Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Karmøy

Nettforsterkning på Haugalandet, ut til Karmøy.
Flere alternative utgangspunk for kraftledningstraseene mot Håvik på Karmøy vurderes: -Blåfalli koblingsstasjon inst i Matrefjorden i Kvinnherad kommune. -Sauda transformatorstasjon i Sauda kommune. KVU er utført.
Nybygg av boliger på Salhus i Karmøy
Eneboliger, eneboliger i rekke og leiligheter.
Ny- og opprusting av vei i Kopervik og Haugesund
Vei over 2 kommuner. Bompengsprosjekt.
Nybygg av eneboliger og seksmannsboliger på Karmøy, Kopervik
3 stk seksmannsboliger og 15 stk eneboliger.
Nybygg av eneboliger i Vormedal, trinn 1
Totalt skal det bygges 75 boenheter i området, fordelt på flere byggetrinn. Trinn 1; 15-20 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kopervik
Planforslaget omfatter et areal på ca. 350 daa. Planforslaget legger opp til min. 330 nye boliger/boenheter. Kommunen er grunneier for 50 % av arealene.
Nybygg av utleiehytter, konferanse-/forsamlingshus, Vormedal
Oppføring av utleiehytter/boliger (15-20 stk) og konferanse-/forsamlingshus, småbåthavn, 2 eneboligtomter samt ombygg av låve til selskapslokale.
Nybygg av boligområde i Karmøy, etappe 1
Hører sammen med Ferkingstad Øst II infrastruktur, etappe 1. 20-25 boenheter.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Kopervik, trinn 2
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl.
Nybygg av småbåthavn og parkeringshus i Kopervik, trinn 1
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 1
Totalt skal det bygges 71 leiligheter på området.
Driftkontrakt for fylkesveier, riksveger og fylkes/riks- gang og sykkelveier i område 1107 Haugalandet
159,423 km riksveg. 59,542 km riks-g/s-veg. 399,077 km fylkesveg Rogaland. 60,949 km fylkes-g/s-veg Rogaland.
Nybygg av vei i Kopervik
Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Kopervik, trinn 3
Totalt 8 tomter fordelt på 6 rekkehus og 2 eneboliger.
Rehabilitering av Karmsund bru på E134 i Karmøy, arbeider under brubanen
Utskifting av eksisterende fuger. Overflatebhandling av betong, rehabilitering av vannavløp, mekanisk reparasjon av btong, etablering av katodisk beskyttelse.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Koperik
Infrastruktur for ca. 15 boenheter.
Belysning på Fv 841 Kyrkjevegen i Karmøy
2,5 km. ÅDT 300/500 (sør).
Universell utforming av kino i Karmøy kommune
Gjennomførelsetid: 3-4 måneder.
Riving av bygninger i Åkra
Haugebergsvegen 27 og 29. Gnr/Bnr: 15/1084, 1225.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandve
Infrastruktur for 7 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: