Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hjelmeland

Oppgradering av fergekaianlegg på Rv 13 Nesvik i Hjelmeland
Utføres sammen med Hjelmeland fergekai.
Oppgradering av fergekaianlegg på Rv 13 i Hjelmeland
Utføres sammen med Nesvik fergekai.
Nybygg av boligområde i Hjelmeland, trinn 2-3
Totalt 45-50 tomter i området, 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.
Ombygging til fritidsleiligheter ved Hjelmeland
Ombygging av 11 fritidsleiligheter, nybygg av 3 naust, småbåthavn, molo og landingsplass for helikopter.
Nybygg av eneboliger i Hjelmeland, trinn 1
Totalt 45-50 tomter i området, 6-7 tomter blir bygd i trinn 1.
Nybygg av kraftverk i Segadal
11 GWh. 22 kV, luftlinje. Tiltakshaver: Segadal Kraftverk AS.
Nybygg av kraftverk i Hjelmeland
Avventer konsesjon fra NVE. 12,90 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Utbedring av Rv 13 Ingvaldstadsvingene i Hjelmeland
Utbedring av hårnålsvingene Ingvaldstadsvingen og Hetlandsvingen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: