Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestvågøy

Utvidelse av næringsområde nord for Lufthavnveien på Leknes
Ønske om etablering av næringsareal for lett industri, verksted, håndverk og/eller handel med plasskrevende varer. Planområdet er på rundt 66 dekar, og ligger tilstøtende Bolleveien på Leknes.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og lavblokk i Vestvågøy
Videreføring av gang- og sykkelvei langs Storeidmyra.
Fylkesveg 817 fortau Ytre Stamsund, Steinekrysset-Hartvågen
Ca. 2 km. Fortsettelse fra prosjektet Dampskipskaia-Steinekrysset (utført). Byggeplan ferdig. Utlysning av entreprise avhenger av bevilgninger.
Sanering av vann- og avløpsledninger i Stamsund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av vei og fortau i Leknes sentrum, etappe 1
Oppgradering av Meieriet uteområde inngår i prosjektet.
Oppgradering av vei og fortau i Leknes sentrum, etappe 2
Oppgradering av Meieriet uteområde inngår i prosjektet.
Etablering av fortau fra Langhaugen til Ægirs i Leknes
I forbindelse med utbyggingen av Breidablikk II.
Rehabilitering og ferdigstillelse av kultursenter i Leknes
Meieriet kultursenter har vært i daglig drift siden det ble åpnet i 2017. Imidlertid gjenstår noen bygningsmessige og tekniske arbeider før det kan søkes om ferdigattest for kultursenteret.
Utfasing av oljekjele og skifte til ny elektrokjele på skole i Vestvågøy
Del 1. Utfasing av oljekjele+ ny oljekjele. Del 2. Opsjon på utskifting av pumper.
Etablering av midlertidig administrasjonsbygg/brakke ved skole i Vestvågøy
Midlertidig kontorbygg til administrasjon og lærere ved Ballstad barne- og ungdomsskole. 2-3 etasjer. Bygningen skal leies, i første omgang i 2 år.
Tekniske tiltak på rådhuset i Vestvågøy
Utfasing av oljekjele og skifte til ny elektrokjele. Opsjon på skifte ut pumper.
Etablering av høyhastighetsbredbånd i Vestvågøy kommune
Det ble besluttet å sette av fem millioner i 2019 og fem millioner i 2020 til å gi utkantene i kommunen bredbånd.
Oppgradering av drenering og bunnledninger på ungdomsskole i Vestvågøy
Omfatter etablering av drenering og isolering av grunnmur, samt nedlegging av rør fra drens til AF 400 mm ledning på vestsiden av bygget.
Tekniske tiltak på Buksnes skole i Vestvågøy kommune
Del-1 i 2019: A. Ny elkjel + B. Utfasing oljefyr. Del-2 i 2020: C. Skifte ut pumper i opsjon.
Utbygging av bredbåndsnett i Vestvågøy kommune
Totalkostnad 0,9 mnok for utbygging av bredbånd i Haukland, Vik og Uttakleiv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: