Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Klepp

Nybygg av rekkehus og flerbolighus i Klepp Stasjon
Totalt skal det bygges 400 boenheter i området fordelt mellom Øster Hus Tomter AS og Block Watne.
Nybygg av boligområde i Klepp
Totalt skal det bygges 151 boenheter i området.
Nybygg av avlastings- og barnebustad med mere i Klepp
Barne- og avlastningsboliger (prosjekt 3240) - inneholder 2 barneboliger med tilhørende kjøkken/stue og arealer for personale. Bruttoareal ca. 270 m2. Videre inneholder bygg 1 seks avlastningsboliger + en treningsleilighet. I tillegg kommer kjøkken, oppholdsrom og diverse rom samt kontor/møterom for personale. Bruttoareal ca. 800 m2. Samlet bruttoareal for bygg 1 er ca. 1070 m2. I tillegg kommer utvendige boder ca. 30 m2. Bygget skal oppføres i en etasje + loft (ventilasjonsrom) på ca 60 m2. Skal bygges på samme tomt som Foreldreinitiativ.
Tilbygg av skole og språkstasjon i Klepp
Tilbygget skal inneholde aula for ca 450 personer, kantine for ca 150 personer, musikkrom/øvingsrom, samt kjøkken, toaletter mm. Gjennomførelsetid: 10-12 måneder.
Nybygg av rekkehus på Klepp
Skal bygges på samme tomt som Avlastnings- og barnebustad. Bufellesskap (prosjekt 3242) - består av 7 leiligheter, hver med BRA ca. 67 m2. I tillegg inneholder bufellesskapet felles stue/kjøkken samt arealer for personale. Bruttoareal for bygg 2 er ca 915 m2. I tillegg kommer utvendige boder ca. 81 m2. Bygget skal oppføres i en etasje.
Nybygg av leilighetsbygg i Tjøtta
Totalt 20 tomter. Tomterna fordeles mellom Jadarhus AS og Tomtespesialisten AS.
Nybygg av leilighetsbygg i Tjøtta
Totalt 15 tomter. Tomterna fordeles mellom Jadarhus AS og Tomtespesialisten AS.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Klepp
Totalt skal det bygges 151 boenheter i området.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Kleppe
Dagens hastighet: 1 Gb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Kleppe
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: