Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Forsand

Nybygg av vannkraftverk i Forsand
36,4 GWh. Glassdør. Bygges parallelt med Nordåna kraftverk, byggetid for Nordåna kraftverk & Dalaåna kraftverk er ca. 2 år.
Utvidelse av vei og fortau mm langs Fylkesveg 500/4224 Lysebotn i Forsand
Prosjektet omfatter i hovedsak prosjektering og bygging av: Breddeutvidelse av eksisterende fylkesveg fra kaien og østover i en strekning på om lag 1 000 meter. Bygging av nytt opphevet fortau på nordsiden av fv. 500 fra kaien og østover i en strekning på om lag 1 000 meter. Utvidelse av oppstillingsareal ved kaien. Riving av eksisterende bru over Stølsånå. Bygging av ny bru over Stølsånå. Omlegging av kryss Fv 500 X Kapellveien i østre ende av planområdet. Lukket drenering og overvannssystem. 2 stk. feunderganger av betongrør for sauer. Utskifting av belysningsanlegg. Handtering og omlegging av høyspent-, lavspent- og telekabler, både i luft og i bakken.
Nybygg av vannkraftverk i Forsand
Glassdør. Bygges parallelt med Dalaåna kraftverk, byggetid for Nordåna kraftverk & Dalaåna kraftverk er ca. 2 år.
Nybygg av turisthytte på Kjerlag
Skal bygges mellom Kjerag og Flørli.
Nybygg av transformatorstasjon i Forsand
132/22 kV. Omlegging av eksisterende 132 kV-ledninger inn til stasjonen.
Nybygg av infrastruktur for industriområde i Gjøysa, Forsand
Opparbeidelse av veg, vann- og avløp til Gøysmyra industriområde. Fase 1= fra Industrivegen ned til uttaksområdet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: