Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lunner

Nybygg av industribygning, kontor og lager på Harestua i Lunner
En del av Sagparken. Prosjektet blir delt i flere byggetrinn. 50.000-80.000 m2
Nytt signalsystem på Roa/Hokksund-Ål
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av næringsbygg og leiligheter i Harestua sentrum, trinn 1
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Nybygg av boliger på Roa i Lunner
Frittliggende småhusbebyggelse. 11 mål.
Nybygg av ferieleiligheter, Svea i Lunner
Totalt skal det bygges 63 boenheter i området fordelt på flere bygg/trinn.
Roa-Gjøvik, utbedring av kontaktledning
Fra handlingsprogram. Planlagt utførelse 2020-2023.
Bruvedlikehold område vest, Bergensbanen
Buskerud og Hordaland fylker.
Levering av elsikkerhetstjenester (DLE) i Lunner
Handles opp sammen med Drammen, Nedre Eiker, Lier, Gran, Luner, Jevnaker og Kongsberg kommuner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: