Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sauda

Sanering av sjøledninger og VA-ledninger i forbindelse med renseanlegg i Tangen, trinn 1-3
Dette prosjektet er i forbindelse med Tangen renseanlegg, trinn 2.
Nybygg av fritidsboliger i Svandalen, Sauda
Ca. 650.000:-/tomt. 5 tomter gjenstår.
Sanering av VA i forbindelse med etablering av miljøgate i Brugata i Sauda kommune
Sauda kommune ønsker å inngå en avtale for prosjektering for VA anlegget til miljøgateprosjektet i Brugata.
Nybygg av gang-/sykkelbru i Sauda
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Utbygging av bredbånd på Hellandsbygd i Sauda kommune
Fellesutlysninger for områder i Stavanger (Ombo, Fogn og Brimse), Sokndal (Lindland/Bakkaåno - Sanbekk/Ålgård) og Sauda (Hellandsbygd) kommuner. Total kostnad: 11,8 mnok.
Plastring/sikring av sjøfront i Sauda
Gjennomførelsetid: 3-4 måneder.
Rehabilitering av VA-ledninger til Tangen renseanlegg i Sauda kommune, etappe 1
Legge om eksisterende spillvannsutslipp som i dag føres til sjø, til renseanlegget på Tangen. Systemet vil bli bygget opp etappevis. Denne anskaffelsen omhandler punktutslippene fra Fløgstadvika og Vangnes som nå skal pumpes til Tangen via nye pumpeledninger. I tillegg skal det legges ny utslippsledning til ca 30 meters dyp, dagens utslippsledning omgjøres til overløpsledning. Det skal også bygges nytt sandfang med innløpskum til Tangen pumpestasjon. Ny utslippsledning er allerede kjøpt inn av Sauda kommune og ligger senket på bunnen. Denne må heves og legges i felles grøft med pumpeledningene og legges på riktig plass ut i sjøen.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland. Total kostnad: 25 mnok.
Modernisering av heis i omsorgsboliger i Sauda kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: