Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Suldal

Nett på Fv 517 Hamratunnelen i Suldal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype stein. 110m.
Opparbeiding av parkeringsplass og ny avkjøring i Suldal
Opparbeiding av parkeringsplass og ny avkøyrsel frå riksveg 13.
Rehabilitering av bru i Suldal kommune
Brua har en lengde på ca 19,3 meter. - Eksisterende overbygging av betong skal rives. - Det skal etableres nye bjelker, dekke og rekkverk. Primært som en lett stålkonstruksjon. - Div gravearbeider i tilstøtende veg og fyllinger. - Etablering av midlertidig gangveg i forbindelse med arbeidene.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland.
Utbedring av avkjørsel på Kjølvik i Suldal kommune
Prosjektet er delt opp i 2 deler. DEL 1: Gjelder utbedring av avkjørsel til Kjølvikstølen. DEL 2 (opsjon): Gjelder EL-grøft fra avkjørsel ved Kjølvikstølen til vegkryss mellom Hebnesvegen og Vatlandsvågen.
Utbygging mobilnett i Suldal kommune
Suldal kommune ønsker utbygging av mobilnett i utvalde områder: - Tysseland, Østebø, Selland (5 hus, 14 hytter, veg). - Lali/Hambrabø (16 hus, 22 hytter, R13 går igjennom området). - Bråtveit/Lågjen (1 hus, 1 hytte, R13 går igjennom området). - Ulladalen (12 hus, 11 hytter, noko veg). Total kostnad: 2,5 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: