Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Haugesund

Nybygg av leiligheter, næring og utvidelse av hotell og spa i Haugesund
66 leiligheter i 3 blokker 180 hotellrom hvorav 74 nye rom og 108 rehabiliterte rom.
Nybygg av terrasseblokker på Litlaskar i Haugesund
Litlaskar 22-28. Gnr/bnr: 33/233 og 255 m.fl.
Nybygg av konsentrert bebyggelse med infrastruktur i Haugesund
Kommunal og private eiere. Ca. 495 dekar.
Nybygg av boliger i Haugesund
Gnr/bnr: 24/84 mfl.
Asfaltkontrakt på europa- og riksveier i Vestland- og Rogaland fylke, 2021
Disse Kommunene: Tysvær, Haugesund, Karmøy, Etne, Odda og Fitjar. 23 200 tonn asfalt skal legges, og 200.912 m2 skal freses. I praksis skal nesten alt ut på E134, og litt på E39.
Etablering av midlertidig bussterminal på Flotmyr i Haugesund
På Flotmyr i Haugesund skal det bygges en midlertidig bussterminal for passasjerer og sjåfører. Denne skal fungere som bussterminal inntil den nye terminalen litt lengre sørøst for tomten står klar. Perioden den midlertidige bussterminalen skal brukes er beregnet til 4-6 år
Oppgradering av varmeforsyning på sykehus i Haugesund kommune
Det skal installeres ny gasskjele i eksisterende energisentral, samt sikring av sirkulasjon med tilhørende elektro og automatikkarbeid. Det skal legges nye varmerør i tilknytning til gasskjelen, samt tilkobling av røykgassrør til eksisterende skorstein. Arbeidet vil pågå i eksisterende teknisk sentral og i U1 og U2.
Riving av taxistasjon i Haugesund kommune
Riving av rutebilstasjonen på Flotmyr.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland. Total kostnad: 25 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: