Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lillehammer

Gjenoppbygging av brannskadet bygg i Lillehammer
Storgata 81 og Elvegata 15. Gnr/bnr: 200/31, 14, 1691.
Tiltak for å redusere flom- og skredskader langs elv i Oppland
Konsekvensvurdering av 24 tiltak i og langs Gudbrandsdalslågen og 20 tiltak i tilløpselver til Gudbrandsdalslågen.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Oppland
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Mindre ombygging av sykehus i Lillehammer
Det skal utføres mindre bygningsmessige tilpasninger på Kreftenheten/Med. Poliklinikk, SI Lillehammer. De bygningsmessige tilpassingene omfatter utvendig solavskjerming, tiltak for lydreduksjon i rom for samtaler med taushetsbelagt informasjon, oppgradere skyllerom og etablering av medisinrom.
Etablering og sanering av VA-ledninger i Lillehammer
Bryggevegen fra Hougners gate til Vingnesbrua/Strandpromenaden.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Rehabilitering av park i Lillehammer
Rehabilitering av murer, trapper og belegg.
Utvendig vedlikehold flerbrukshall på Stampesletta i Lillehammer
Bygging av yttervegg mot nord samt forlenget tak til denne.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: