Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Strand

Nybygg av boliger i Skarbekken, Jørpeland
Totalt skal det bygges ca 750 enheter på området. Ca. 100 bygges i etappe 1 og ca. 650 boenheter gjenstår. Prosjektet vil bli utbygd i etapper som går over flere år.
Nybygg av flerbolighus, enebolig og tomannsbolig i Jørpeland
Ca 66 enheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og tomannsboliger.
Nybygg av boligområde ved Strand
Totalt 65 boenheter. Gnnr/bnr 42/3 med flere
Nybygg av svømmehall ved Strand
Tidlig prosjekt. Ligger på vent. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Rehabilitering av va-ledning ved Strand
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS.
Utvidelse av kirkegård i Jørpeland, trinn 2
Tidlig prosjekt. Opparbeidelse for ca 1200 kistegraver. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Rehabilitering av tak på kirke i Strand
Det skal gjennomføres en rehabilitering av tak på Jørpeland kirke hvor deler av taket skal skiftes ut med Solcelleanlegg. Øvrig tak skal skiftes til kobberbåndtekking.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: