Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Strand

Nybygg av barneskole i Jørpeland
Riving av skolebygg, SFO og to eneboliger.
Tunnel på Rv 13 Tysdalsvatnet III i Strand
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 1800m.
Nybygg av flerbrukshall i Strand kommune
2 etasjer+teknisk rom på tak.
Tunnel på Rv 13 Tysdalsvatnet II i Strand
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype stein. 1480m.
Nybygg av hovedledning ved Strand
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS.
Rehabilitering av VA-ledning ved Strand
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS.
Utbygging av bredbånd i Strand kommune
Fellesutlysning for: Tingvoll, Volda, Strand, Surnadal Gjemnes, Aure, Fjord, Rauma, Hareid og Ålesund kommuner. Total kostnad: 77 mnok.
Tilbygg av va-ledning ved Strand
Forlenge inntaksledning for å forbedre inntakspunkt for råvann i kilden.
Driftskontrakt elektriske anlegg 1153 Sør-Rogaland 2021
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lund, Eigersund, Bjerkreim, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Strand og Hjelmeland kommuner
Utbygging av reservevannkilde ved Strand
Utbygging av Skartjødna som reservevannkilde for å øke sikkerheten i vannforsyningen.
Etablering av belysning på idrettsanlegg i Strand kommune
Lysanleggentreprisen E-03 omfatter blant annet: - Prosjektering av lysanlegg. - Prosjektering og levering av fundamenter til lysmaster. - Levering av lysanlegg.
Etablering av gjerder ved idrettsanlegg i Strand kommune
Gjerdeentreprisen E-05 omfatter blant annet: - Ballfangernett bak mål på fotballbane. - Inngjerding av stadion. - Etablering av porter.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Tau
Dagens hastighet: 1 Gb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Jørpeland
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: