Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Klepp

Utbedring og utvidelse av veg mm på Fv 44 Braut-Re i Klepp og Time
Ca 5 km. 4-felts veg på deler av strekningen.
Nybygg av leiligheter og bilhandel/dagligvarebutikk i Bryne
Bilforhandler og dagligvarebutikk i 1 etasje.
Nybygg av leilighetsbygg i Tjøtta
1 bygg med 20 boenheter og 4 etasjer. 2 bygg med 15 leiligheter og 3 etasjer.
Nybygg av boliger i Klepp kommune
Gnr/bnr: 1/80, 119, 180, 396, 424 og 2201.
Nybygg av ventilkammer i Engjelsvåg
Leveranse, installasjon og testing av rør, ventiler og andre komponenter i ett nytt styringsbasseng (Fjermstad II) og syv nye ventilkammer (Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes).
Nybygg av ventilkammer i Lona
Leveranse, installasjon og testing av rør, ventiler og andre komponenter i ett nytt styringsbasseng (Fjermstad II) og syv nye ventilkammer (Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes).
Trafikksikring av kryss mm på Fv 261. Øksnevadkrossen
Mulig ny reguleringsplan/omregulering. 200m.
Nybygg av gravplass i Orstad
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Sanering og oppgradering av avløp i Særheim
Vann og avløps-systemet ved NIBIO Særheim sitt byggefelt er gammelt og i dårlig stand. Anlegget eies av NIBIO Særheim, men vi ønsker å fornye og oppgradere, slik at eierskap til VA-anlegget kan overføres til Klepp kommune. Anlegget skal derfor oppgraderes i forhold til de krav og tekniske planer og materialkrav som Klepp kommune stiller krav om.
Sikring av sammenhengende gang- og sykkelveg-adkomst i Klepp
Sikre sammenhengende gang- sykkelvei-adkomst fra undergang fv. 44 til Tu skule.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: