Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gjesdal

Utbygging av E39 Ålgård-Hove i Gjesdal og Sandnes
Forutsatt finansiert som del av bompengeprosjekt.
Utbygging av E39 Ålgård-Hove i Gjesdal og Sandnes, etappe 1
Forutsatt finansiert som del av bompengeprosjekt.
Damutbedring i Gjesdal
Oppgradering av dam til bruddsikkerhetsklasse 3 og 4 med alternative løsninger. Oppgradering av dam i bruddsikkerhetsklasse 3 til massivdam
Nybygg av rekkehus i Gjesdal
BK 4= 6 stk rekkehus BK 5= 4 stk rekkehus
Nybygg av rekkehus i Gjesdal
BK 2= 4 stk rekkehus BK 3= 2 stk rekkehus
Ombygging og oppgradering av kraftverk ved Gjesdal
Nytt aggregat i ny bygning. Opprensking i inntakskanalen. Riving av dam slik at en ny konus og varegrind kan monteres og støpes inn. Nytt tilløpsrør monteres.
Nybygg av skateboardpark i Ålgård
Tidlig prosjekt. Start og kostnad er ukjent.
Rehabilitering av rekkverk på bru i Gjesdal
Fellesutlysning for: Oltedal kulvert, Ravndal bru, Berge bru, Kyllingstad bru og Sandvikvegen G/S-bru. Blant tiltakene som inngår er: Levering og montering av nytt rekkverk, riving og deponering av eksisterende rekkverk samt trafikkdirigering og gravearbeider.
Etablering av kameraovervåking i omsorgsbolig/sykehjem i Ålgård
Etablere kameraovervåking for å øke sikkerheten mtp. brann.
Etablering av rekkverk på Ålgård i Gjesdal kommune
Ca 270 meter standard vegrekkverk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: