Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gausdal

Utvidelse av hotell i Gausdal
Gnr/bnr: 139/17 og 210/30.
Nybygg av hyttefelt på Skei
Flere grunneiere.
Nybygg av høydebasseng i Gausdal kommune
Komplett utførelse med levering og montering av høydebasseng med ventilkammer og tekniske installasjoner. Bassengvolum skal være min. 625 m³ fordelt på 2 bassengkammer. Bassengene skal være prefabrikkert med utførelse i glassfiber. Leveranse inkluderer prosjektering av bygg, røropplegg, hydroforanlegg og elektriske anlegg, igangsetting og prøvedrift.
Steinsprangnett mm på FV 255 Ellanhuslia i Gausdal
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor middels.
Områdesregulering av kommunesenter Segalstad Bru
Arbeider med areal- og kommunedelplan pågår. Sammarbeide mellom Areal +, Larkas og Vianova under ledelse av Areal +. Vianova arbeider med trafikkplanlegging. Byggestart er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: