Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestvågøy

Utlagt veg, voll og skredoverbygg på Fylkesveg 815 Kangerua i Vestvågøy
Fylkesveg 815. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 1599m. Skredtype snø.
Nybygg av boliger i Vestvågøy
Gnr/bnr: 39/2, 21.
Rassikringstiltak ved Valbergura på Fylkesveg 815 i Vestvågøy
Rasoverbygg og fanggrøft. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav. 250m.
Nybygg av flerbrukshall med treningsrom og garderober ved eksisterende idrettsanlegg i Leknes
Nye Lekneshallen kobles til eksisterende svømmehall og idrettshall.
Nybygg av VA-ledning i Gravdal
Fase 1 kommer etter fase 2.
Rassikring/utlagt veg og voll på Fylkesveg 7724 Hjellvoll i Vestvågøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 299m.
Fylkesveg 817 fortau Ytre Stamsund, Steinekrysset-Hartvågen
Ca. 2 km. Fortsettelse fra prosjektet Dampskipskaia-Steinekrysset (utført). Byggeplan ferdig. Utlysning av entreprise avhenger av bevilgninger.
Rassikring/utlagt veg, voll og fanggrøft på Fylkesveg 999 Sennesvik-Ure i Vestvågøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein, flom. Skredfaktor middels. 119m.
Nybygg av VA-ledning i Gravdal
Fase 2 kommer føre fase 1.
Oppgradering av vei og fortau i Leknes sentrum, etappe 3
Oppgradering av Meieriet uteområde inngår i prosjektet.
Etablering av hovedavløpsnett i Vestvågøy kommune
Etablering av hovedavløpsnett mellom Leknes og Storeidøya, inkl. overvannshåndtering i området omkring Leknessletta/Mjånesveien.
Utskiftning av bunnledninger i rådhus i Leknes
Utskiftning av alle spillvann og overvannsledninger under plankjeller.
Tilbygg av skole i Leknes
Byggetrinn 1, tilbygg i 1 etasje for etablering av ventilasjonsrom, samt ombygging av dagens gymsal til lokaler for skoledrift (både ansatte og elever). Her blir det lagt etasjeskille slik at det etableres en ny etasje. Byggetrinn 2, tilbygg i to etasjer for utvidelse av undervisningslokaler og lokaler til de ansatte, samt ombygging av deler av eksisterende lokaler.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Etablering av digitale trygghetsalarmer i hjem og bofellesskap i Vestvågøy kommune
Formålet med anskaffelsen er å erstatte dagens analoge trygghetsalarmer med digitale trygghetsalarmer, herunder å legge til rette for etablering av digitale trygghetspakker i hjem og bofellesskap. Oppdragsgiver ønsker tilbud på ca 350 digitale trygghetsalarmer med aktiv varslingsfunksjon og toveis tale. Med digitale trygghetsalarmer menes et lokalt oppsamlingspunkt (HUB) i bolig som er stasjonært og tar imot signal fra alarmsender som bruker har på seg (smykke rundt hals, armbånd eller utstyr med tilsvarende funksjon). Med aktiv varslingsfunksjon menes at brukeren aktivt må trykke på en knapp/utløserenhet på den digitale alarmen eller alarmsender slik at alarmen utløses.
Etablering av prefabrikkert sanitærbygg/modulbygg på Lofoten i Vestvågøy
Leveransen omfatter levering og etablering av en komplett toalettmodul på Hauklandsstranda, med 4 toaletter, hvorav ett med universell utforming og stellerom, samt ett lager/servicerom.
Rammeavtale for kjøp av kontormøbler til Mattilsynets kontor i Norge
Opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år. Region Nord: kontorsteder i Sortland, Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, Bodø, Leknes, Narvik, Harstad, Finnsnes, Storslett, Tromsø, Alta, Båtsfjord, Hammerfest, Karasjok, Kautokeino, Kirkenes og Vadsø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: