Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vefsn

Om- og tilbygg av kjøpesenter i Mosjøen
Planlegger nytt tilbygg ca 5.400 m2, ombygging av eksisterende kjøpesenter ca 6.000 m2, nytt P-hus ca 2.500 m2 og nye boliger ca 2.900 m2.
Nybygg av boliger for unge utviklingshemmede i Mosjøen
Boligene planlegges med heldøgns bemanning.
Nybygg av omsorgsboliger i Vefsn
Fra økonomiplan 2018-2021.
Tilbygg av fløy ved sykehjem i Vefsn
Fra økonomiplan 2018-2021.
Riving og nybygg av brannstasjon
Fra økonomiplan 2018-2021.
Drift- og vedlikehold av høyspent forsyningsanlegg i Vefsn
Fellesutlysning for: Holandsvik og Svenningdal.
Nybygg av rullestolbod og garderober ved omsorgsboliger i Vefsn kommune
Fellesutlysning for: Alfheimgata 43 og Harton Furøsgate 25 i Mosjøen. Det skal oppføres et selvstendig bygg for rullestolbod og de ansattes garderober ved omsorgsboligene i Harton Furøs gt 25. Eksisterende bod på 14 m2 rives. Nybygget kobles sammen med eksisterende bygg med et tak, slik at de ansatte kan gå tørrskodd til garderobene.
Til- og ombygg av omsorgsboliger, kontor og garderober i Vefsn kommune
Fellesutlysning for: Alfheimgata 43 og Harton Furøsgate 25 i Mosjøen. Prosjektet som omfatter tilbygg til eksisterende bygningsmasse samt ombygging av del av plan 1 i Alfheimgata 43.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: