Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Time

Nybygg av nærings- og leilighetsbygg i Bryne
6000 m2 næring og 3500 m2 boliger.
Nybygg av boliger i Time
Minst 100 boliger.
Nybygg av ridesenter på Bryne
Gnr/bnr: 1/11, 1/19 og 1/2.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Time
Gnr/Bnr: 28/445, 465, 221, 801, 517 mfl.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Time
Infrastruktur for 58 boenheter.
Utskifting av vann- og avløpsledninger samt bygging av gang- og sykkelvei m.m i Time kommune
Skifte ut vann- og avløpsledninger fra veikrysset Frøylandsvegen/Kvernalandsvegen og ca. 530 meter sørover. Eksisterende vannledninger skal fjernes. Fra veikrysset Frøylandsvegen/Kvernalandsvegen skal det bygges ny g/s vei. Ny forstøtningsmur av naturstein skal løs langs g/s vei, ca. 170 meter. Statens Vegvesen skal stå for asfaltering og oppmerking av Fv 505.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: