Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tysvær

Nybygg av boligfelt på Skeiseid
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området.
Nybygg av vindkraftverk på Tysvær
11 vindmøller, 47MW.
Nybygg av fritidsboliger i Nedstrand
Gnr: 144 bnr. 3 och bnr. 5.
Etablering av vannledninger på Storåsen ved Odland i Tysvær kommune
Samlet lengde for traseen er ca. 1290 m. Av dette legges ca. 290 m som sjøledning gjennom Foretjørna.
Etablering av aktivitetspark i Tysvær
Totalt areal ca. 1400 m2.
Ny vann-, spillvann- og overvannsledninger på Høgahaug, Førresfjorden
Forsterket forsyning av brannvann til Høgahaug (Nappetjørn).
Asfaltarbeider på fylkesveier i Rogaland 2020
Oppdraget består av 4 delleveranser/kontrakter: 1) 3-11-2020-03 Fylkesveger indre Ryfylke, 2) 3-11-2020-04 Fylkesveger Haugalandet, 3) 3-11-2020-05 Fylkesveger Dalane, 4) 3-11-2020-06 Fylkesveger nord-jæren og Ryfylke.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Førresfjorden
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: