Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Klepp

Nybygg av næringsområde på Øksnavad
Byggeklare tomter. 50 mål.
Nybygg av næringsbygg på Øksnavad
Byggeklar tomt. 10mål.
Nybygg av boligområde i Klepp
Totalt skal det bygges 151 boenheter i området.
Nybygg av boliger i Klepp
Gnr/bnr: 1/80, 119, 180, 396, 424 og 2201.
Nybygg av boliger i Klepp kommune
Ca. 24 enheter, eneboliger og firemannsboliger.
Tilbygg av skole og språkstasjon i Klepp
Tilbygget skal inneholde aula for ca 450 personer, kantine for ca 150 personer, musikkrom/øvingsrom, samt kjøkken, toaletter mm. Gjennomførelsetid: 10-12 måneder.
Nybygg av leilighetsbygg i Tjøtta
Totalt 20 tomter. Tomterna fordeles mellom Jadarhus AS og Tomtespesialisten AS.
Nybygg av leilighetsbygg i Tjøtta
Totalt 15 tomter. Tomterna fordeles mellom Jadarhus AS og Tomtespesialisten AS.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Klepp
Totalt skal det bygges 151 boenheter i området.
Opparbeidelse av VA-ledning i Kleppe
Klepp kommune skal oppgadere ovevannsledningen fra Lalandsvegen til Frøylandsvatnet og sanere spillvannsledninger i omådet Sandmyrvegen - Postvegen IVAR IKS og Klepp kommune i samarbeid skal legge ny hovedvannledning til Time. Denne forespørselen omhandle siste strekk ned mot Time grense IVAR IKS skal legge ny hovedavløpsledning vest fra Sandnes øst/Ålgård til Renseanlegget på Vik. Denne forespørselen omhandler strekket fra Frøylandsvatnet til Time grense. Total grøftelengde 1700m Overvann opp til 1400mm, Kommunalt spillvann 160, Kommunal vannledning 225PVC, IVAR IKS vannledning 400SJK, IVAR IKS avløpsledning 800 BTG, IVAR IKS Pumpeledning PE 560, Kommunal overvannsledning 315 PVC I tillegg reetablering av støyvoll, grusstier og nyetablering av grussti.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: