Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Time

Nybygg av nærings- og leilighetsbygg i Bryne
6000 m2 næring og 3500 m2 boliger.
Nybygg av boliger ved Åslandsbekken på Kvernaland i Time
En 4-mannsbolig, 5 stk rekkehus og 5 stk eneboliger.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Håland
Totalt 55 enheter fordelt på leiligheter i blokk og rekkehus.
Nybygg av ridesenter på Bryne
Gnr/bnr: 1/11, 1/19 og 1/2.
Utforming av gateløp på Rosseland, Bryne
Vinner i plan- og designkonkurransen: <<del av noe større>>
Kryssutbedring på fylkesvei i Time
Krysset ved fylkesveg 505 Garborgvegen og fylkesveg 506 Arne Garborgs veg/Kvernelandsvegen.
Kryssutbedring på fylkesvei i Time
Krysset ved fylkesveg 506 Kvernelandsvegen og fylkesveg 506 Ålgårdsvegen.
Kryssutbedring på fylkesvei i Time
Krysset ved fylkesveg 506 Ålgårdsvegen og fylkesveg 4436 Lyevegen.
Nybygg av eneboliger i Kvernaland
Gnr/bnr: 28/263, 281 og 714.
Utskifting av vann- og avløpsledninger samt bygging av gang- og sykkelvei m.m i Time kommune
Skifte ut vann- og avløpsledninger fra veikrysset Frøylandsvegen/Kvernalandsvegen og ca. 530 meter sørover. Eksisterende vannledninger skal fjernes. Fra veikrysset Frøylandsvegen/Kvernalandsvegen skal det bygges ny g/s vei. Ny forstøtningsmur av naturstein skal løs langs g/s vei, ca. 170 meter. Statens Vegvesen skal stå for asfaltering og oppmerking av Fv 505.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole på Bryne
Dagens hastighet: 1Gb, krav-aksess: 10Gb, minimumshastighet: 2Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved kontorbygg på Bryne
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk på Bryne
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole på Bryne
Dagens hastighet: 50Mb, krav-aksess: 1Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: