Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Karmøy

Byutvikling for Kopervik sentrum i Karmøy kommune
Mulighetsstudiet skal bygge på en stedsanalyse, som skal danne grunnlaget for utvikling av et mulighetskonsept som fremmer en bærekraftig og fremtidsrettet fortetting og utbygging av sentrumsområdet og et fungerende konsept for byrom, som sikrer liv i gater og plasser, og en allsidig bruk av uteområdene.
Byutvikling for Skudeneshavn sentrum i Karmøy kommune
Mulighetsstudiet skal bygge på en stedsanalyse, som skal danne grunnlaget for utvikling av et mulighetskonsept som fremmer en bærekraftig og fremtidsrettet fortetting og utbygging av sentrumsområdet og et fungerende konsept for byrom, som sikrer liv i gater og plasser, og en allsidig bruk av uteområdene.
Byutvikling for Åkrehamn sentrum i Karmøy kommune
Mulighetsstudiet skal bygge på en stedsanalyse, som skal danne grunnlaget for utvikling av et mulighetskonsept som fremmer en bærekraftig og fremtidsrettet fortetting og utbygging av sentrumsområdet og et fungerende konsept for byrom, som sikrer liv i gater og plasser, og en allsidig bruk av uteområdene.
Nybygg av boligområde i Vormedal, trinn 2 mfl.
Totalt skal det bygges 75 boenheter i området, løpende.
Nybygg av nærings- og boligbygg i Åkrehamn
15-22 boenheter. Gnr/bnr: 15/1577, 15/433, 15/781, 15/1599, 15/844. Størrelse på planområde: 1372 m2.
Nybygg av rekkehus i Spannetoppen på Karmøy, trinn 2, del 3
Totalt skal det bygges ca. 42 boenheter i trinn 2.
Nybygg av ungdomsskole i Karmøy
To parallelle-klasser og maks. 180 elever.
Nybygg av flerbolighus i Kopervik
Lavblokkbebyggelse. Gnr/bnr 13/686 mfl
Nybygg av rekkehus og enebolig i Kopervik, trinn 2
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl.
Nybygg av idrettshall i Vormedal
Karmøy kommune (heretter kalt oppdragsgiver) har erfaringer med at dokumentasjonsleveranser, prøvedrift av tekniske anlegg og grunnforhold er områder som ofte er utfordrende i prosjektsammenheng, og ønsker dermed å inngå en dialog med markedet for å kunne få innspill på hvordan vi skal kunne løse disse utfordringene mest mulig hensiktsmessig i konkurransesammenheng. Formålet med leverandørkonferansen er å etablere en arena hvor leverandøren kan presentere sin løsning og komme med innspill til anskaffelsen.
Nybygg av vei i Kopervik
Reguleringsplan er godkjent.
Om-og nybygg av kloakk-og overvannledning i Karmøy kommune
Prosjektet omfatter utskiftning av gamle ledninger, etablering av nye ledninger etter separatsystem, som betyr at det skilles mellom kloakk og overvann.
Utvidelse av barnehage på Kolnes i Karmøy kommune
Tidligt prosjekt fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018. Utvidelse 500-600 m2. Start og kostnad er ikke bestemt.
Rehabilitering av parkeringshus i Kopervik
Byggetips. Idéfase. Fra rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2016-2019.
Etablering av bredere fortau Fv 47 i Åkrehamn
Gnr/bnr: 13/349 mfl. Mellom FV47 og Tostemsvingen.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Kopervik, etappe 3
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, etappe 3. Infrastruktur for 30 boligtomter.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland.
Universell utforming og oppgradering av barnehage i Kopervik
Prosjekt fra Rådmannes forslag til økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: