Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Haugesund

Nybygg av leiligheter, næring og utvidelse av hotell og spa i Haugesund
66 leiligheter i 3 blokker 180 hotellrom hvorav 74 nye rom og 108 rehabiliterte rom.
Nybygg av boligområde i Haugesund
Gnr/bnr: 30/408, 30/411. Minimun: 60 boenheter.
Nybygg av næring i Haugesund/Karmøy
Ca. 30 mål. Byggeklare tomter. Gnr/bnr 148/79 og 947
Nybygg av leilighetsbygg i Haugesund, trinn 3
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området.
Utbygging av 22 kV høyspent jordkabelanlegg i Haugesund
Utbygging av kabelgrøft m.m Flotmyr - Smedasundet - Aibel Yard, Risøy. Det skal bygges ut nytt 22 kV høyspent jordkabelanlegg (to sett 400 mm2 TSLF, jording og fiberrør) fra Flotmyr Transformatorstasjon til Smedasundet og videre med kabelgrøft fra Smedasundet på Risøy fram til planlagt ny høyspent kiosk hos Aibel på Risøy. I tillegg skal det bygges ut kabelgrøfter inn til/ mot 6 forskjellige eksisterende trafokiosker og i tillegg et lavspent kabelanlegg på strekningen mellom Flotmyr og Smedasundet. Samlet lengde på kabelanleggene på land er beregnet til ca 1,7 km. Oppdraget omfattes også av arbeid i «landtakene» på begge sider av Smedasundet for nytt sjøkabelanlegg.
Nybygg av leilighetsbygg i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Nybygg av boliger i Haugesund
Gnr/bnr: 24/84 mfl.
Renovering og utskifting av avløpsledning i Haugesund
Totalt skal det renoveres/skiftes ut avløpsledninger i 3 etapper. Etappe 1: Storasundsgata 1a og 1b Trinn 2: Spannavegen Trinn 3: Storasundsgata ner mot Karmsundsgata. Trinn 2 blir utført først.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: