Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Haugesund

Nybygg av boliger i Haugesund
Ca 300 stk boliger, 1000 da.
Nybygg av leiligheter og noe næring i Haugesund
Ca 15,3 daa. Gnr./bnr. 40/188, 40/191/ 40/1220, 40/1007, 40/1171 mfl. Tilrettelegge for boligbebyggelse og noe næring (cafe/ tjenesteyting).
Nybygg av leiligheter, næring og utvidelse av hotell og spa i Haugesund
66 leiligheter i 3 blokker 180 hotellrom hvorav 74 nye rom og 108 rehabiliterte rom.
Nybygg av leilighetsbygg i Haugesund, trinn 4
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området.
Nybygg av leilighetsbygg i Haugesund, trinn 6 mfl
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området. Totalt 7 byggetrinn.
Nybygg av leilighetsbygg i Haugesund, trinn 7
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området. Totalt 7 byggetrinn.
Nybygg av næringslokaler i Haugesund, trinn 2
2 eller 3 bygg. Oppgitt areal er ca. Trinn 1 er utført i 2009 med Helgesen Tekniske-Bygg AS.
Nybygg av terrasseblokker på Litlaskar i Haugesund
Litlaskar 22-28. Gnr/bnr: 33/233 og 255 m.fl.
Nybygg av svømmehall i Haugesund
Kommunen ønsker at en ekstern aktør tar på seg oppgaven med å bygge og drifte svømmehall, hvor kommunen kan leie bassengtid. Den kapasiteten som kommunen leier skal tildeles kommunens lovpålagte svømmeundervisning, samt til idrettsaktivitet.
Nybygg av lager/logistikk i Haugesund
Ca. 35 mål gjenstår. Byggeklare tomter, masseutskiftet og ferdig med veg- og VA- anlegg.
Nybygg av leiligheter i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Utbygging av spredenett på sykehus i Haugesund
Helse Fonna skal i 2020 gå i gang med utbygging av sitt spredenett på Haugesund sjukehus. Årsaken til dette er at ByggHaugesund2020 bygger ut spredenett for alle funksjoner og en ønsker at resterende byggningsmasse skal ha lik løsning. Dagens løsning med DECT telefoner utgår, mens persøker beholdes. Etablering av fordelere og baser. Totalt skal det utplasseres ca. 530 baser (AP). Disse skal knyttes til eksisterende fordeler rom med nye switcher. U1 og U2 skal tilrettelegges for GSM dekning.
Nybygg av va-ledning i Fagerheim
Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av adresserbart brannalarmanlegg på leiligheter/sykehus i Haugesund
Vinjesgate 14 og 12 er to leilighetsbygg bestående av 24 leiligheter i hvert bygg, og anlegg skal installeres i hver leilighet. Oppstart av arbeidet er planlagt september 2020. Det forutsettes et dobbeltsløyfet hvilestrømskontrollert automatisk anlegg.
Utskifting av belysning på idrettspark på Haraldsvang i Haugesund
Fellesutlysning for: Idrettsparken og Sakkestad kunstgressbane. Idrettsparken ligger ved området Haraldsvang i Haugesund, det eksiterende lysanlegget og master er av forskjellig årstall. Kunstgressbanen på Sakkestad ligger sør i Haugesund. Iht. utarbeidet tilbudgrunnlag skal det eksisterende anlegget og lyskastere demonteres og saneres. Nye LED armaturer monteres i eksisterende lysmaster. Det skal i tillegg monteres nytt lysstyringsanlegg.
Utskifting av belysning ved kunstgressbane på Haraldsvang i Haugesund
Fellesutlysning for: Idrettsparken og Sakkestad kunstgressbane. Idrettsparken ligger ved området Haraldsvang i Haugesund, det eksiterende lysanlegget og master er av forskjellig årstall. Kunstgressbanen på Sakkestad ligger sør i Haugesund. Iht. utarbeidet tilbudgrunnlag skal det eksisterende anlegget og lyskastere demonteres og saneres. Nye LED armaturer monteres i eksisterende lysmaster. Det skal i tillegg monteres nytt lysstyringsanlegg.
Rammeavtale for kjøp av kontormøbler til Mattilsynets kontor i Norge
Opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år. Region Sør og Vest: kontorsteder i Sandnes, Arendal, Kristiansand, Egersund, Haugesund, Ølen, Norheimsund, Stord, Bergen, Voss, Førde, Sogndal, Måløy og Loen.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Haugesund
Dagens hastighet: 1 Gb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved terminalbygg i Haugesund
Dagens hastighet: 10 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 20 Mb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Haugesund
Dagens hastighet: 100 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Haugesund
Dagens hastighet: 1Gb, krav-aksess: 10Gb, minimumshastighet: 2Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved kontorbygg i Haugesund
Dagens hastighet: 2 Gb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Haugesund
Dagens hastighet: 200 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved næringsbygg i Haugesund
Dagens hastighet: 200 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved kontor i Haugesund
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Haugesund
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Haugesund
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: