Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Oppland fylke

Dovre (9)
Etnedal (3)
Gausdal (9)
Gjøvik (88)
Gran (32)
Jevnaker (10)
Lesja (7)
Lom (5)
Lunner (31)
Nord-Fron (18)
Ringebu (18)
Sel (14)
Skjåk (6)
Sør-Fron (7)
Vang (10)
Vågå (5)
Øyer (21)
Nybygg av industribygning, kontor og lager på Harestua i Lunner
En del av Sagparken. Prosjektet blir delt i flere byggetrinn. 50.000-80.000 m2
Nybygg av hytter i Kvitfjell, Fåvang, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 1100 hytter i området.
Rassikring på E16 Kvamskleiva i Valdres i Vang
Ca. 5 km. Prioritet høy i rassikringsplan. Type skred: stein.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av økolandsby på Jaren, trinn 2 mfl.
Totalt 150-170 boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger.
Fv 33 Skreia Sør-Lillo, ny trasé
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Utbygging av sentrumsområde i Hov
Gnr/bnr: 43/1, 43/34, 43/111, 60/13, 60/45, 60/47, 61/11, 61/12, 61/49, 61/91 og 303/1.
Nybygg av boliger på Gjestrumsfeltet øst i Vestre Toten
Gnr/bnr: 65/3, 99, 105, 145, 150, 151 og 161.
Nybygg av boliger i Kapp
Gnr/bnr: 99/10, 18, 70 mfl.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Området kring lokstallområdet.
Riving av skole og nybygg av boliger på Brandbu i Gran
Gnr/bnr: 67/17, 23, 24, 25, 30 og 47 mfl.
Nybygg av boliger i Østre Toten
Frittliggende eneboliger, rekkehus/eneboliger i kjede og flermannsboliger. Gnr/bnr: 53/13, 75.
Nybygg av hytter på Høgsvea i Øyer
60-80 stk hytter. Gnr/bnr: 130/1, 130/3, 131/1, 132/1, 135/3, 140/1, 141/1, 140/3.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse og småbåtshavn m.m. i Gjøvik
Etasjer 2-3. Gnr/bnr: 57/1, 11, 29 og 55, og del av 0/0.
Nybygg av omsorgssenter i Biri
16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger.
Nybygg av hytter på Kvitfjell i Ringebu
Ca 88 daa. Gnr/bnr: 102/1, 103/1, 104/1.
Nybygg av småhusbebyggelse i Gjøvik
Gnr/bnr: 67/742, 744 mfl.
Nybygg av omsorgsboliger i Aurdal
12-16 byggemåneder.
Nybygg av boliger i Gran
50-100 boenheter.
Nybygg av økolandsby på Jaren, trinn 1
Totalt 150-170 boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Gran
8 eneboligtomter og 35-40 leiligheter.
Nybygg av boliger i Vestre Toten
Eneboliger og flermannsboliger. Planområdet; 8100 m2.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Gjenoppbygging av brannskadet bygg i Lillehammer
Storgata 81 og Elvegata 15. Gnr/bnr: 200/31, 14, 1691.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Reguleringsplan er godkjent. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Overbygg på Fylkesveg 293 Sandvike i Vang
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav. 150m.
Utbedring av Rv 4 Gjøvik- del 1 - Hans Mustadsgate - Wergelandsgate
Hans Mustads gate og del av Marcus Thranes gate.
Nybygg av hytter på Beitostølen i Øystre Slidre
Mellom Garlivegen og parkeringsplassen på Garli.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Gjøvikbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av kjøpesenter i Gjøvik
Gnr/bnr: 60/43 m.fl.
Nybygg av eneboliger i Vinstra
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av hyttefelt på Skei
Flere grunneiere.
Nybygg av boliger på Roa i Lunner
Frittliggende småhusbebyggelse. 11 mål.
Nybygg av brannstasjon på Raufoss i Vestre Toten
Skal bygges på Rådhusvartalet tomten.
Nybygg av tomannsboliger og flerbolighus i Forset
Totalt 2 tomter for konsentrert bebyggelse og 10 stk eneboligtomter/tommansboligtomter. 2 tomter for flermannsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: