Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eigersund

Nybygg av barneskole i Egersund
Det er tidligere blitt inngått en totalentreprise kontrakt for dette oppdraget som nå er hevet. Totalentreprisen inkluderte komplett prosjektering og utførelse for etablering av nybygg med tilhørende opparbeidelse av utearealer, samt riving av resterende eksisterende skolbygging. Det planlegges nå å inngå en ny totalentreprise kontrakt med ny totalentreprenør for det resterende arbeidet. Ny totalentreprenør skal slik sett overta totalentreprisen.
Nybygg av kontor og verkstedbygg i Egersund
30 mål tomt. Gnr: 8 bnr. 280/431
Ombygging av stasjonsområde og nybygg av rådhus i Egersund
Usikkert prosjekt, kun på idéstadiet. Reguleringsplan for Eie-området pågår. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av tomannsboliger, enebolig og felles parkeringskjeller i Egersund
Eksisterende bygninger i planområdet forutsettes revet.
Nybygg av eneboliger i Eigersund
Gnr/bnr: 2/7, 12 og 17. Reguleringskonsulent: Klepp Prosjektering.
Utvidelse av skolebygg og parkeringsplass m.m i Egersund
Formålet med planarbeidet er å utvide skoleområdet for Gamleveien skole. Det legges til rette for utvidelse av skolebygningen samt bedre parkeringsforholdene for ansatte og besøkende. Gamleveien flyttes med dette mot vest på strekningen langs skoleområdet. Adkomstforholdene til skoleområdet vil være sentralt i reguleringen.
Nybygg av eneboliger i kjede i Eigersund
Gnr/bnr: 60/134, 135 mfl.
Nybygg av hyttefelt i Eigersund
Bygging av 2-4 hytter på eksisterende hyttefelt samt etablering av vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg.
Riving-og nybygg av boliger i Eigersund
2 to-mannboliger og 1 enebolig med felles parkeringskjeller. Riving av eksisterende enebolig og uthus / garasje og oppføring av tre nye bygninger med inntil fem boenheter.
Etablering av masseuttak og deponi ved Søkkemyra, Laureidfjellet
Det foreslås at det i tillegg til det som er tillatt etter gjeldende reguleringsplan; deponering av rene masser, kan foretas uttak av masser og resirkulering av masser til gjenbruk.
Nybygg av idrettsanlegg samt driftsbygg i Egersund
Formålet med planen er å legge til rette for at deler området som er regulert til park, kan benyttes til skøytebane i vinterhalvåret og ballspill resten av året, samt at det kan bygges et driftsbygg i tilknytning til baneanlegget.
Rammeavtale for vintervedlikehold (brøyting og strøing) i Eigersund
Mulighet for forlengelse i 1 + 1 år. Konkurransen gjelder følgende 2 roder i Eigersund kommune: Rode 6: Hetlandsheia Rode 9: Nordre og søra Eigerøy
Reparasjon av kai på Kaupanes i Eigersund kommune
Eksisterende betongkaiplate og dragere skal utbedres for skader. Betong skal meisles bort, armering skal erstattes/behandles og ny betong skal påføres.
Asfaltarbeider på fylkesveier i Rogaland 2020
Oppdraget består av 4 delleveranser/kontrakter: 1) 3-11-2020-03 Fylkesveger indre Ryfylke, 2) 3-11-2020-04 Fylkesveger Haugalandet, 3) 3-11-2020-05 Fylkesveger Dalane, 4) 3-11-2020-06 Fylkesveger nord-jæren og Ryfylke.
Etablering av pasientvarslingsanlegg for tjenestebrukere og ansatte på heldøgns omsorg i Eigersund
Pasientvarslingsanlegg med tilhørende trygghetsteknologi for tjenestebrukere og ansatte på heldøgns omsorg, samt elektroniske dørlåser hos hjemmeboende.
Rammeavtale for kjøp av kontormøbler til Mattilsynets kontor i Norge
Opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år. Region Sør og Vest: kontorsteder i Sandnes, Arendal, Kristiansand, Egersund, Haugesund, Ølen, Norheimsund, Stord, Bergen, Voss, Førde, Sogndal, Måløy og Loen.
Oppgradering av linje for bredbånd ved videregående skole i Egersund
Dagens hastighet: 1Gb, krav-aksess: 10Gb, minimumshastighet: 2Gb. Servicegrad: 1.
Oppgradering av linje for bredbånd ved kontorbygg i Egersund
Dagens hastighet: 20 Mb, krav-aksess: 1 Gb, minimumshastighet: 2 Gb. Servicegrad: 1. Flytter ca. 1 august.
Oppgradering av linje for bredbånd ved tannklinikk i Egersund
Dagens hastighet: 50 Mb, krav-aksess: 10 Gb, minimumshastighet: 1Gb. Servicegrad: 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: