Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gjesdal

Ny E39 Bue-Ålgård
15 km. 97% veg i dagen, 3% bruer.
Nybygg av vindkraftverk på Gjesdal
Konsesjon er gitt. 80 turbiner. 240 MW.
Etablering av boligområde i Ålgård, felt F1
Skal utvikles et felt med opp mot 150 boliger.
Drift-og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg i Høgsfjord 2021-2026
Felles utlysning for kommunene Sandnes, Gjesdal, Strand og Hjelmeland. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.
Nybygg av leiligheter til spesifikke brukergrupper i Ålgård sentrum
Bygging av 16 leiligheter i Ålgård sentrum. De 16 leilighetene kan inngå i en større sammenheng med andre typer leiligheter til andre formål i samme bygg. Formålet med anskaffelsen er å få bygget 16 leiligheter i sentrum av Ålgård i Gjesdal kommune som er tilrettelagt for noen spesifikke brukergrupper. Gjesdal kommune skal være eiere av disse leilighetene. I tillegg skal Gjesdal kommune ha opsjon på kjøp av inntil 4 leiligheter. 10 boliger primært rettet mot eldre. 6 boliger for yngre mennesker med behov for tilrettelagte boliger. I tillegg vil oppdragsgiver ha opsjon på 4 tilrettelagte boliger.
Ferdigstillelse av tunnel og adkomstvei gjennom Husafjell i Gjesdal kommune
Tunellen har en lengde på ca 225m og er ferdig sikret med unntak av vann- og frostsikring.
Fanggjerder på Fv 45 Rage (Ragsvatnet) i Gjesdal
Høyt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord, stein og flom. 10m.
Etablering av infrastruktur av flerbolighus i Gjesdal
GNR/BNR: 5/4, 9, 10, 34, 46, 56, 58 mfl
Bolting og nett på Fv 45 Nebbatjern i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 120m.
Skredvoll på Fv 45 Kleivanuten i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 90m.
Driftskontrakt elektriske anlegg 1153 Sør-Rogaland 2021
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lund, Eigersund, Bjerkreim, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Strand og Hjelmeland kommuner
Etablering av fiberkabel i forbindelse med legging av ny hovedvannledning ved vannbehandlingsanlegg i Gjesdal
IVAR IKS har til intensjon å anskaffe fiberkabel av type PS-6S4M-2PU108-01-Y for bruk til distribuert fiber sensing, inklusive arbeider relatert til skjøting, verifisering og relevant bistand under leggingsarbeidet. Dette gjelder følgende: Leverandør Volue: - PS-6S4M-2PU108-01-Y.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland. Total kostnad: 25 mnok.
Fangvoll på Fv 45 Rage i Gjesdal
Lavt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype jord, stein og flom. 10m.
Sveising, rørlevering og montering på høydebasseng på Solås i Gjesdal kommune
Sveising, rørlevering og montering i Varalia ventilkammer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: