Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gjesdal

Nybygg av rekkehus i Gjesdal
BK 4= 6 stk rekkehus BK 5= 4 stk rekkehus
Ombygging og oppgradering av kraftverk ved Gjesdal
Nytt aggregat i ny bygning. Opprensking i inntakskanalen. Riving av dam slik at en ny konus og varegrind kan monteres og støpes inn. Nytt tilløpsrør monteres.
Rehabilitering/oppussing av barneskole i Oltedal
Rehabilitering av hovedetasje 2.
Etablering av pumper og rør på vannbehandlingsanlegg i Gjesdal kommune
Montasje av pumper levert i annen entreprise. Rørarbeider - leveranse og montasje av rør DN 400 - 1200 og armatur. Diverse omliggende arbeider.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Ålgård
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1 Gb. Servicegrad: 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: