Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sauda

Spenningsoppgradering av sentralnett, Sauda
Oppgradering av dagens 300 kV ledninger mellom Sauda og Samnanger til 420 kV.
Nybygg av hytter i Sauda
Totalt kan det bygges 100-150 hytter i området fordelt på flere utbyggere.
Etablering av ledelys og mast på Fylkesveg 520 ved Svandalsfossen i Sauda
Det skal etableres ledelys på begge sider over broen ved fylkesvei 520 til Sauda ved Svandalsfossen. I tillegg skal det settes opp to master for kamera med videoovervåkning og en værstasjon.
Asfaltarbeider på fylkesveier i Rogaland 2020
Oppdraget består av 4 delleveranser/kontrakter: 1) 3-11-2020-03 Fylkesveger indre Ryfylke, 2) 3-11-2020-04 Fylkesveger Haugalandet, 3) 3-11-2020-05 Fylkesveger Dalane, 4) 3-11-2020-06 Fylkesveger nord-jæren og Ryfylke.
Rehabilitering av kai i Sauda
Anskaffelsen gjelder rehabilitering av kaifronten ved hurtigbåtkaien og skibsekspedisjonskaien.
Utbedring av kai i Sauda
Utbedringer ved hurtigbåtkaien - dekk, pullerter etc.
Utbedring av kai i Sauda
Utbedring av skipsekspedisjonskaien - dekk, pullerter etc.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Sauda
Dagens hastighet: 1 Gb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Birkeland, Sauda
Dagens hastighet: 400 Mb, krav-aksess: 1Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Sauda
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Sauda
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 1Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: