Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lillehammer

Nybygg av kjøpesenter og flerbolighus på Nordre Ål i Lillehammer
Ca. 100-200 boenheter og 20.000 m2 med handel.
Nybygg-og ombygging av kjøpesenter og flerbolighus på Nordre Ål i Lillehammer, trinn 3
Ombygg av 6000 m2 med handel. Nybygg av 14000 m2 handel og 2000 m2 med boliger. Ca 20-25 stk leiligheter.
Nybygg av leiligheter og rehabilitering av kontor på Mesnakvartalet i Lillehammer
Rehabilitering av Verkstedsbygningen og Støperiet. Solavskjerming: Scandic Markiser AS. Baderomkabiner; Part AB. Metallarbeider: Ivar Bråthen Mekaniske AS. Kontaktperson: Per Ivar Nordnes. Metallarbeider: Ha-Mek prosjekt AS Kontaktperson: Geir Mortensen. Gnr/bnr 200/6, 1569, 1057, 1938 mf.
Nybygg av leiligheter i Lillehammer
50-60 stk leiligheter. Gnr/bnr: 200/691 og 84.
Nybygg av brannstasjon i Lillehammer
3500-400 m2. Prosjektering og utførelse er planlagt gjennomført i perioden Mars 2019- september 2021. Prosjektet inneholder: Vognhall med garasjer, verksted, ren og uren sone, lager for utryknings- og ferietjenesten og garasje og lagerplass for sivilforsvaret. Kontorer med arbeidsplasser, møterom, soverom, oppholdsrom og kjøkken. Gymsal, trimrom og garderober. Utomhusarbeider, inklusive ny innkjøringsvei for utrykning.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Lillehammer
Bakkalykkja 11-13. Gnr/bnr: 66/14, 488.
Nybygg av leilighetsbygg i Solhøgda, trinn 1
25 stk boenheter i byggetrinn 1. Totalt 60-70 stk boenheter fordelt på 3-4 bygg. Aluminiumsdører; Østlandske Fasadeteknikk. Gulvsparkling; Mjøs-Produkter. Lås & beslag; Dorma Kaba. Oppmåling; Bangs Oppmåling. Rekkverk; Ha-Mek. Solskjerming; Scandic Markiser. Badekabiner; Part. Byggvarer; Optimera. Tredører; Jeld Wen. Ståldører; Daloc. Genvinning byggavfall; Østlandet Gjenvinng. Maskiner og utstyr; Ramirent. Kledning og terrasser; Talgø- Møre Royal.
Nybygg av flerbolighus i Lillehammer
Innfestinger Balkong: Invisible Connections AS, Øran Vest. Kontaktperson: Jan Erik Brevik.
Nybygg av lavblokk i Solhøgda, trinn 2
3-5 etasjer. Solavskjerming: Scandic Markiser AS.
Nybygg av administrasjons- og servicebygg i Lillehammer
Totalt areal som er tenkt oppført i massivtre, er i størrelsesorden 1200-1500 m2.
Tiltak for å redusere flom- og skredskader langs elv i Oppland
Konsekvensvurdering av 24 tiltak i og langs Gudbrandsdalslågen og 20 tiltak i tilløpselver til Gudbrandsdalslågen.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Lillehammer
Sigrid Undsets veg mellom Nordsetervegen ved Stampesletta/Kiwi og Gudbrandsdalsvegen ved Lillehammer helsehus, en strekning på ca 2.5 km.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Oppland
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Etablering og sanering av VA-ledninger i Lillehammer
Bryggevegen fra Hougners gate til Vingnesbrua/Strandpromenaden.
Rehabilitering av park i Lillehammer
Rehabilitering av murer, trapper og belegg.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Utvendig vedlikehold flerbrukshall på Stampesletta i Lillehammer
Bygging av yttervegg mot nord samt forlenget tak til denne.
Optimaliserte løsninger for planstilte kryss på motorveger i Norge
Arbeidet skal bidra til at slike kryss ivaretar høy trafikksikkerhet, lav miljøkonsekvens og god funksjonalitet.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: