Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gausdal

Nybygg av hyttefelt på Skei
Flere grunneiere.
Vedlikeholdstiltak på Fv 315 Lillehammer/Gausdal grense-Svingvold
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 18 km. ÅDT 120-1090.
Nybygg av høydebasseng i Gausdal kommune
Komplett utførelse med levering og montering av høydebasseng med ventilkammer og tekniske installasjoner. Bassengvolum skal være min. 625 m³ fordelt på 2 bassengkammer. Bassengene skal være prefabrikkert med utførelse i glassfiber. Leveranse inkluderer prosjektering av bygg, røropplegg, hydroforanlegg og elektriske anlegg, igangsetting og prøvedrift.
Vedlikeholdstiltak på Fv 204 Værskei-Forset i Gausdal
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 11 km. ÅDT 300-1800.
Områdesregulering av kommunesenter Segalstad Bru
Arbeider med areal- og kommunedelplan pågår. Sammarbeide mellom Areal +, Larkas og Vianova under ledelse av Areal +. Vianova arbeider med trafikkplanlegging. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Steinsprangnett mm på FV 255 Ellanhuslia i Gausdal
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor middels.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: