Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Østre Toten

Nybygg av boliger i Kapp
Gnr/bnr: 99/10, 18, 70 mfl.
Nybygg av boliger i Østre Toten
Frittliggende eneboliger, rekkehus/eneboliger i kjede og flermannsboliger. Gnr/bnr: 53/13, 75.
Nybygg av dagligvareforretning og parkering på Kapp (Bakke) i Østre Toten
1400-1500 kvm. Antall etasjer ikke fastsatt. Mjøsvegen/Fabrikkvegen. 50 stk parkeringsplasser.
Vedlikeholdstiltak på Fv 244 x Rv 41 Mjørlund - x Fv 246 Lena i Vestre/Østre Toten
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 18,7 km. ÅDT 580-3000.
Asfaltering av fylkesveier i Innlandet fylkeskommune
Gjelder asfaltering av fylkesveger i Østre Slidre, Sør Aurdal,Nord Aurdal, Østre Toten, Nordre Land og Gjøvik.
Bredbåndsutbygging i Oppland
Aurenlinna, Boksrudvegen, Brennerilinna, Evjuvegen, Fjellhaugvegen, Hammerstadgutua, Hjellsvegen, Oppegardslinna, Rudsvegen, Taraldrudlinna, Totenvegen, Vestengvegen, Vestgardslinna og Vignesjordet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: