Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestvågøy

Nybygg av handelspark på Leknessletta i Leknes, trinn 1
Trinnvis utbygging. Ca. 90 mål. Ca. 20.000 m2 kan bygges ut på området. Gnr/bnr: 18/9, 1 og 582.
Nybygg av boliger i Vestvågøy
Gnr/bnr: 39/2, 21.
Nybygg av flerbrukshall med treningsrom og garderober ved eksisterende idrettsanlegg i Leknes
Nye Lekneshallen kobles til eksisterende svømmehall og idrettshall.
Nybygg av VA-ledning i Gravdal
Fase 1 kommer etter fase 2.
Oppgradering av vei og fortau i Leknes sentrum, etappe 3
Oppgradering av Meieriet uteområde inngår i prosjektet.
Utskiftning av bunnledninger i rådhus i Leknes
Utskiftning av alle spillvann og overvannsledninger under plankjeller.
Rassikring/fangvoll på Fv 994 Eggumura II i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 70m.
Rassikring på Fylkesveg 815 Klauva i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, flom. Skredfaktor middles. 1100m.
Rassikring på Fv 815 Valbergrua I i Vestvågøy
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav. 250m.
Etablering av digitale trygghetsalarmer i hjem og bofellesskap i Vestvågøy kommune
Formålet med anskaffelsen er å erstatte dagens analoge trygghetsalarmer med digitale trygghetsalarmer, herunder å legge til rette for etablering av digitale trygghetspakker i hjem og bofellesskap. Oppdragsgiver ønsker tilbud på ca 350 digitale trygghetsalarmer med aktiv varslingsfunksjon og toveis tale. Med digitale trygghetsalarmer menes et lokalt oppsamlingspunkt (HUB) i bolig som er stasjonært og tar imot signal fra alarmsender som bruker har på seg (smykke rundt hals, armbånd eller utstyr med tilsvarende funksjon). Med aktiv varslingsfunksjon menes at brukeren aktivt må trykke på en knapp/utløserenhet på den digitale alarmen eller alarmsender slik at alarmen utløses.
Rammeavtale for kjøp av kontormøbler til Mattilsynets kontor i Norge
Opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år. Region Nord: kontorsteder i Sortland, Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, Bodø, Leknes, Narvik, Harstad, Finnsnes, Storslett, Tromsø, Alta, Båtsfjord, Hammerfest, Karasjok, Kautokeino, Kirkenes og Vadsø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: