Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sokndal

Oppgradering av Fylkesveg 44 i Sokndal
Oppgradering av strekninga fra Prestbru til Tellenes-krysset.
Sanering av VA-ledning i Sokndal
Kontraktsarbeidene omfatter legging av nye kommunale VA-ledninger i det etablerte boligområdet. Frøyland i Sokndal kommune, dvs. en trase i Skogliveien på ca. 280 meter og en trase på ca. 200 meter i Kleivan.
Utbygging av bredbånd i Sokndal kommune
Fellesutlysninger for områder i Stavanger (Ombo, Fogn og Brimse), Sokndal (Lindland/Bakkaåno - Sanbekk/Ålgård) og Sauda (Hellandsbygd) kommuner. Total kostnad: 11,8 mnok.
Nett på Fv 501 Eia i Sokndal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Nett på Fv 501 Glubå i Sokndal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is. 60m. Kostnad er ikke beregnet.
Etablering av fortau og busslomme på sørsiden av Fv. 44 ved skole i Sokndal
Bygging av fortau og busslomme fra bensinstasjonen til gravplassen på sørsiden av Fv 44 og bussavvikling ved Sokndal skole.
Riving av rutebilstasjonen i Hauge i Dalane
GNR/BNR: 56/28, 29, 31, 41, 56, 83, 222 og 394.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Hauge i Dalane
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: