Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sola

Nybygg av rekkehus og eneboliger på Sandesletta sør i Sola
300-400 boenheter. Gnr/bnr: 31/15, 32/268, 15/172, 15/363, 15/362, 32/506 samt deker av 32/263, 15/183 og 15/262.
Nybygg av skole i Sola sentrum, trinn 1
Det skal bygges ny ungdomsskole lokalisert ved Skadberg barneskole. Kjerrberget ungdomsskole skal dimensjoneres for 630 elever på ca. 8700 BRA. Det er gjennomført et forprosjekt av ARK, tekniske fag og LARK. Ungdomsskolen er planlagt/dimensjonert som en U21 (3x7 klasser) ungdomsskole, men i første byggetrinn blir planlagt for 14 klasser, med tilhørende spesialrom, kontorer og gymsal.
Nybygg av leiligheter i Sola
BBB12: 30 leiligheter, BBB13 4 leiligheter, BBB14 6 leiligheter. Felles parkeringskjeller under BBB12.
Nybygg av rekkehus i Sola
Totalt skal det bygges 100 boenheter i området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av rekkehus i Jåsund Tananger
BKS11: 3 rekkehus, BKS12: 7 rekkehus.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 120 boenheter.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal det bygges 100 boenheter i området fordelt mellom flere utbyggere.
Etablering av infrastruktur i Sola, K1
Infrastruktur for 84 boenheter.
Nybygg av firemannsbolig og eneboliger i rekke på Røyneberg
Takterrasse på eneboliger. Grunnflate 50-60 m2 på eneboliger. Parkering i 1.etasje på firemannsboligen.
Asfaltarbeider på fylkesveier i Rogaland 2020
Oppdraget består av 4 delleveranser/kontrakter: 1) 3-11-2020-03 Fylkesveger indre Ryfylke, 2) 3-11-2020-04 Fylkesveger Haugalandet, 3) 3-11-2020-05 Fylkesveger Dalane, 4) 3-11-2020-06 Fylkesveger nord-jæren og Ryfylke.
Rammeavtale for kjøp av kontormøbler for Nye Veiers kontor i Norge
Rammeavtale for: Hovedkontor, Kristiansand. E39 Vågsbygd, Kristiansand. E39 Forus, Stavanger. E6 Trøndelag, Trondheim. E6 Innlandet, Hamar. E6 Innlandet, Lillehammer. E18 Rugtvedt, Stathelle. E18 Longum, Arendal.
Etablering av løfteplattformer i Norge
Anskaffelsen vil omfatte personheiser i sjakt (heretter løfteplattformer i sjakt), fastmonterte løfteplattformer, frittstående løfteplattformer, trappeheiser med sete, trappeheiser med plattform, tappeklatrere og ganghjelpemiddel for trapp - fastmontert, samt tilhørende tilbehør, reservedeler og tjenester til produktene. Gjelder hele Norge.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Sola
Dagens hastighet: 1Gb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Sola
Dagens hastighet: 200 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Sola
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 2. Adresse: Vingvegen 3, 2 et.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: