Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestre Toten

Nybygg av boliger på Gjestrumsfeltet øst i Vestre Toten
Gnr/bnr: 65/3, 99, 105, 145, 150, 151 og 161.
Nybygg av boliger i Vestre Toten
Eneboliger og flermannsboliger. Planområdet; 8100 m2.
Utvidelse og ombygg av Raufosshallen
Nybygget antas å få et areal på ca. 3000 m2 tilsammen. I tillegg skal eksisterende hall ombygges/oppgraderes. Prosjektet vil omfatte opparbeidelse av utomhusarealer rundt bygget.
Nybygg av brannstasjon på Raufoss i Vestre Toten
Skal bygges på Rådhusvartalet tomten.
Utvidelse av golfbane i Bøverbru
Utvidelse fra 9 til 18 hullsbane. Byggestart avhenger av finansiering.
Opprusting av vei og gang-og sykkelvei mm i Raufoss
Ny planløsning av kryss, ny gang-og sykkelvei og nytt fundament og asfalt på kjørevei.
Utskifting av vannledning i Vestre Toten
Ledningene er gamle og må legges i ny trasè.
Reparasjon av friidrettsdekke i Vestre Toten
Rehabiliteringen vil bestå av rengjøring av belegg, på et areal skjæring av asfalt, ny asfalt og nytt basislag, skjæring av belegg og nytt basislag ved noen skader. Rehabiliteringen skal også omfatte resprøyting og reoppmerking. Opsjon: Oppdragsgiver ber om opsjon på justering av vanngrav fra 70 cm dybde til 50 cm dybde. I tillegg til opsjon på ny sarg i svingene.
Nybygg av lekeplass på Raufoss
Skal bygges intill Rådhuskvartalet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: