Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eigersund

Nybygg av boligområde i Egersund
Totalt skal det bygges 200-225 boenheter i området fordelt mellom Eigersund kommune og Hellvik hus.
Nybygg av barneskole i Egersund
Det er tidligere blitt inngått en totalentreprise kontrakt for dette oppdraget som nå er hevet. Totalentreprisen inkluderte komplett prosjektering og utførelse for etablering av nybygg med tilhørende opparbeidelse av utearealer, samt riving av resterende eksisterende skolbygging. Det planlegges nå å inngå en ny totalentreprise kontrakt med ny totalentreprenør for det resterende arbeidet. Ny totalentreprenør skal slik sett overta totalentreprisen.
Nybygg av eneboliger på Ramsland, trinn 2
Totalt skal det bygges ca. 27 eneboliger i området 8 eneboliger blir utført i trinn 1.
Nybygg av barnehage på Rundevoll i Eigersund
1500-2000 m2. 6 avdelinger.
Etablering av ny gravlund i Egersund
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av leiligheter i Egersund
Eksisterende bygninger i planområdet forutsettes revet.
Etablering av kryss i Egersund
Gjennomførelsetid: 7-8 måneder.
Renovering av kirkestue i Helland, Eigersund kommune
Oppføring av Helleland Kirkestue med rivning av eksisterende bårehus og oppføring av nytt felles bygg på samme tomt.
Utdyping av havn i Egersund.
Det skal foretas en utdyping7sprenging av fjelnabbe på sørsiden av Lindøygapet i innseilingen til Vågen i Egersund havn. Området har dybde -6,8 meter og skal utdypes til ferdig dybde -8,5 meter

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: