Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sola

Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal det bygges ca. 1000 boliger i området fordelt på flere utbyggere.
Nybygg av skole i Sola sentrum, trinn 1
Det skal bygges ny ungdomsskole lokalisert ved Skadberg barneskole. Kjerrberget ungdomsskole skal dimensjoneres for 630 elever på ca. 8700 BRA. Det er gjennomført et forprosjekt av ARK, tekniske fag og LARK. Ungdomsskolen er planlagt/dimensjonert som en U21 (3x7 klasser) ungdomsskole, men i første byggetrinn blir planlagt for 14 klasser, med tilhørende spesialrom, kontorer og gymsal.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for ca. 1000 boliger.
Nybygg av rekkehus og lavblokker på Sola
Område BKS1-H: 9-14 rekkehus i 2 etasjer. Område BKS2-H: lavblokk med 18-24 stk boenheter i 4 etasjer med parkeringskjeller.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Sola
Område BKS1-G: 5 stk eneboliger. Område BKS2-G: 3 stk eneboliger. Område BKS3-G: 2-3 stk rekkehus/eneboliger, eksisterende enebolig rives. Område BKS4-G: 4-6 stk rekkehus/eneboliger. Område BKS5-G: 2-3 stk rekkehus/eneboliger, eksisterende enebolig rives.
Nybygg av rekkehus på Sola
Område BKS1-I: 7-8 rekkehus i 2 etasjer med parkeringskjeller. Område BKS2-I: 9-10 rekkehus i 2 etasjer med parkeringsplasser.
Nybygg av leilighetsbygg og enebolig i Skadberg, tun 10
Totalt 28 boliger fordelt på lelighetsbygg, 16 leligheter, 1 stk seksmannsbolig, 1 stk firemannsbolig + en enebolig.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal det bygges 100 boenheter i området fordelt mellom flere utbyggere.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 150 boenheter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 120 boenheter.
Nybygg av rus-/psykiatriboliger i Sola
4 boenheter+personalbase. Gnr/bnr 33/820, 803, 340 Forprosjekt innen lås og beslag: Låssystemer AS, kontaktperson: Paal Jakobsen.
Nybygg av leiligheter på Myklebust, Sola
Skal bygges ovanpå Rema 1000, Sola.
Etablering av infrastruktur i Sola, K1
Infrastruktur for 84 boenheter.
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på pumpestasjon i Sola
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på IVAR IKS sine pumpestasjoner mot SNJ. Totalkostnad: 1,88 MNOK.
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på pumpestasjon i Tananger
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på IVAR IKS sine pumpestasjoner mot SNJ. Totalkostnad: 1,88 MNOK.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: