Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eigersund

Nybygg av boligområde i Egersund
Totalt skal det bygges 200-225 boenheter i området fordelt mellom Eigersund kommune og Hellvik hus.
Nybygg av barneskole i Egersund
Det er tidligere blitt inngått en totalentreprise kontrakt for dette oppdraget som nå er hevet. Totalentreprisen inkluderte komplett prosjektering og utførelse for etablering av nybygg med tilhørende opparbeidelse av utearealer, samt riving av resterende eksisterende skolbygging. Det planlegges nå å inngå en ny totalentreprise kontrakt med ny totalentreprenør for det resterende arbeidet. Ny totalentreprenør skal slik sett overta totalentreprisen.
Utbedring av Riksveg 42 Krossmoen-Nese i Eigersund
I forslag til handlingsprogram 2018-2023 med utførelse i 2021/2022.
Riving og nybygg av boligområde i Bakkebø, Egersund
Gnr/bnr: 45/285, 283 mfl BKS1= 6 stk eneboliger i kjede. BKS 2= 2 stk tomannsboliger.
Nybygg av eneboliger i Eigersund
Gnr/bnr: 2/7, 12 og 17. Reguleringskonsulent: Klepp Prosjektering.
Utvidelse av skolebygg og parkeringsplass m.m i Egersund
Formålet med planarbeidet er å utvide skoleområdet for Gamleveien skole. Det legges til rette for utvidelse av skolebygningen samt bedre parkeringsforholdene for ansatte og besøkende. Gamleveien flyttes med dette mot vest på strekningen langs skoleområdet. Adkomstforholdene til skoleområdet vil være sentralt i reguleringen.
Riving- og nybygg av boliger i Eigersund sentrum
2 to-mannboliger og 1 enebolig med felles parkeringskjeller. Riving av eksisterende enebolig og uthus/garasje og oppføring av tre nye bygninger med inntil fem boenheter.
Nybygg av eneboliger i kjede i Eigersund
Gnr/bnr: 60/134, 135 mfl.
Nybygg av hyttefelt i Eigersund
Bygging av 2-4 hytter på eksisterende hyttefelt samt etablering av vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg.
Etablering av masseuttak og deponi ved Søkkemyra, Laureidfjellet
Det foreslås at det i tillegg til det som er tillatt etter gjeldende reguleringsplan; deponering av rene masser, kan foretas uttak av masser og resirkulering av masser til gjenbruk.
Rammeavtale for vintervedlikehold (brøyting og strøing) i Eigersund
Mulighet for forlengelse i 1 + 1 år. Konkurransen gjelder følgende 2 roder i Eigersund kommune: Rode 6: Hetlandsheia Rode 9: Nordre og søra Eigerøy
Driftskontrakt elektriske anlegg 1153 Sør-Rogaland 2021
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lund, Eigersund, Bjerkreim, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Strand og Hjelmeland kommuner
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland.
Etablering av pasientvarslingsanlegg for tjenestebrukere og ansatte på heldøgns omsorg i Eigersund
Pasientvarslingsanlegg med tilhørende trygghetsteknologi for tjenestebrukere og ansatte på heldøgns omsorg, samt elektroniske dørlåser hos hjemmeboende.
Rammeavtale for kjøp av kontormøbler til Mattilsynets kontor i Norge
Opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år. Region Sør og Vest: kontorsteder i Sandnes, Arendal, Kristiansand, Egersund, Haugesund, Ølen, Norheimsund, Stord, Bergen, Voss, Førde, Sogndal, Måløy og Loen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: