Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hå

Nybygg av boligområde i Vigrestad
Gnr/Bnr: 76/733, 224.
Nybygg av avlastningsbolig for barn og unge på Nærbø i Hå kommune
Oppføring av ny avlastningsbolig, renovering av eksisterende garasje, opparbeiding av uteområde, vei og parkeringsplasser.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Varhaug
GS-veg langs Dysjalandsvegen, parsell Kvia- Lerbrekksvegen.
Etablering av vannledning i Skrettingland, Varhaug
2,8 km ledningsgrøft for vannledning, betongarbeid for trykkreduksjonsstasjon og kabelarbeider.
Renovering av rekkehus på Nærbø i Hå
Det er behov for skifte av takrenner, nedløp, vinduer og dører på alle boenheter. I 5 boenheter trengs det total renovering innvendig inkludert teknisk anlegg.
Ombygg av café/kafeteria på bo- og velferdssenter i Hå kommune
Ombyggingen består av å fjerne to av leilighetene mot vest, slik at en får en stor åpen café/kafeteria. For å tilrettelegge for brukere av caféen, settes det opp foldevegger for å tilpasse størrelsen på lokalene etter bruk. Det er et husholdningskjøkken, to toaletter og et handicaptoalett
Nybygg av gang- og sykkelvei på Brusand
2,5 meter bred og 430 meter lang.
Etablering av plattform for utsikt ved nasjonal turistveg på Hårr i Hå
Anlegg av plattform som gir utsikt til Jærstrendene på Hårr. Omfatter grunnarbeider og betongarbeid, samt bearbeidelse av stein som plasseres på plattformen.
Masseutskifting og steinløsing av næringstomt på industriområde i Hå kommune
Totalt areal som skal utskiftes er ca. 7000 m2 og det skal sette opp ca 410 m2 med mur.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Nærbø
Dagens hastighet: 10 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Nærbø
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Varhaug
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: