Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gjesdal

Nybygg av vindkraftverk på Gjesdal
Konsesjon er gitt. 80 turbiner. 240 MW.
Etablering av boligområde i Ålgård, felt F1
Skal utvikles et felt med opp mot 150 boliger.
Rehabilitering av grunnskole i Ålgård
Den eldste deleln av skolen er slitt og trenger oppussing/oppgradering.
Skredsikring på Fylkesveg 450 langs Nedre Bergsvatnet i Gjesdal
Detaljregulering av fv. 450 Hunnedalsvegen, skredsikring langs Nedre Bergsvatnet.
Ferdigstillelse av tunnel gjennom Husafjell i Gjesdal kommune
Tunellen har en lengde på ca 225m og er ferdig sikret med unntak av vann- og frostsikring.
Etablering av infrastruktur av flerbolighus i Gjesdal
GNR/BNR: 5/4, 9, 10, 34, 46, 56, 58 mfl
Utvidelse av kirkegård og parkeringsplass i Dirdal
Prosjekt fra forslag til økonomi- og handlingsplan 2018-2021.
Rehabilitering av barnehage i Gjesdal kommune
Rehabilitering av gammel avdeling på Bamsebo barnehage.
Skredvoll på Fv 45 Kleivanuten i Gjesdal
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 90m.
Driftskontrakt elektriske anlegg 1153 Sør-Rogaland 2021
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lund, Eigersund, Bjerkreim, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Strand og Hjelmeland kommuner
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland.
Ventilasjons- og gulvarbeider ved kontor i Ålgård
Prosjekt fra forslag til Økonomi og handlingsplan 2018-2021.
Asfaltering av kommunale grusveier i Gjesdal
Fellesutlysning for Nordåsveien, Nevelandsveien, Haugamork og Skurvedardane.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: