Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bokn

Etablering av midlertidige skolelokaler/brakkerigg ved skole i Bokn kommune
Bokn skole er en kombinert skole for barne- og ungdomstrinnet. Det planlegges å rive deler av eksisterende skolebygning, og føre opp nytt tilbygg for barnetrinnet samme sted. Før bygget kan rives må det etableres nye midlertidige skolelokaler / brakkerigg for elever og lærere - inntil nytt tilbygg til eksisterende skolebygg er ferdigstilt.
Nybygg av energisentral og energibrønner i Bokn
Energisentralen er et frittstående nybygg på ca. 30 m2. På uteområdet skal det etableres 9 stk. energibrønner med dybde 250 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: