Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Suldal

Turbinrehabilitering for kraftverk i Kvilldal
Installert effekt på 1260 MW. Årsproduksjonen er 3060 GWh. Rehabiliteringen vil gi en antatt økt produksjon på om lag 77 GWh/år. Arbeidet omfatter bytte av løpehjul, rehabilitering og utskifting av nødvendige turbindeler for alle de fire maskinene i kraftverket.
Rassikringstiltak på Fv 520 Åsjuvet i Suldal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Kulvert fang- og isnett.
Portal på Rv 13 før Krokanesodden vest i Suldal
Lav prioritert skredpunkt på riksveg. 60m. Skredtype is, tørrsnø.
Rassikringstiltak på Fv 4730 Tengesdal i Suldal
Middels prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger i Rogaland. Skredtype stein.
Rassikringstiltak på Fv 46 i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fangnett og bolt
Rassikringstiltak på Fv 4720 i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Fanggjerde.
Rassikringstiltak på Rv 13 Lauvik i Suldal
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan.
Etablering av rasteplass m.m ved nasjonal turistveg i Hå
Nytt anlegg av rasteplass som erstatter eksisterende plass ved Flesefossen. Omfatter grunnarbeid, nytt toalettbygg og konstruksjonsarbeider. Byggearbeid utgjør hoveddelen av anlegget og utføres i betong, stål og tre.
Etablering av nytt teleskopamfi på kulturhus på Sand i Suldal
Levering og montering av nytt teleskopamfi i Suldal Kulturhus på Sand i Suldal kommune. Kontraktsarbeidet vil bestå av levering og montering av nytt teleskopamfi, samt demontering og riving av eksisterende amfi.
Asfaltarbeider på fylkesveier i Rogaland 2020
Oppdraget består av 4 delleveranser/kontrakter: 1) 3-11-2020-03 Fylkesveger indre Ryfylke, 2) 3-11-2020-04 Fylkesveger Haugalandet, 3) 3-11-2020-05 Fylkesveger Dalane, 4) 3-11-2020-06 Fylkesveger nord-jæren og Ryfylke.
Utbygging mobilnett i Suldal kommune
Suldal kommune ønsker utbygging av mobilnett i utvalde områder: - Tysseland, Østebø, Selland (5 hus, 14 hytter, veg). - Lali/Hambrabø (16 hus, 22 hytter, R13 går igjennom området). - Bråtveit/Lågjen (1 hus, 1 hytte, R13 går igjennom området). - Ulladalen (12 hus, 11 hytter, noko veg). Total kostnad: 2,5 mnok.
Oppgradering av linje for bredbånd ved behandlingshjem i Sand
Dagens hastighet: 100 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved kontorbygg i Sand
Dagens hastighet: 2 Gb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Sand, Suldal
Dagens hastighet: 400Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Sand
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: