Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Jevnaker

Om- alternativt nybygg av miljøfabrikk i Jevnaker
Fabrikken skal produsere plastmaterialer som skal brukes til effektiv bruk av solvarme og produksjon av drikkevann fra havet.
Etablering av omlastningshall for avfall i Jevnaker
Dukhallen skal plasseres på vegger i betong og får innvendig asfaltdekke. Det skal installeres avsug fra hallen som ledes til et luktreduksjonsanlegg. En dukhall med mål 30 x 50 m. I tillegg skal det være en innlastingssluse med mål 12 x 16,2 m. Hallen skal ha brystningsvegger i betong i varierende høyde fra 1,6 til 3,0 m og en nedsenket lastesone. I leveransen inngår prosjektering, levering og montering av uisolert dukhall. I leveransen inngår også 4 stk porter med mål 3500 x 4500 mm og 2 stk porter med mål 4000 x 4500 mm og 1 stk gangdør med mål 10M x 21M.
Tiltak på avlastet veg ved ny E16 Eggemoen-Olum, holdeplasser langs Olumslinna
PlanID 0532 79: Holdeplass Klinkenberg PlanID 0532 80: Holdeplass Ragnhildrud–Vestre Olum PlanID 0532 81: Holdeplass Ragnhildrud-Østre Olum
Levering av elsikkerhetstjenester (DLE) i Jevnaker
Handles opp sammen med Drammen, Nedre Eiker, Lier, Gran, Luner, Jevnaker og Kongsberg kommuner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: