Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hå

Nybygg av boliger i Hå, trinn 2 mfl
Totalt skal det bygges 200 boenheter i området. 10-30 boenheter blir utført i trinn 1. Tomtene skal fordeles mellom 2 utbyggere.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Varhaug
150 boenheter. Tomtene skal fordeles mellom 2 utbyggere.
Nybygg av blokkbygg i Brusand
83-109 boenheter.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Nærbø
Blir utført i 2 byggetrinn. Trinn 1: 34 boenheter og parkeringskjeller, 20 måneders byggetid. Trinn 2: 17 boenheter. 12 måneders byggetid.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Varhaug
Totalt skal det bygges ca. 60 boenheter i området fordelt på eneboliger og flerbolighus.
Nybygg av idrettområde/idrettshall på Stokkalandsmarka, Hå
Avventer godkjenning av kommunedelplan. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av jernbanestasjon på Stokkalandsmarka, Hå
Tidlig prosjekt. Samarbeidsprosjekt. Start og kostnad er ikke bestemt.
Nybygg av kirke på Stokkalandsmarka, Hå kommune
Tomt er avsatt til nybygg av kirke men start er ikke bestemt. Kostnad ukjent.
Nybygg av boliger i Hå, trinn 1
Totalt skal det bygges 200 boenheter i området. 10-30 boenheter blir utført i trinn 1. Tomtene skal fordeles mellom 2 utbyggere.
Nybygg av hytter og eneboliger på Holmane
Inklusive eller eksklusive infrastruktur. 5 eneboliger og 14 hytter.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Hå
Infrastruktur for 150-200 boenheter.
Om- og tilbygg av fengsel samt opparbeidelse av uteområder i Hå
Delprosjekter: Sluse og slusebygg. Perimetersikring av fengselet og opparbeidesle av uteområder. Kapasitetsutvidelse av fengselet med 40-50 plasser med følgeprosjekter. Flytting og innplassering av støtte- og sysselsettingsarealer til fengslets driftsbygninger.
Totalrehabilitering og ombygg av tomannsboliger i Åna
Totalrehabilitering av 2 tomannsboliger og ombygginger i den tredje tomannsboligen.
Riving av jernbanestasjon i Brusand
Tidlig prosjekt. Samarbeidsprosjekt. Start og kostnad er ikke bestemt.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sirevåg
Infrastruktur for ca 12-16 boenheter.
Nybygg av gang- og sykkelvei langs Fv. 44 i Hå kommune
Strekningen er ca 400 m. Gang og sykkelstien skal i hovedsak ligge på østside av fylkesvei. Det skal opparbeides to busslommer ved kryss fv 44 og Bogdalsveien/Varden. Et på hver side av fv.44.
Ny utslippsledning i Hå kommune
Etablering av ca 360 meter utslippsledning i sjøen ved Obrestad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: