Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nordre Land

Nybygg av boliger i Nordre Land
Området som består av eiendommene gnr. 126/1, gnr. 126/42 og deler av gnr. 124/2, hvor gnr.126/1og del av gnr. 124/2 disponeres av Huspartner AS og 126/42 eies av Nordre Land kommune.
Asfaltering av fylkesveier i Innlandet fylkeskommune
Gjelder asfaltering av fylkesveger i Østre Slidre, Sør Aurdal,Nord Aurdal, Østre Toten, Nordre Land og Gjøvik.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: