
560 m. Bygging av ny miljøgate i Vikedal sentrum samt etablere gang- og sykkelveg frem til Søndenåkrysset. Omfatter også arbeid med kommunalt VA.
Drift-og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Indre Ryfylke 2021-2026
Felles utlysning for kommunene Vindafjord, Sauda, Suldal, Tysvær, Hjelmeland og Ullensvang. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Nybygg av frittliggende småhus og konsentrert bebyggelse i Ølen
Gnr/bnr: 273/2 mfl 9 tomter fordelt på eneboliger, tomannsboliger og 1 tomt med konsentrert bebyggelse.
Anleggsarbeider i forbindelse med utvidelse av deponigassanlegg i Skjold deponietappe 2
Deponietappen skal bygges som en separat celle, med separat drenering/avløp videre til eksisterende sigevannsutslipp.
Utvidelse av Fv.46 Ilsvåg - Ilsneset i Vindafjord
Rogaland fylkeskommune er oppdragsgiver og har behov for utvidelse av fv. 46 Saudavegen på en strekning på ca. 1400 m. Utvidelsen skjer på begge sider av fv. 46.
Ny miljøgate på Fylkesveg 46 Sandeid i Vindafjord
Ca 500 meter. Fra krysset med fv. 514 (Sandeidvegen) i vest til brua i øst.
Utbedring av Fylkesveg 543/62 Utbjoa ferjekai i Vindafjord/Kvinnherad
I forbindelse med elektrifsering av ferjesambanda i fylket.
Nybygg/utbedring av møteplasser på Fylkesveg 734 i Vindafjord
5-10 stk møteplasser, 300.000 mnok pr stk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: