Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandnes

Nybygg av næringsbygg i Sandnes
16.000 m2 tomt. Bygging max: 15.000 m2.
Nybygg av kontor med parkeringskjeller i Sandnes
Prosjektet er lagt på is. Et eksisterende bygg skal renoveres, og ett nytt bygg skal bygges rundt og over dette. To overbygde atrium. Byggestart er avhengig av leiemarkedet og er derfor usikker. Kostnad er antatt.
Nybygg av parkeringshus i Sandnes
Parkeringshus med 240 parkeringsplasser.
Nybygg av servicesenter på Skaarlia, Austrått
Servicesenter med legesenter og boliger.
Nybygg av rekkehus og flerbolighus på Lura
Totalt 80 boenheter fordelt på 40 rekkehus og 40 leiligheter.
Nybygg av kontorbygg i Sandnes
Tomt ved Sandnes gamle rådhus. Tiltakshaver: Base Property og søsterselskapet Abri Vekst AS.
Nybygg av kontor i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av næringområde i Soma
Gnr/bnr: 69/2225, 69/2187, 69/2451 og 69/2437. "Big-Box konsept".
Nybygg av kontor/handel og flerbolighus i Ganddal
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes, trinn 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på Sørbø Hove, delfelt HUP1, delfelt BB2-BB8. 48 leiligheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av 132 kV-ledning mellom Gilja-Oltedal, trinn 1
Ny 132 kV kraftledning, nettilknytning av Gilja vindkraftverk (ledningen bygges bare dersom vindkraftverket realiseres). 3 trase-alternativ.
Nybygg av flerbolighus i Sandnes, B2:1
Totalt 44 rekkehus. Takterasse.
Nybygg av rekkehus, flerbolighus og eneboliger i Sandnes
Totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Ombygg til helsepark og kontor i Sandnes
Ombygg av Sandnes gamle rådhus. Gjennomførelsetid: 12-14 måneder. Tiltakshaver: Base Property og søsterselskapet Abri Vekst AS.
Nybygg av firemannsboliger i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av idrettshall i Sandnes
Gnr/bnr 57/95, 100
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Hana bydel, Sandnes
10 leiligheter fra 52 til 77 kvm og 11 rekkehus fra 96 til 117 kvm.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
15 rekkehus, alternativt 19 boenheter totalt.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Sandnes
Felt KS1= 7 boliger. 4 eneboliger på 180 kvadratmeter, og tre rekkehus på 155 kvadratmeter. Felt KS3 = 7 eneboliger på 217 kvadratmeter.
Nybygg av hotell i Sandnes
Usikkert prosjekt. Søker leietakere. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes, delfelt BK
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av rekkehus, eneboliger og leiligheter i Hana, Sandnes
3,5 dekar. 4 stk rekkehus, 2 stk eneboliger og 4 leiligheter.
Nybygg av parkanlegg på Ruten i Sandnes, fase 3
Skal bygges over Ruten parkeringshus.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av eneboliger i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Nybygg av eneboliger i Sandnes
Byggeklare tomter høst 2019. Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 50 boenheter.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 550 boenheter i området. 115 boenheter blir utført i trinn 1 fordelt på flere utbyggere.
Etablering av infrastruktur i Hommersåk
Infrastruktur for totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Etablering av infrastruktur for bolig og næringsområde i Sandnes, del 1
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. 50-70 boenheter er utført i trinn 1. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av småhus i Sandnes
To småhus i året.
Riving av bygg og konstruksjoner for etablering av parkeringsanlegg i Sandnes kommune
Gnr/Bnr: 111/140, 141, 316, 1285 og 317. Elvegata 36 og 36 A samt Jernbaneveien 25.
Etablering av VA-ledning i Sandnes
Fellesutlysning for Dreggjavika slamavskiller og Usken VA/sjøledning.
Utvidelse av slamavskilleranlegg på Bersagel i Sandnes
Fellesutlysning for Dreggjavika slamavskiller og Usken VA/sjøledning.
Oppgradering av utendørsanlegg ved barnehage i Sandnes
Oppgradering av terreng, drenering, fallunderlag og utstyr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: