Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sokndal

Etablering av gang- og sykkelvei langs Fv. 44 ved skole i Sokndal
Det skal anlegges gang- og sykkelvei på strekningen Solbø - Prestbru og bussavikling ved Sokndal skole. I tillegg er det tatt med to opsjoner som omfatter bygging av fortau og busslomme fra bensinstasjonen til gravplassen på sørsiden av Fv 44 og bussavvikling ved Sokndal skole. Det ligger som ett eget prosjekt på prosjektnr: 1613122.
Etablering av fortau og busslomme på sørsiden av Fv. 44 ved skole i Sokndal
Bygging av fortau og busslomme fra bensinstasjonen til gravplassen på sørsiden av Fv 44 og bussavvikling ved Sokndal skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: