Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hjelmeland

Nybygg av boliger, fritidsboliger og småbåthamn i Fister
Planen omfatter bygging av boliger, fritidsboliger og småbåthamn.
Nybygg av hyttområde i Hjelmeland
Totalt skal det bygges 40 hytter i området. 10-15 hytter er under bygging. Gnr/bnr: 46/1, 2, 3.
Nybygg av hytter og småbåthavn på Fister
Fortetting og utvidelse av eksisterende hyttefelt, etablering av småbåthamner og tilhørende anlegg.
Asfaltarbeider på fylkesveier i Rogaland 2020
Oppdraget består av 4 delleveranser/kontrakter: 1) 3-11-2020-03 Fylkesveger indre Ryfylke, 2) 3-11-2020-04 Fylkesveger Haugalandet, 3) 3-11-2020-05 Fylkesveger Dalane, 4) 3-11-2020-06 Fylkesveger nord-jæren og Ryfylke.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Hjelmeland
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: