Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gjesdal

Utbygging av E39 Ålgård-Hove i Gjesdal og Sandnes
Forutsatt finansiert som del av bompengeprosjekt. Godkjent plan for Ålgård-Figgio.
Nybygg av vindkraftverk på Gjesdal
Konsesjon er gitt. 80 turbiner. 240 MW.
Utbygging av E39 Ålgård-Hove i Gjesdal og Sandnes, etappe 1
Forutsatt finansiert som del av bompengeprosjekt.
Ny infrastruktur for boligområde i Ålgård
Infrastruktur for totalt 900 boenheter.
Damutbedring i Gjesdal
Oppgradering av dam til bruddsikkerhetsklasse 3 og 4 med alternative løsninger. Oppgradering av dam i bruddsikkerhetsklasse 3 til massivdam
Nybygg av rekkehus i Gjesdal
BK 4= 6 stk rekkehus BK 5= 4 stk rekkehus
Rehabilitering av grunnskole i Ålgård
Den eldste deleln av skolen er slitt og trenger oppussing/oppgradering.
Etablering av infrastruktur av flerbolighus i Gjesdal, trinn 1
GNR/BNR: 5/4, 9, 10, 34, 46, 56, 58 mfl
Nybygg av rekkehus i Gjesdal
BK 2= 4 stk rekkehus BK 3= 2 stk rekkehus
Ombygging og oppgradering av kraftverk ved Gjesdal
Nytt aggregat i ny bygning. Opprensking i inntakskanalen. Riving av dam slik at en ny konus og varegrind kan monteres og støpes inn. Nytt tilløpsrør monteres.
Nybygg av skateboardpark i Ålgård
Tidlig prosjekt. Start og kostnad er ukjent.
Rehabilitering/oppussing av barneskole i Oltedal
Rehabilitering av hovedetasje 2.
Etablering av kameraovervåking i omsorgsbolig/sykehjem i Ålgård
Etablere kameraovervåking for å øke sikkerheten mtp. brann.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: