Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bjerkreim

Nybygg av boliger på Kvassåsen i Bjerkreim
Dette er en del av boligområdet B19 i kommuneplanen.
Etablering av hovedvannledning mellom Hunnadalen boligfelt og Vikedalslia boligfelt med tilknytting til Tjødnaråsen boligfelt i Bjerkreim
Prosjektet omfatter hovedvannledning med dimensjon 225 mm mellom Hunnadalen boligfelt og Vikedalslia boligfelt med tilknytting til Tjødnaråsen boligfelt. Over vannledningen skal det anlegges en gruset tursti/gangvei.
Driftskontrakt elektriske anlegg 1153 Sør-Rogaland 2021
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Lund, Eigersund, Bjerkreim, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Strand og Hjelmeland kommuner
Rassikring på Fv 503 Gloppedalen II i Bjerkreim
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland. Skredtype is, stein. 80m.
Rensk og bolting på Fv 117 Kvelvanuten i Bjerkreim
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 110m.
Rassikring på Fv 503 Gloppedalen I i Bjerkreim
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland.
Støttemur på Fv 110 Nettland i Bjerkreim
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 670m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: