Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Time

Ny- og ombygg til flerbolighus i Time, trinn 2-5
120-130 leiligheter, 50-110 m2, fordelt på 4 bygg. 2-9 etasjer. 3 nybygg, 1 ombygg.
Nybygg av boliger i Time
Minst 100 boliger.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Bryne
Bygg B= 17 leiligheter Bygg A= 13 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og enebolig i Bryne
Totalt ca 100 boenheter fordelt på tre områder.
Nybygg av boliger på Bryne
Totalt 8 del-felt med trinnvis utbygging, totalt 96 boenheter.
Nybygg av barnehage i Bryne
Privat barnehage. 6-7 avd. 120 barn.
Etablering av infrastruktur i Bryne
Infrastruktur for ca. 80 boenheter og flerbrukshall.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Time
Infrastruktur for 58 boenheter.
Utforming av gateløp i Time kommune
Time kommunen ønsker å gjennomføre en begrenset plan og design konkurranse som setter fokus på trafikksikkerhet for myke trafikanter. Trafikksikkerheten skal kombineres med håndtering av overvann, både for de dagene det regner lite og når de store mengdene og flommen kommer. Konkurransen har som mål å premiere løsningsforslag som viser utforming av gateløp og flomvei fra krysset ved Dronning Mauds gate, og helt ut til Frøylandsvatnet i nord.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: