Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vega

Nybygg av fritidsboliger i Vega kommune
Privat grunneier, Frederic Robert Beaujean. Planlagt bebyggelse er 3-4 fritidsboliger inkludert infrastruktur og landskapstilpasning. Etterhvert planlegges 2-3 fritidsboliger utskilt og solgt med egne tomter. Ca. 9 mål.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: