Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tysvær

Nybygg av boligfelt på Skeiseid
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området.
Nybygg av leilighetsbygg i Aksdal, trinn 3-5
Totalt skal det bygges 252 boenheter i området fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av vindkraftverk på Tysvær
11 vindmøller, 47MW.
Nybygg av boligområde og næring i Tysvær
Boligområde men eventuelt næring på arealet ved E134.
Nybygg av boligområde i Aksdal
Gnr/bnr: 105/15, 105/118 mfl.
Nybygg av leilighetsbygg i Aksdal, trinn 2
Totalt skal det bygges 252 boenheter i området fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av vindpark på Gismarvik
3 turbiner. Effekt: 4200 kW. Estimert produksjon: 42.000.000 kWh/år.
Nybygg av fritidsboliger i Nedstrand
Gnr: 144 bnr. 3 och bnr. 5.
Nybygg av fiberbredbånd i Tysvær kommune
14 områder. Totalt 2.200 boliger.
Etablering av vannledninger på Storåsen ved Odland i Tysvær kommune
Samlet lengde for traseen er ca. 1290 m. Av dette legges ca. 290 m som sjøledning gjennom Foretjørna.
Nybygg av infrastruktur i Aksdal, trinn 3-5
Infrastruktur for 192 leiligheter.
Tilkobling av vannledning Stakkestad-Nesheimvatnet i Tysvær kommune
Samlet lengde nytt VA-anlegg er ca 900 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: