Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lillehammer

Driftkontrakt 9107 Gudbrandsdalen 2020-2025
Gjelder kommunene Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom og Vågå.
Driftskontrakt Sør-Gudbrandsdal
Innlandet fylkeskommune har fra nyttår 2020 ansvaret for over 7000 kilometer fylkesvei.
Tiltak for å redusere flom- og skredskader langs elv i Oppland
Konsekvensvurdering av 24 tiltak i og langs Gudbrandsdalslågen og 20 tiltak i tilløpselver til Gudbrandsdalslågen.
Etablering av modulbygg for kontorer og møterom ved høgskolen i Lillehammer
Leie av midlertidig moduler med kontor og møterom. Tilbudet skal inkludere komplett prosjektering, levering, søknader og montering av modulene på anvist område ved HINN Lillehammer, samt komplett demontering og borttransport ved endt leieforhold. Vedlagt tilbudet skal det leveres beskrivelser, plan- og fasadetegninger, samt referansefotografier av hva som tilbys. Bygget er i størrelsesorden 70 – 90 kontorarbeidsplasser fordelt på enkeltkontorer (80%) og felleskontorer (20%). 5 år med mulighet for forlengelse i 1+1+1 år (totalt 8 år).
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Oppland
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Vedlikeholdstiltak på Fv 318 x Fv 319 Jørstadhøgda i Lillehammer
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 3 km. ÅDT 115-740.
Etablering og sanering av VA-ledninger i Lillehammer
Bryggevegen fra Hougners gate til Vingnesbrua/Strandpromenaden.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Rehabilitering av park i Lillehammer
Rehabilitering av murer, trapper og belegg.
Vedlikeholdstiltak på Fv 250 Vingrom-Ferista i Lillehammer
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 1,2 km.
Vedlikeholdstiltak på Fv 321 x Fv 213 Bergseng stasjon i Lillehammer
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 1 km. ÅDT 230.
Optimaliserte løsninger for planstilte kryss på motorveger i Norge
Arbeidet skal bidra til at slike kryss ivaretar høy trafikksikkerhet, lav miljøkonsekvens og god funksjonalitet.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: