Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sel

Driftskontrakt Nord-Gudbrandsdal/Ottadalen
Innlandet fylkeskommune har fra nyttår 2020 ansvaret for over 7000 kilometer fylkesvei.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Nybygg av fritidsbebyggelse på Raphamn i Sel
Ca 80 daa. Gnr/bnr: 251/1, 66.
Forberedelse til ballastrenseverk på Dovrebanen 2020-2022
Gjelder strekninger (fellesutlysning): Sjoa st. - Otta st. Otta st. - Sel st. Brennhaug st. - Dovre st.
Opprusting av gate (Selsvegen - Storgata) i Otta
Ola Dahls gate på strekningen Selsvegen - Storgata skal utformes med fortau, kjørebane og sykkelveg med fortau. Anleggsområdet er ca 170 meter langt og spenner over et gatetverrsnitt på ca 13 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: