Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Søndre Land

Nybygg av barnehage i Søndre Land kommune
Totalt 96 plasser fordelt på 4 avdelinger.
Etablering av infrastruktur for utbygging av sentrumsområde i Hov
Prosjektet er inndelt i 2 områder, hvorav samlevegen innover i Klinikkenfeltet er parsell 1. Det gjøres oppmerksom på at VA i selve Klinikkenfeltet er å betrakte som opsjon, da det kan være mulig for kommunen å utføre dette i egen regi avhengig av bevilgede midler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: