Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Haugesund

Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Haugesund
50 mål stort utbyggingsområde.
Nybygg av leiligheter, næring og utvidelse av hotell og spa i Haugesund
66 leiligheter i 3 blokker 180 hotellrom hvorav 74 nye rom og 108 rehabiliterte rom.
Nybygg av flerbolighus i Haugesund, trinn 3
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området.
Nybygg av flerbolighus i Haugesund, trinn 4 mfl
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området.
Nybygg av næring i Haugesund/Karmøy
Ca. 30 mål. Byggeklare tomter. Gnr/bnr 148/79 og 947
Nybygg av næringslokaler i Haugesund, trinn 2
2 eller 3 bygg. Oppgitt areal er ca. Trinn 1 er utført i 2009 med Helgesen Tekniske-Bygg AS.
Nybygg av flerbolighus og enebolig i Haugesund
Gjennomførelsetid: 12-15 måneder. 1 stk blokkbygg og 1 stk enebolig.
Ombygg av sykehus i Haugesund, trinn 1 B03
Konseptrapport er og utført av: Sweco Norge AS, Atkins Norge.
Driftkontrakt for fylkesveier, riksveger og fylkes/riks- gang og sykkelveier i område 1107 Haugalandet
159,423 km riksveg. 59,542 km riks-g/s-veg. 399,077 km fylkesveg Rogaland. 60,949 km fylkes-g/s-veg Rogaland.
Utbygging av 22 kV høyspent jordkabelanlegg i Haugesund
Utbygging av kabelgrøft m.m Flotmyr - Smedasundet - Aibel Yard, Risøy. Det skal bygges ut nytt 22 kV høyspent jordkabelanlegg (to sett 400 mm2 TSLF, jording og fiberrør) fra Flotmyr Transformatorstasjon til Smedasundet og videre med kabelgrøft fra Smedasundet på Risøy fram til planlagt ny høyspent kiosk hos Aibel på Risøy. I tillegg skal det bygges ut kabelgrøfter inn til/ mot 6 forskjellige eksisterende trafokiosker og i tillegg et lavspent kabelanlegg på strekningen mellom Flotmyr og Smedasundet. Samlet lengde på kabelanleggene på land er beregnet til ca 1,7 km. Oppdraget omfattes også av arbeid i «landtakene» på begge sider av Smedasundet for nytt sjøkabelanlegg.
Ombygging/rehabilitering av boliger og naust i Haugesund
Planer om restaurering av verneverdige bygninger. Haugesunds eneste gjenværende sjøtun.
Nybygg av boliger og næring i Haugesund
500-600 boliger+ ca. 10.000 m2 næring.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: