Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nord-Aurdal

Utbedring av E16 Fagernes-Øylo, del Fagernes syd-Hande
Ulykkespunktene Ulnes nord, Røn og Reiesvingen
Nybygg av omsorgsboliger i Aurdal
12-16 byggemåneder.
Utvidelse av uteanlegg ved ungdomsskole i Nord-Aurdal
Grunnarbeid i forbindelse med anlegg av veier, gater, gangstier, aktivitetsflater og ballbinger.
Innvendig rehabilitering av museum i Nord-Aurdal
Arbeidene går i hovedsak ut på å produsere, levere og montere monterkonstruksjoner og utstillingsinnredninger. Alle materialer, inklusiv maling og glass, skal inngå i arbeidene.
Rehabilitering av vei og veikryss m.m i Nord-Aurdal
Prosjektet omfatter ombygging/utvidelse av eksisterende kryss, herunder forsterking av overbygning og asfaltering. For å skape nødvendig trafikkrom mellom E16 og byggene på nordsiden, skal det plasstøpes to murer. Veglengde er ca.130 meter.
Grunnarbeide ved ungdomsskole i Nord-Aurdal
Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Fritidssenter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: