Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Time

Ny- og ombygg til flerbolighus i Time, trinn 2-5
120-130 leiligheter, 50-110 m2, fordelt på 4 bygg. 2-9 etasjer. 3 nybygg, 1 ombygg.
Nybygg av leilighetsbygg og næringsbygg i Time, trinn 1-5
4-5 byggetrinn, 20-30 leiligheter per trinn. Tomteeier: Trallfavegen 7 AS v/ Novation Eiendom Bil AS.
Nybygg av boliger ved Åslandsbekken på Kvernaland i Time
En 4-mannsbolig, 5 stk rekkehus og 5 stk eneboliger.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og enebolig i Bryne
Totalt ca 100 boenheter fordelt på tre områder.
Tilbygg av lensmann- og politihus på Bryne
Gnr/bnr: 1/104 og 1/47. Arne Gaborgs veg 15-17. Hensikten med planen er å videreutvikle området ved å bygge et nytt garasjebygg og trappetårn for å tilrettelegge ombygging av eksisterende politilokaler samt utbygging av en ny lagringsbod, sykkelparkering og en utvidelse av eksisterende publikumsinngang ved dagens justisbygg.
Nybygg av matbutikk i Bryne
Gnr/bnr 1/614, 653 1.200-1.400 m2
Nybygg av barnehage i Bryne
Privat barnehage. 6-7 avd. 120 barn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: