Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gjøvik

Nybygg av forretningsbygg, parkering, kultur, mm i Gjøvik, trinn 2 mfl
150 boliger med et samlet boligareal på 12.600 kvadratmeter. Næringsarealer skal utgjøre om lag 1000 kvadratmeter, og det skal være nærmere 220 parkeringsplasser.
Nybygg av forretningsbygg, parkering, kultur, mm i Gjøvik, trinn 1
150 boliger med et samlet boligareal på 12.600 kvadratmeter. Næringsarealer skal utgjøre om lag 1000 kvadratmeter, og det skal være nærmere 220 parkeringsplasser.
Nybygg av studenthybel og p-hus/parkeringskjeller i Gjøvik
Kombinert soverom og oppholdsrom med kjøkkenkrok og bad. 7-9 etasjert. 250-300 leiligheter.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse og småbåtshavn m.m. i Gjøvik
Etasjer 2-3. Gnr/bnr: 57/1, 11, 29 og 55, og del av 0/0.
Nybygg av småhusbebyggelse i Gjøvik
Gnr/bnr: 67/742, 744 mfl.
Utbedring av Rv 4 Gjøvik- del 1 - Hans Mustadsgate - Wergelandsgate
Hans Mustads gate og del av Marcus Thranes gate.
Nybygg av kjøpesenter i Gjøvik
Gnr/bnr: 60/43 m.fl.
Ombygging til leiligheter i Gjøvik
Bygge om 2. og 3. etasje av bygget fra kontor til bolig, og å bygge på en tilbaketrukket 4. etasje.
Nybygg av boliger på Skoglund Øst og Kopperud i Gjøvik
Tomtene ligger ikke inntil hverandre, men innenfor samme reguleringsplan. Avstanden mellom tomtene er ca 160 meter. Boligene skal gjennomføres i konseptet leie-før-eie med Gjøvik Boligstiftelse som tiltakshaver.
Støytiltak langs europa-, riks-, og fylkesveger i Oppland
Kontraktarbeidet omfatter støyvurderinger av boliger langs europa-, riks- og fylkesveger i Hedmark og Oppland. Dette for å avdekke om tiltaksgrensen i forurensningsforskriften på 42 dB inne er overskredet. Videre skal det utredes støytiltak for de som har støy over tiltaksgrensen samt oppgi kostnaden for tiltakene. Det er ca. 100 bygninger/boliger, noen med flere boenheter, som skal vurderes i Hedmark og Oppland, om lag halvparten av disse ligger i Hedmark. Noen få av bygningene/boligene har støy fra både veg og jernbane.
Nybygg av gang og sykkelvei i Gjøvik
Gnr/bnr: 179/12,179/46, 132/211.
Nybygg av kraftverk i Gjøvik
7,15 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Langsgående vegoppmerking med sprayplast og ekstrudert termoplast i Innlandet
Gjelder: Hedmark, Oppland, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland.
Installasjon og vedlikehold av AutoPASS vegkantutstyr til Fv.33 i Oppland
Kontraktsperioden er 6 år fra tiltredelse av vedlikeholdskontrakten. Kunden kan etter denne perioden si opp avtalen med 12 måneders varsel. Avtaleperioden er begrenset oppad til totalt 20 år. Minimum varighet av vedlikeholdskontrakten er dermed syv år.
Asfaltering av fylkesveier i Innlandet fylkeskommune
Gjelder asfaltering av fylkesveger i Østre Slidre, Sør Aurdal,Nord Aurdal, Østre Toten, Nordre Land og Gjøvik.
Bredbåndsutbygging i Oppland
Biristrandvegen, Birivegen, Øverbygdsvegen, Båbergsgutua, Øverbygdsvegen, Lierengvegen, Finstadvegen, Dempavegen, Kjensetgutua, Stuvengvegen og Kragebergvegen.
Oppgradering av gatelys i Gjøvik
Fellesutlysning for: Elverhøyløkka 29, Blivgodtvegen 30, Aurtunvegen 10, Røstevegen 1, Kallerudsvingen, Fjellvegen 6, Haakon VII's veg 11, Frants Olsens veg 24, Nordskogvegen, Prins Haralds veg 1, Kråkjordet Terrasse 3 og Haugenvegen 1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: