Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Karmøy

Nettforsterkning på Haugalandet, ut til Karmøy.
Flere alternative utgangspunk for kraftledningstraseene mot Håvik på Karmøy vurderes: -Blåfalli koblingsstasjon inst i Matrefjorden i Kvinnherad kommune. -Sauda transformatorstasjon i Sauda kommune. KVU er utført.
Nybygg av motorsportanlegg i Karmøy
18 måneders byggetid.
Nybygg av eneboliger og seksmannsboliger på Karmøy, Kopervik
3 stk seksmannsboliger og 15 stk eneboliger.
Nybygg av nærings- og boligbygg i Åkrehamn
15-22 boenheter. Gnr/bnr: 15/1577, 15/433, 15/781, 15/1599, 15/844. Størrelse på planområde: 1372 m2.
Nybygg av boligområde i Vormedal
Gnr/bnr: 119/589 mfl.
Utvidelse av havneareal på Husøy industriområde i Karmøy, trinn 2
Utvidelse av havneareal, eksisterende kai på Husøy og Flatskjær og utfylling av sjø.
Nybygg av boligområde i Vormedal, trinn 2
Totalt skal det bygges 75 boenheter i området, fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av småbåthavn og parkeringshus i Kopervik, trinn 1
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl.
Nybygg av vei i Kopervik
Reguleringsplan er godkjent.
TS-tiltak/Gang- og sykkelveg på Fylkesveg 47 Skudneshavn-Kirkeleite i Karmøy
2800 m. ÅDT 3700. Binder Skudeneshavn sammen med eksisterende gang -og sykkelvegnettet langs hele Fv 47. Skoleveg. Vil bli foreslått klassifisert som trafikkfarlig skoleveg pga høy fartsgrense.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Koperik
Infrastruktur for ca. 15 boenheter.
Ombygg av vei og nybygg fortau- og sykkelvei i Norheim
Foremålet med planen er å stenge Dovamyrsvegen for gjennomkjøring med bom, samt å regulere enveiskjøring, fortau og sykkelvei i Skogvegen.
Riving av bygninger i Åkra
Haugebergsvegen 27 og 29. Gnr/Bnr: 15/1084, 1225.
Universell utforming av kino i Karmøy kommune
Gjennomførelsetid: 3-4 måneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: