Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hå

Nybygg av næringsbygg på Nylund, Sirevåg
27.000 m2 Området er ferdig opparbeidd og arealet er grovplanert, sprengt fjellrum. Området ligg ikkje langt fra Sirevåg hamn, som har 2 ISPS terminaler/kaier.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Nærbø
Blir utført i 2 byggetrinn. Trinn 1: 34 boenheter og parkeringskjeller, 20 måneders byggetid. Trinn 2: 17 boenheter. 12 måneders byggetid.
Nybygg av idrettområde/idrettshall på Stokkalandsmarka, Hå
Avventer godkjenning av kommunedelplan. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av jernbanestasjon på Stokkalandsmarka, Hå
Tidlig prosjekt. Samarbeidsprosjekt. Start og kostnad er ikke bestemt.
Nybygg av kirke på Stokkalandsmarka, Hå kommune
Tomt er avsatt til nybygg av kirke men start er ikke bestemt. Kostnad ukjent.
Nybygg av hytter og eneboliger på Holmane
Inklusive eller eksklusive infrastruktur. 5 eneboliger og 14 hytter.
Om- og tilbygg av fengsel samt opparbeidelse av uteområder i Hå
Delprosjekter: Sluse og slusebygg. Perimetersikring av fengselet og opparbeidesle av uteområder. Kapasitetsutvidelse av fengselet med 40-50 plasser med følgeprosjekter. Flytting og innplassering av støtte- og sysselsettingsarealer til fengslets driftsbygninger.
Etablering av infrastruktur i Brusand
Planen legger til rette for en ny barnehage for opptil 80 barn 8 avd, med tilhørende parkeringsplass.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Varhaug
Gang- og sykkelvei langs Dysjalandsvegen, fra Lerbrekkvegen.
Riving av jernbanestasjon i Brusand
Tidlig prosjekt. Samarbeidsprosjekt. Start og kostnad er ikke bestemt.
Nybygg av gang- og sykkelvei langs Fv. 44 i Hå kommune
Strekningen er ca 400 m. Gang og sykkelstien skal i hovedsak ligge på østside av fylkesvei. Det skal opparbeides to busslommer ved kryss fv 44 og Bogdalsveien/Varden. Et på hver side av fv.44.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sirevåg
Infrastruktur for ca 12-16 boenheter.
Oppføring av nytt bygg for farlig avfall ved miljøstasjon på Nærbø i Hå kommune
Bygget skal være uisolert og uten oppvarming med unntak av varmebu som skal isoleres og utrustes med varmeovn. Varmeboden skal inneholde et innbruddsikkert vindu som gir god oversikt over utvendig sorteringsanlegg. Prosjektet skal prises med 2 stk opsjoner: Opsjon 1 : Halvtak med støpt plate på høyre side av bygg. Opsjon 2 : Halvtak med støpt plate på begge sider av bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: