Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Karmøy

Nettforsterkning på Haugalandet, ut til Karmøy.
Flere alternative utgangspunk for kraftledningstraseene mot Håvik på Karmøy vurderes: -Blåfalli koblingsstasjon inst i Matrefjorden i Kvinnherad kommune. -Sauda transformatorstasjon i Sauda kommune. KVU er utført.
Nybygg av industribygning i Stølsmyr, Kopervik
ca. 5 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av bo-og behandlingshjem i Karmøy
32 sykehjemsplasser+8 omsorgsboliger.
Nybygg av motorsportanlegg i Karmøy
18 måneders byggetid.
Nybygg av rekkehus i Spannetoppen på Karmøy, trinn 2, del 3
Totalt skal det bygges ca. 42 boenheter i trinn 2.
Nybygg av boligområde i Vormedal
Gnr/bnr: 119/589 mfl.
Oppgradering av hovedledningsanlegg på Åkrehamn i Karmøy
Karmøy kommune skal overføre avløpsvann fra Oliversbukt, Tjøsvoll, Tveitholmvgen og Sevland til ny utsllippskum og framtidig renseanlegg på Årabrot.
Nybygg-, ombygg- og riving av videregående skole i Åkrehamn
Renovering arealer byggfag (f-bygget).
Nybygg av boligområde i Vormedal, trinn 2
Totalt skal det bygges 75 boenheter i området, fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av ungdomsskole i Karmøy
To parallelle-klasser og maks. 180 elever.
Nybygg av utleiehytter, konferanse-/forsamlingshus, Vormedal
Oppføring av utleiehytter/boliger (15-20 stk) og konferanse-/forsamlingshus, småbåthavn, 2 eneboligtomter samt ombygg av låve til selskapslokale.
Nybygg av fritidsboliger og naust mm i Veavågen
29,2 daa. Gnr/bnr: 79/188 mfl.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Kopervik, trinn 2
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl.
Nybygg av småbåthavn og parkeringshus i Kopervik, trinn 1
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl. Leverandør av flytebrygger: Wee Marine AS.
TS-tiltak/Gang- og sykkelveg på Fylkesveg 47 Skudneshavn-Kirkeleite i Karmøy
Prosjektet omhandler bygging av 2650 m gang- og sykkelveg langs østsiden av fv. 47, som skal kobles på eksisterende gang- og sykkelveg ved Kirkeleite i nord og ved Skudenes ungdomsskole i sør i Karmøy kommune. Prosjektet inngår i utbyggingen av et sammenhengende gang- og sykkelvegnett over Karmøy, det er kun denne strekningen som mangler og den har lenge vært etterspurt. Formålet med prosjektet er å skape trygg ferdsel for skoleelever og øvrige myke trafikanter som ferdes langs fylkesvegen. Det skal i tillegg utføres en VA-jobb for Karmøy kommune. Hovedmengder: - 2650 m gang-/sykkelveg - 2650 m kabelgrøft - 2730 m VA-grøft - Bygging av ca. 75 m støyskjerm Prosjektet skal gjennomføres tegningsbasert.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 1
Totalt skal det bygges 71 leiligheter på området.
Fortau og vegutbedring på Fv 852 Sævikvegen i Karmøy
350 m. ÅDT 1900 (Østhusneset)/2700 (Sævikvegen).
TS-tiltak/Sykkelfelt med fortau på Fv 923 Salhusvegen i Karmøy
650 m. ÅDT 1550. Hovednett for sykkel Sykkelbyen Haugesund – Karmøy.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, etappe 3. Infrastruktur for 30 boligtomter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Koperik
Infrastruktur for ca. 15 boenheter.
Ombygg av vei og nybygg fortau- og sykkelvei i Norheim
Foremålet med planen er å stenge Dovamyrsvegen for gjennomkjøring med bom, samt å regulere enveiskjøring, fortau og sykkelvei i Skogvegen.
Nytt fortau på Fv 854 Vestre Veaveg i Karmøy
100 m. ÅDT 1900. Binder sammen boligområdet Fiskeberg med eksisterende fortausnett på Vea.
TS-tiltak/Gang- og sykkelveg på Fv 47 Heia-Breifjord i Karmøy
1400 m. ÅDT 11500. Behov for gang-og sykkelveg på begge sider. Rimeligere alternativ enn å bygge undergang. Skoleveg til Sevland skole.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandve
Infrastruktur for 7 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: