Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Klepp

Nybygg av næringsbygg og boliger på Tjøtta
55-60 leiligheter. Gnr/bnr 18/445, 18/5 Blir utført i 3 byggetrinn.
Nybygg av næringsområde på Øksnavad
Byggeklare tomter. 50 mål.
Nybygg av rekkehus og flerbolighus i Klepp Stasjon
Totalt skal det bygges 400 boenheter i området fordelt mellom Øster Hus Tomter AS og Block Watne.
Nybygg av næringsbygg på Øksnavad
Byggeklar tomt. 10mål.
Nybygg av næringsbygg på Øksnavad
Byggeklar tomt. 5 mål.
Nybygg av boliger i Klepp kommune
Ca. 24 enheter, eneboliger og firemannsboliger.
Nybygg av leilighetsbygg i Tjøtta
Totalt 20 tomter. Tomterna fordeles mellom Jadarhus AS og Tomtespesialisten AS.
Nybygg av avlastings- og barnebustad med mere i Klepp
Skal bygges på samme tomt som Foreldreinitiativ.
Tilbygg av skole og språkstasjon i Klepp
Tilbygget skal inneholde aula for ca 450 personer, kantine for ca 150 personer, musikkrom/øvingsrom, samt kjøkken, toaletter mm. Gjennomførelsetid: 10-12 måneder.
Nybygg av rekkehus på Klepp
6 boenheter. Skal bygges på samme tomt som Avlastnings- og barnebustad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: