Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stavanger

Nytt næringsareal for industri mm i Stavanger
Statens Vegvesen skal utfylle med masser fra Ryfast prosjektet. Det nye "landområdet" skal reguleres til industri/næring. Bestiller=Grunneiere.
Nybygg av 420 kV-linje (luft- eller sjøkabel) og transformatorstasjon i Stavanger
76 km. 420 kV kraftledning. Gjennomførelsetid: 3-4 år.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Leverandør av felles teknisk opphengssystem: Motek AS. Leverandør av prefabrikkerte baderom: HT Nordic AS og HT Group. Lås & beslag: Låssenteret AS. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Leverandør av gass og trykkluft: Oras AS. Leverandør av sengevask: Semi-Staal.p Leverandør av dører og dørpartier: Byggmester Sagen. Leverandør av IKT-løsninger: Bravida Norge AS, Veni AS og AV-Fusion Norge AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: Bygg B, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Akuttbygg 1 (nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C= 6+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Leverandør av felles teknisk opphengssystem: Motek AS. Leverandør av prefabrikkerte baderom: HT Nordic AS og HT Group. Lås & beslag: Låssenteret AS. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Leverandør av gass og trykkluft: Oras AS. Leverandør av sengevask: Semi-Staal. Leverandør av dører og dørpartier: Byggmester Sagen. Leverandør av IKT-løsninger: Bravida Norge AS, Veni AS og AV-Fusion Norge AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Akuttbygg 1 (Nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Bygg B: 4+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Leverandør av felles teknisk opphengssystem: Motek AS. Leverandør av prefabrikkerte baderom: HT Nordic AS og HT Group. Lås & beslag: Låssenteret AS. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Leverandør av gass og trykkluft: Oras AS. Leverandør av sengevask: Semi-Staal. Leverandør av IKT-Løsninger: Bravida Norge AS, Veni AS og AV-Fusion Norge AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sør: bygg B, Akuttbygg 1 og 2: bygg C og D, parkeringshus ansatte og parkeringshus besøkende. Behandlingsbygget: Bygg E 3+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Lås & beslag: Låssenteret AS. Rørpostanlegg: Aerocom Norge. Leverandør av prefrabrikkerte bad: HT Nordic AS og HT Group. Leverandør av felles teknisk opphengssystem: Motek AS. Leverandør av gass og trykklyft: Oras AS. Leverandør av sengevask: Semi-Staal. Leverandør av dører og dørpartier: Byggmester Sagen. Leverandør av IKT-Løsninger: Bravida Norge AS, Veni AS og AV-Fusion Norge AS.
Nybygg av lavblokker i Stavanger
Totalt 300 boenheter.
Nybygg av kontorbygg i Hinna Stavanger
Jåttåringen 10,12,14.
Nybygg av kontorbygg i Stavanger
<< Breiavatnet Lanterna>> 18.000-19.000 m2
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av flerbolighus og forettningsbygg i Hillevåg
Ca. 130 boenheter. Kommer bli delt i flere byggetrinn.
Nybygg av næringsbygg på Åsen, Stavanger
Leietaker: Akustikksenter Lyddemping. Leietaker: Kontor Kompaniet. BREEAM; Excellent.
Nybygg av leilighetsbygg i Stavanger
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Nybygg av boligblokker på Øvre Tasta, trinn 3
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder. BB4:1- 23 leiligheter BB4:2- 16 leiligheter
Nybygg av boligblokk på Øvre Tasta, trinn 1
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder.
Nybygg av hovedvannledning fra Langevatn til Tjensvoll i Rogaland, etappe 1
Ny hovedvannledning skal bygges mellom Langevatn vannbehandlingsanlegg og Tjensvoll høydebasseng. Ledningstraséen går gjennom Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger kommune. Totalt 34 km.
Nybygg av boligblokk på Øvre Tasta, trinn 2
Gjennomførelsetid: 12-15 måneder.
Riving og nybygg av omsorgsbolig i Stavanger
30 boenheter fordelt på 7 boenheter i bofellesskap for personer med pyskiske lidelser og 23 ordinære boenheter for salg.
Tilbygg av kontorbygg med næring/boliger i Stavanger
Utvidelse av tidligere plan fra 13.000 til 18.000 kvm.
Om- og nybygg av boliger og forretning i Hillevåg
42 leiligheter+ 500 m2 næringsbygg. 4 etasjer+ heims. Næringslokaler i sokkeletasje. 2 underetasjer med parkering.
Riving og nybygg av seniorboliger i Stavanger
5 punktshus med uttrykk som store eneboliger.
Nybygg av parkeringshus ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Lås & beslag: Låssenteret AS. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler.
Nybygg av bofellesskap for personer med utviklingshemming i Stavanger
Botilbud i bofellesskap med personalbase der brukerne eier in egen bolig. Målgruppen er personer med utviklingshemming med behov for heldøgnstjenester. Det er vedtatt at elleve boliger skal selges til målgruppen, mens kommunen vil beholde en bolig som personalbase.
Riving og nybygg av barnehage i Tasta bydel, Stavanger
5 avd. Det skal bygges 3 barnehager i Tasta bydel, og valgt totalentreprenør får bygge alle 3 barnehager.
Nybygg av garderobeanlegg- og klubbhus i Hinna
Hinna garderobeanlegg med rekkefølgekrav.
Riving og nybygg av barnehage i Stavanger
4 avd. Det skal bygges 3 barnehager i Tasta bydel, og valgt totalentreprenør får bygge alle 3 barnehager.
Innvendig renovering og fasadearbeider på administrasjonsbygg i Stavanger
Innvendig renovering av Ølhallen, Scene 1 Administrasjonsbygg samt deler av fasaden.
Oppgradering av E39 Byhaugtunnelen i Stavanger
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 638m.
Tilbygg av kirke i Stavanger
12 byggemåneder.
Nybygg av butikk på Kvernevik i Madla bydel, Stavanger
Eksisterende butikk rives når den nye butikken står ferdig.
Oppgradering av tunnel på Fv 509 i Stavanger
Utskifting av eksisterende kabelbro, belysning samt annet utstyr og kabling. Det skal henges opp nye vifter. I den forbindelse må eksisterende vifter demonteres og det skal bores og monteres nye bolter og opphengsarrangement for vifter. Punktering av vann og frostsikring i forbindelse med nye bolter skal utbedres. Ute i dagen vestlig ende (ved teateret) skal det graves ut for og bygges et teknisk bygg og en trapp for fotgjengere opptil Bergelandsgaten. I Nordlig ende skal det settes opp en ny prefabrikkert kiosk for teknisk bygg.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Riving og nybygg av kontor i Stavanger
Tidlig prosjekt. Ikke regulert. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Ombygg til boliger i Stavanger
2 etasjer+ loft og kjeller.
Nybygg av etablererboliger i Stavanger
6 boenheter. Ferdig 2020.
Utvendig vedlikehold av sykehjem i Stavanger
Totalentreprenør fra Sunde sykehjem vil også ha opsjon på tilsvarende arbeid Vågedal sykehjem og Haugåstunet sykehjem, som er tilnærmet identiske i omfang. Kontrakten har en estimert samlet verdi (inklusive opsjoner) under 44 mill NOK eks mva.
Utvendig vedlikehold av sykehjem i Hafrsfjord
Oppdragsgiver vil også ha opsjon på tilsvarende arbeid på Vågedalen og Haugåstunet sykehjem, som er tilnærmet identiske i omfang. Kontrakten har en estimert samlet verdi (inklusive opsjoner) under 44 mill NOK eks mva.
Rehabilitering av museum till skole i Stavanger
Innvendig rehabilitering av vestlandske skolmuseum til skole.
Rehabilitering av svømmehall ved skole i Hafrsfjord
Eksisterende svømmehall skal rehabiliteres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: