Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hå

Nybygg av boligområde i Vigrestad
Gnr/Bnr: 76/733, 224.
Nybygg av avlastningsbolig for barn og unge på Nærbø i Hå kommune
Oppføring av ny avlastningsbolig, renovering av eksisterende garasje, opparbeiding av uteområde, vei og parkeringsplasser.
Etablering av vannledning i Skrettingland, Varhaug
2,8 km ledningsgrøft for vannledning, betongarbeid for trykkreduksjonsstasjon og kabelarbeider.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Varhaug
GS-veg langs Dysjalandsvegen, parsell Kvia- Lerbrekksvegen.
Renovering av rekkehus på Nærbø i Hå
Det er behov for skifte av takrenner, nedløp, vinduer og dører på alle boenheter. I 5 boenheter trengs det total renovering innvendig inkludert teknisk anlegg.
Ombygg av café/kafeteria på bo- og velferdssenter i Hå kommune
Ombyggingen består av å fjerne to av leilighetene mot vest, slik at en får en stor åpen café/kafeteria. For å tilrettelegge for brukere av caféen, settes det opp foldevegger for å tilpasse størrelsen på lokalene etter bruk. Det er et husholdningskjøkken, to toaletter og et handicaptoalett
Nybygg av gang- og sykkelvei på Brusand
2,5 meter bred og 430 meter lang.
Oppføring av nytt bygg for farlig avfall ved miljøstasjon på Nærbø i Hå kommune
Bygget skal være uisolert og uten oppvarming med unntak av varmebu som skal isoleres og utrustes med varmeovn. Varmeboden skal inneholde et innbruddsikkert vindu som gir god oversikt over utvendig sorteringsanlegg. Prosjektet skal prises med 2 stk opsjoner: Opsjon 1 : Halvtak med støpt plate på høyre side av bygg. Opsjon 2 : Halvtak med støpt plate på begge sider av bygg.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Nærbø
Dagens hastighet: 10 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Nærbø
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 2.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Varhaug
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: