Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Karmøy

Nettforsterkning på Haugalandet, ut til Karmøy.
Flere alternative utgangspunk for kraftledningstraseene mot Håvik på Karmøy vurderes: -Blåfalli koblingsstasjon inst i Matrefjorden i Kvinnherad kommune. -Sauda transformatorstasjon i Sauda kommune. KVU er utført.
Nybygg av industribygning i Stølsmyr, Kopervik
ca. 5 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger og seksmannsboliger på Karmøy, Kopervik
3 stk seksmannsboliger og 15 stk eneboliger.
Nybygg av boligområde i Åkrehamn
Gnr/Bnr: 15/353 mfl. Foremålet med planen er tilrettelegge for bygging leiligheter- lavblokk, andre typer konsentrert bebyggelse som rekkehus og flermannsboliger mm./eventuelt kombinasjon av lavblokk og konsentrert bebyggelse.
Nybygg av leiligheter på Åkra i Karmøy
Gnr/bnr 15/565 mfl. Tiltakshaver: Esebjør 10 AS.
Nybygg av eneboliger i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, infra, etappe 3.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kopervik
Planforslaget omfatter et areal på ca. 350 daa. Planforslaget legger opp til min. 330 nye boliger/boenheter. Kommunen er grunneier for 50 % av arealene.
Nybygg av utleiehytter, konferanse-/forsamlingshus, Vormedal
Oppføring av utleiehytter/boliger (15-20 stk) og konferanse-/forsamlingshus, småbåthavn, 2 eneboligtomter samt ombygg av låve til selskapslokale.
Nybygg av boligområde i Karmøy, etappe 1
Hører sammen med Ferkingstad Øst II infrastruktur, etappe 1. 20-25 boenheter.
Nybygg av småbåthavn og parkeringshus i Kopervik, trinn 1
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 1
Totalt skal det bygges 71 leiligheter på området.
Driftkontrakt for fylkesveier, riksveger og fylkes/riks- gang og sykkelveier i område 1107 Haugalandet
159,423 km riksveg. 59,542 km riks-g/s-veg. 399,077 km fylkesveg Rogaland. 60,949 km fylkes-g/s-veg Rogaland.
Nybygg av vei i Kopervik
Reguleringsplan er godkjent.
Rehabilitering av Karmsund bru på E134 i Karmøy, arbeider under brubanen
Utskifting av eksisterende fuger. Overflatebhandling av betong, rehabilitering av vannavløp, mekanisk reparasjon av btong, etablering av katodisk beskyttelse.
Nybygg av fritidsboliger i Kopervik
Gnr/Bnr: 2/177, 2/292
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, etappe 3. Infrastruktur for 30 boligtomter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Koperik
Infrastruktur for ca. 15 boenheter.
Belysning på Fv 841 Kyrkjevegen i Karmøy
2,5 km. ÅDT 300/500 (sør).
Riving av bygninger i Åkra
Haugebergsvegen 27 og 29. Gnr/Bnr: 15/1084, 1225.
Universell utforming av kino i Karmøy kommune
Gjennomførelsetid: 3-4 måneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: