Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eigersund

Nybygg av industri, treningshaller, blålysbygg og havnevirksomhet i Eigersund
Etablering av treningshaller for Naceller og et blålysbygg mm. Treningstårn for vindturbinoperatører utføres på separat prosjekt. Ecofact Sørvest AS utfører konsekvensutredning. Seabrokers Eiendom AS og B&G Holding AS eier 50% hver av Langholmen Egersund AS. 2-6 etasjer.
Nybygg av boligområde i Egersund
Totalt skal det bygges 200-225 boenheter i området fordelt mellom Eigersund kommune og Hellvik hus.
Nybygg av eneboliger på Ramsland, trinn 2
Totalt skal det bygges ca. 27 eneboliger i området 8 eneboliger blir utført i trinn 1.
Nybygg av barnehage på Rundevoll i Eigersund
1500-2000 m2. 6 avdelinger.
Etablering av ny gravlund i Egersund
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Riving og nybygg av boligområde i Bakkebø, Egersund
Gnr/bnr: 45/285, 283 mfl BKS1= 6 stk eneboliger i kjede. BKS 2= 2 stk tomannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Egersund
Eksisterende bygninger i planområdet forutsettes revet.
Nybygg av eneboliger i Eigersund
Gnr/bnr: 2/7, 12 og 17. Reguleringskonsulent: Klepp Prosjektering.
Nybygg av hyttefelt i Eigersund
Bygging av 2-4 hytter på eksisterende hyttefelt samt etablering av vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg.
Etablering av kryss i Egersund
Gjennomførelsetid: 7-8 måneder.
Renovering av kirkestue i Helland, Eigersund kommune
Oppføring av Helleland Kirkestue med rivning av eksisterende bårehus og oppføring av nytt felles bygg på samme tomt.
Utdyping av havn i Egersund.
Det skal foretas en utdyping7sprenging av fjelnabbe på sørsiden av Lindøygapet i innseilingen til Vågen i Egersund havn. Området har dybde -6,8 meter og skal utdypes til ferdig dybde -8,5 meter

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: