Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sokndal

Nybygg av hotell ved Sogndalstrand i Sokndal
Soknadal Kommune eier en tomt på 10 da, som er regulert til hotell. Eiendommen ligger ca. 500 meter fra den fredete bebyggelsen på Sogndalsstrand. Eiendommen grenser til Lakseelva Sokna. En stor parkeringsplass er bygd ved tomten.
Sanering av VA-ledning i Sokndal
Kontraktsarbeidene omfatter legging av nye kommunale VA-ledninger i det etablerte boligområdet. Frøyland i Sokndal kommune, dvs. en trase i Skogliveien på ca. 280 meter og en trase på ca. 200 meter i Kleivan.
Ombygg alternativt nybygg av bru i Sokndal kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Utbygging av bredbånd i Sokndal kommune
Fellesutlysninger for områder i Stavanger (Ombo, Fogn og Brimse), Sokndal (Lindland/Bakkaåno - Sanbekk/Ålgård) og Sauda (Hellandsbygd) kommuner. Total kostnad: 11,8 mnok.
Nett på Fv 501 Eia i Sokndal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Fv 501 Glubå i Sokndal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is. 60m. Kostnad er ikke beregnet.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland.
Riving av rutebilstasjonen i Hauge i Dalane
GNR/BNR: 56/28, 29, 31, 41, 56, 83, 222 og 394.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: