Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vefsn

Nybygg av industri i Vefsn
Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira. Byggestart avhenger oppstart av dette dolomitdeponi. Kostnad er antatt av redaksjonen. Totalt 250 dekar.
Opparbeidelse av infrastruktur for industri i Vefsn, trinn 2
Man skal bruke fyllingsmasse til utbygging av veier. Fyllingsmassen hentes fra et dolomitdeponi under utvikling nor før Drevjaleira.
Riving og nybygg av internat på videregående skole i Mosjøen
Fra investeringsbudsjett 2019-2022. 11 hybler.
Drift- og vedlikehold av høyspent forsyningsanlegg i Vefsn
Fellesutlysning for: Holandsvik og Svenningdal.
Asfaltering av Helligbergvegen i Mosjøen
Fra økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av skole på Elsfjord i Vefsn
Arbeidene består i at noen av dagens rom skal flyttes, med riving av vegger og etablering av nye vegger med tilhørende overflater. Deler av eksisterende ventilasjonsanlegg skal oppgraderes, samt en oppgradering av garderober m dusj. I tillegg skal inngangspartiet oppgraderes.
Nybygg av rullestolbod og garderober ved omsorgsboliger i Vefsn kommune
Fellesutlysning for: Alfheimgata 43 og Harton Furøsgate 25 i Mosjøen. Det skal oppføres et selvstendig bygg for rullestolbod og de ansattes garderober ved omsorgsboligene i Harton Furøs gt 25. Eksisterende bod på 14 m2 rives. Nybygget kobles sammen med eksisterende bygg med et tak, slik at de ansatte kan gå tørrskodd til garderobene.
Elektrokontrakter for fylkesvei Nordland
Felles utlysning for Hattfjelldal, Grane, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Træna, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Hemnes, Rana, Nesna, Lurøy og deler av Rødøy kommune.
Til- og ombygg av omsorgsboliger, kontor og garderober i Vefsn kommune
Fellesutlysning for: Alfheimgata 43 og Harton Furøsgate 25 i Mosjøen. Prosjektet som omfatter tilbygg til eksisterende bygningsmasse samt ombygging av del av plan 1 i Alfheimgata 43.
Oppgradering/rehabilitering av bru i Vefsn
Fra økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: