Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gran

Nybygg av økolandsby på Jaren, trinn 2 mfl.
Totalt 150-170 boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger.
Riving av skole og nybygg av boliger på Brandbu i Gran
Gnr/bnr: 67/17, 23, 24, 25, 30 og 47 mfl.
Nybygg av boliger i Gran
50-100 boenheter.
Nybygg av økolandsby på Jaren, trinn 1
Totalt 150-170 boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Gran
8 eneboligtomter og 35-40 leiligheter.
Nybygg av VA-ledning, Tryggheim-Myrvang
Tidlig prosjekt. Uklart omfang. Antatt byggestart og kostnad.
Levering av elsikkerhetstjenester (DLE) i Gran
Handles opp sammen med Drammen, Nedre Eiker, Lier, Gran, Luner, Jevnaker og Kongsberg kommuner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: