Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Oppland fylke

Dovre (11)
Etnedal (4)
Gausdal (8)
Gjøvik (66)
Gran (33)
Jevnaker (18)
Lesja (6)
Lom (5)
Lunner (24)
Nord-Fron (22)
Ringebu (14)
Sel (12)
Skjåk (5)
Sør-Fron (5)
Vang (7)
Vågå (2)
Øyer (18)
Utvidelse av næringsarealer i Nord-Aurdal
Gnr/bnr: 70/5, 34, 71/15.
Nybygg av forretningsbygg, parkering, kultur, mm i Gjøvik, trinn 2 mfl
150 boliger med et samlet boligareal på 12.600 kvadratmeter. Næringsarealer skal utgjøre om lag 1000 kvadratmeter, og det skal være nærmere 220 parkeringsplasser.
Nybygg av boliger i Gran
Gnr/bnr: 262/3,5,7,188,189 m.fl.
Driftkontrakt 9107 Gudbrandsdalen 2020-2025
Gjelder kommunene Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom og Vågå.
Nybygg av boliger på Gjestrumsfeltet øst i Vestre Toten
Gnr/bnr: 65/3, 99, 105, 145, 150, 151 og 161.
Nybygg av boliger i Kapp
Gnr/bnr: 99/10, 18, 70 mfl.
Nybygg av forretningsbygg, parkering, kultur, mm i Gjøvik, trinn 1
150 boliger med et samlet boligareal på 12.600 kvadratmeter. Næringsarealer skal utgjøre om lag 1000 kvadratmeter, og det skal være nærmere 220 parkeringsplasser.
Nybygg av studenthybel og p-hus/parkeringskjeller i Gjøvik
Kombinert soverom og oppholdsrom med kjøkkenkrok og bad. 7-9 etasjert. 250-300 leiligheter.
Riving av skole og nybygg av boliger på Brandbu i Gran
Gnr/bnr: 67/17, 23, 24, 25, 30 og 47 mfl.
Nybygg av boliger i Østre Toten
Frittliggende eneboliger, rekkehus/eneboliger i kjede og flermannsboliger. Gnr/bnr: 53/13, 75.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse og småbåtshavn m.m. i Gjøvik
Etasjer 2-3. Gnr/bnr: 57/1, 11, 29 og 55, og del av 0/0.
Nybygg av hytter på Høgsvea i Øyer
60-80 stk hytter. Gnr/bnr: 130/1, 130/3, 131/1, 132/1, 135/3, 140/1, 141/1, 140/3.
Driftskontrakt Nord-Gudbrandsdal/Ottadalen
Innlandet fylkeskommune har fra nyttår 2020 ansvaret for over 7000 kilometer fylkesvei.
Driftskontrakt Sør-Gudbrandsdal
Innlandet fylkeskommune har fra nyttår 2020 ansvaret for over 7000 kilometer fylkesvei.
Nybygg av hytter på Kvitfjell i Ringebu
Ca 88 daa. Gnr/bnr: 102/1, 103/1, 104/1.
Nybygg av omsorgsboliger i Aurdal
12-16 byggemåneder.
Nybygg av småhusbebyggelse i Gjøvik
Gnr/bnr: 67/742, 744 mfl.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Infrastruktur for utbygging av Bøverdalen vintersportsanlegg
Reguleringsplan omfatter også gondolbane, hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Nybygg av infrastruktur i Robøle, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 blir utført i trinn 1.
Utbedring av Rv 4 Gjøvik- del 1 - Hans Mustadsgate - Wergelandsgate
Hans Mustads gate og del av Marcus Thranes gate.
Nybygg av boligområde i Kolstad
Tomtene kan selges både til private og utbyggere.
Nybygg av hytter på Beitostølen i Øystre Slidre
Mellom Garlivegen og parkeringsplassen på Garli.
Utvidelse og ombygg av Raufosshallen
Nybygget antas å få et areal på ca. 3000 m2 tilsammen. I tillegg skal eksisterende hall ombygges/oppgraderes. Prosjektet vil omfatte opparbeidelse av utomhusarealer rundt bygget.
Om- alternativt nybygg av miljøfabrikk i Jevnaker
Fabrikken skal produsere plastmaterialer som skal brukes til effektiv bruk av solvarme og produksjon av drikkevann fra havet.
Nybygg av kontor og forretning i Nord-Aurdal
Gnr/bnr: 85/105, 85/404, 85/412, 85/3 og 85/232.
Nybygg av kjøpesenter i Gjøvik
Gnr/bnr: 60/43 m.fl.
Nybygg av eneboliger i Vinstra
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av leiligheter på Leira i Valdres, trinn 1
Total prosjektkostnad ca 125 mill kr for 3 byggetrinn.
Nybygg av brannstasjon på Raufoss i Vestre Toten
Skal bygges på Rådhusvartalet tomten.
Nybygg av hyttefelt på Skei
Flere grunneiere.
Nybygg av boliger på Roa i Lunner
Frittliggende småhusbebyggelse. 11 mål.
Nybygg av dagligvareforretning og parkering på Kapp (Bakke) i Østre Toten
1400-1500 kvm. Antall etasjer ikke fastsatt. Mjøsvegen/Fabrikkvegen. 50 stk parkeringsplasser.
Nybygg av barnehage i Søndre Land kommune
Totalt 96 plasser fordelt på 4 avdelinger.
Tiltak for å redusere flom- og skredskader langs elv i Oppland
Konsekvensvurdering av 24 tiltak i og langs Gudbrandsdalslågen og 20 tiltak i tilløpselver til Gudbrandsdalslågen.
Nybygg av ferieleiligheter, Svea i Lunner
Totalt skal det bygges 63 boenheter i området fordelt på flere bygg/trinn.
Nybygg av fritidsbebyggelse på Raphamn i Sel
Ca 80 daa. Gnr/bnr: 251/1, 66.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: