Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Strand

Nybygg av barneskole i Jørpeland
Riving av skolebygg, SFO og to eneboliger.
Nybygg av hytter i Strand
22 tomter og 10 naust/båthus.
Nybygg av rekkehus i Jørpeland
Totalt 13 rekkehus fordelt på 2 bygg.
Rehabilitering av va-ledning ved Strand
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS.
Etablering av parkeringsplass og kiss'n ride ved barneskole i Jørpeland
Entreprisen omfatter blant annet: -Grunnarbeider. -Grøftearbeider inkl. VA. -Natursteinsmurer. -Vegetasjonsarbeider. -Kantstein. -Asfalt.
Nybygg av trykkøkningsstasjon i Strand kommune
Strand kommune skal bygge ny trykkøkningsstasjon som skal forsyne det kommunale ledningsnettet til øver deler på Fiskå.
Etablering av belysning på idrettsanlegg i Strand kommune
Lysanleggentreprisen E-03 omfatter blant annet: - Prosjektering av lysanlegg. - Prosjektering og levering av fundamenter til lysmaster. - Levering av lysanlegg.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland. Total kostnad: 25 mnok.
Etablering av sprinkleranlegg samt brannsikringstiltak på omsorgsboliger i Strand kommune
Det må gjennomføres brannsikringsarbeid som sprinkleranlegg i boligene på Langelandsmoen, Dir. Poulsonsgate og på Jonsokberget 10.
Etablering av gjerder ved idrettsanlegg i Strand kommune
Gjerdeentreprisen E-05 omfatter blant annet: - Ballfangernett bak mål på fotballbane. - Inngjerding av stadion. - Etablering av porter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: