Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lund

Terrenginngrep og omlegging av veg på E39 Tronvik-Agder grense
Skredsikringsbehov for Region vest 2018-2029. Skredfaktor høy. 1750m.
Terrenginngrep og omlegging av veg på Fv 4258 Rusdalsstranda
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 480m.
Asfaltarbeider på fylkesveier i Rogaland 2020
Oppdraget består av 4 delleveranser/kontrakter: 1) 3-11-2020-03 Fylkesveger indre Ryfylke, 2) 3-11-2020-04 Fylkesveger Haugalandet, 3) 3-11-2020-05 Fylkesveger Dalane, 4) 3-11-2020-06 Fylkesveger nord-jæren og Ryfylke.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Moi
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: