Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Haugesund

Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Haugesund
50 mål stort utbyggingsområde.
Nybygg av leiligheter, næring og utvidelse av hotell og spa i Haugesund
66 leiligheter i 3 blokker 180 hotellrom hvorav 74 nye rom og 108 rehabiliterte rom.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Prosjektet blir utført i flere utviklingstrinn og gjennomføres over flere år. Ca. 150 boliger.
Nybygg av næringslokaler i Haugesund, trinn 2
2 eller 3 bygg. Oppgitt areal er ca. Trinn 1 er utført i 2009 med Helgesen Tekniske-Bygg AS.
Nybygg av leilighetsbygg i Haugesund, trinn 3
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området.
Nybygg av eneboliger i Haugesund
Planområdet omfatter et totalt areal på ca 6173 m2.
Nybygg av leiligheter i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Utbygging av 22 kV høyspent jordkabelanlegg i Haugesund
Utbygging av kabelgrøft m.m Flotmyr - Smedasundet - Aibel Yard, Risøy. Det skal bygges ut nytt 22 kV høyspent jordkabelanlegg (to sett 400 mm2 TSLF, jording og fiberrør) fra Flotmyr Transformatorstasjon til Smedasundet og videre med kabelgrøft fra Smedasundet på Risøy fram til planlagt ny høyspent kiosk hos Aibel på Risøy. I tillegg skal det bygges ut kabelgrøfter inn til/ mot 6 forskjellige eksisterende trafokiosker og i tillegg et lavspent kabelanlegg på strekningen mellom Flotmyr og Smedasundet. Samlet lengde på kabelanleggene på land er beregnet til ca 1,7 km. Oppdraget omfattes også av arbeid i «landtakene» på begge sider av Smedasundet for nytt sjøkabelanlegg.
Kollektivtiltak på Fv 923 Salhusvegen
Kollektivbyggning for forbedring av vei for busser.
Nybygg av eneboliger i rekke i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Nybygg av leilighetsbygg i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Renovering og utskifting av avløpsledning i Haugesund
Gjennomførelsetid: 8-9 måneder. Totalt skal det renoveres/skiftes ut avløpsledninger i 3 etapper. Etappe 1: Storasundsgata 1a og 1b Trinn 2: Spannavegen Trinn 3: Storasundsgata ner mot Karmsundsgata. Trinn 2 blir utført først.
Nybygg av gang- og sykkelveg på Fv 923 Salhusvegen
Gang- og sykkelvei mellom Karmøy-Haugesund.
Ombygging/rehabilitering av boliger og naust i Haugesund
Planer om restaurering av verneverdige bygninger. Haugesunds eneste gjenværende sjøtun.
Oppgradering av garderobe- og svømmeanlegg i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av turvei i Haugesund
Turveien blir 190 meter lang, med en bredde på 3 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: