Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nord-Aurdal

Utvidelse av næringsarealer i Nord-Aurdal
Gnr/bnr: 70/5, 34, 71/15.
Nybygg av omsorgsboliger i Aurdal
12-16 byggemåneder.
Nybygg av kontor og forretning i Nord-Aurdal
Gnr/bnr: 85/105, 85/404, 85/412, 85/3 og 85/232.
Nybygg av leiligheter på Leira i Valdres, trinn 1
Total prosjektkostnad ca 125 mill kr for 3 byggetrinn.
Innvendig rehabilitering av museum i Nord-Aurdal
Arbeidene går i hovedsak ut på å produsere, levere og montere monterkonstruksjoner og utstillingsinnredninger. Alle materialer, inklusiv maling og glass, skal inngå i arbeidene.
Asfaltering av fylkesveier i Innlandet fylkeskommune
Gjelder asfaltering av fylkesveger i Østre Slidre, Sør Aurdal,Nord Aurdal, Østre Toten, Nordre Land og Gjøvik.
Rehabilitering av vei og veikryss m.m i Nord-Aurdal
Prosjektet omfatter ombygging/utvidelse av eksisterende kryss, herunder forsterking av overbygning og asfaltering. For å skape nødvendig trafikkrom mellom E16 og byggene på nordsiden, skal det plasstøpes to murer. Veglengde er ca.130 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: