Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eigersund

Nybygg av boligområde i Egersund
Totalt skal det bygges 200-225 boenheter i området fordelt mellom Eigersund kommune og Hellvik hus.
Utvidelse av havne og næringsområder i Egersund
Omtrent 640 daa, hvorav omtrent 400 daa ligger på land. Områdesreguleringen legger tilrette for å kunne etablere omlag 100 000 m2 med nye næringsbygg.
Nybygg av treningshall i Eigersund
Etablering av treningshaller for Naceller. Treningstårn for vindturbinoperatører utføres på separat prosjekt. Ecofact Sørvest AS utfører konsekvensutredning. Seabrokers Eiendom AS og B&G Holding AS eier 50% hver av Langholmen Egersund AS. 2-6 etasjer.
Etablering av ny gravlund i Egersund
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Riving og nybygg av boligområde i Bakkebø, Egersund
Gnr/bnr: 45/285, 283 mfl BKS1= 6 stk eneboliger i kjede. BKS 2= 2 stk tomannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Egersund
Eksisterende bygninger i planområdet forutsettes revet.
Nybygg av eneboliger i Eigersund
Gnr/bnr: 2/7, 12 og 17. Reguleringskonsulent: Klepp Prosjektering.
Etablering av kryss i Egersund
Gjennomførelsetid: 7-8 måneder.
Utvidelse av skolebygg, parkeringsplass mm i Egersund
Formålet med planarbeidet er å utvide skoleområdet for Gamleveien skole. Det legges til rette for utvidelse av skolebygningen samt bedre parkeringsforholdene for ansatte og besøkende. Gamleveien flyttes med dette mot vest på strekningen langs skoleområdet. Adkomstforholdene til skoleområdet vil være sentralt i reguleringen.
Utdyping av havn i Egersund.
Det skal foretas en utdyping7sprenging av fjelnabbe på sørsiden av Lindøygapet i innseilingen til Vågen i Egersund havn. Området har dybde -6,8 meter og skal utdypes til ferdig dybde -8,5 meter

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: