Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Karmøy

Nybygg av hytter og konferansesenter i Kvalavåg på Karmøy
34 Hytter/sommerhus. 120 mål stor halvøy.
Nybygg av boligområde i Vormedal
Totalt 27 boliger fordelt på eneboliger og rekkehus. Forberedt for elbillading til alle boliger. Det skal etableres et pent parkareal sentralt i prosjektet med gateun rundt. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger i Karmøy
15 boliger i konsentrert småhusbebyggelse og 10 boliger i lavblokk.
Nybygg av nærings- og boligbygg i Åkrehamn
15-22 boenheter. Gnr/bnr: 15/1577, 15/433, 15/781, 15/1599, 15/844. Størrelse på planområde: 1372 m2.
Nybygg av småbåthavn og parkeringshus i Kopervik, trinn 1
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl. Leverandør av flytebrygger: Wee Marine AS.
Nybygg av idrettshall i Vormedal
Karmøy kommune (heretter kalt oppdragsgiver) har erfaringer med at dokumentasjonsleveranser, prøvedrift av tekniske anlegg og grunnforhold er områder som ofte er utfordrende i prosjektsammenheng, og ønsker dermed å inngå en dialog med markedet for å kunne få innspill på hvordan vi skal kunne løse disse utfordringene mest mulig hensiktsmessig i konkurransesammenheng. Formålet med leverandørkonferansen er å etablere en arena hvor leverandøren kan presentere sin løsning og komme med innspill til anskaffelsen.
Nybygg av omsorgsboliger på Skudeneshavn i Karmøy
Omsorgsboligene inneholder 6 leiligheter, en personalbase, to rom for felles opphold, fellesarealer, carporter samt rom for tekniske støttefunksjoner. Omsorgsboligene skal organiseres som et borettslag, og eies og forvaltes av andelseierne etter overtagelse.
Om-og nybygg av kloakk-og overvannledning i Karmøy kommune
Prosjektet omfatter utskiftning av gamle ledninger, etablering av nye ledninger etter separatsystem, som betyr at det skilles mellom kloakk og overvann.
TS-tiltak/Sykkelfelt med fortau på Fv 923 Salhusvegen i Karmøy
650 m. ÅDT 1550. Hovednett for sykkel Sykkelbyen Haugesund – Karmøy.
Etablering av bredere fortau Fv 47 i Åkrehamn
Gnr/bnr: 13/349 mfl. Mellom FV47 og Tostemsvingen.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Kopervik, etappe 3
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, etappe 3. Infrastruktur for 30 boligtomter.
Renovering av lyktehus m.m. på Skudenes i Karmøy kommune
Geitungen fyr ligger på en ubebodd øy utenfor Skudenes i Karmøy kommune. Oppdraget går ut på å ta ut alle vinduer i lyktehuset, skifte knuste vinduer, dekke til linsen o.a, sandblåse, rengjøre, grunne og male metall for vinduer, vegger og tak på lyktehuset. Samtidig skal det legges ny takpapp på gulvet utvendig rundt lyktehuset og montere ny gesims/ brystningsbeslag på gesims i tilknytning til galleri rundt lyktehuset. Det innvendige gulvet i linsehuset skal rengjøres, grunnes og males.
Rehabilitering av pumpestasjon i Karmøy Kommune
Nytt røropplegg, nye pumper, ny sump og innløpskum samt innvendig rehabilitering av bygg.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland. Total kostnad: 25 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: