Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eigersund

Utvidelse av havne og næringsområder i Egersund
Omtrent 640 daa, hvorav omtrent 400 daa ligger på land. Områdesreguleringen legger tilrette for å kunne etablere omlag 100 000 m2 med nye næringsbygg.
Nybygg av kontor og verkstedbygg i Egersund
30 mål tomt. Gnr: 8 bnr. 280/431
Ombygging av stasjonsområde og nybygg av rådhus i Egersund
Usikkert prosjekt, kun på idéstadiet. Reguleringsplan for Eie-området pågår. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av boligområde på Eigerøy
Gnr/bnr: 8/313 og deler av 371.
Nybygg av tomannsboliger, enebolig og felles parkeringskjeller i Egersund
Eksisterende bygninger i planområdet forutsettes revet.
Nybygg av eneboliger i Eigersund
Gnr/bnr: 2/7, 12 og 17. Reguleringskonsulent: Klepp Prosjektering.
Nybygg av eneboliger i kjede i Eigersund
Gnr/bnr: 60/134, 135 mfl.
Etablering av landstrømanlegg på Kaupanes i Egersund
Dette omfatter 4 stk kai punkt i området Kaupanes, Kai-14 og på Bysiden i Egersund. Kai 26NO og to punkter på Kai-1DS.
Nybygg av idrettsanlegg samt driftsbygg i Egersund
Formålet med planen er å legge til rette for at deler området som er regulert til park, kan benyttes til skøytebane i vinterhalvåret og ballspill resten av året, samt at det kan bygges et driftsbygg i tilknytning til baneanlegget.
Reparasjon av kai på Kaupanes i Eigersund kommune
Eksisterende betongkaiplate og dragere skal utbedres for skader. Betong skal meisles bort, armering skal erstattes/behandles og ny betong skal påføres.
Asfaltarbeider på fylkesveier i Rogaland 2020
Oppdraget består av 4 delleveranser/kontrakter: 1) 3-11-2020-03 Fylkesveger indre Ryfylke, 2) 3-11-2020-04 Fylkesveger Haugalandet, 3) 3-11-2020-05 Fylkesveger Dalane, 4) 3-11-2020-06 Fylkesveger nord-jæren og Ryfylke.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Egersund
Dagens hastighet: 1Gb, krav-aksess: 10Gb, minimumshastighet: 2Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved kontorbygg i Egersund
Dagens hastighet: 20 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 1. Flytter ca. 1 august.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Egersund
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: