Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vefsn

Nybygg av forretningsbygg, kontor mm i Mosjøen sentrum
Ca 1500 kvm kontor/forretning fordelt på 3 etasjer, ca 1000 kvm leiligheter. Rivingsareal på ca 700-800 kvm fordelt på 2 bygg.
Nybygg av rullestolbod og garderober ved omsorgsboliger i Vefsn kommune
Fellesutlysning for: Alfheimgata 43 og Harton Furøsgate 25 i Mosjøen. Det skal oppføres et selvstendig bygg for rullestolbod og de ansattes garderober ved omsorgsboligene i Harton Furøs gt 25. Eksisterende bod på 14 m2 rives. Nybygget kobles sammen med eksisterende bygg med et tak, slik at de ansatte kan gå tørrskodd til garderobene.
Til- og ombygg av omsorgsboliger, kontor og garderober i Vefsn kommune
Fellesutlysning for: Alfheimgata 43 og Harton Furøsgate 25 i Mosjøen. Prosjektet som omfatter tilbygg til eksisterende bygningsmasse samt ombygging av del av plan 1 i Alfheimgata 43.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg på omsorgsboliger i Mosjøen
Fellesutlysning for Kulstad skole, Vefsn rådhus og Parken bo og servicesenter. Total kostnad: 5,5 mnok.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg på rådhus i Mosjøen
Fellesutlysning for Kulstad skole, Vefsn rådhus og Parken bo og servicesenter. Total kostnad: 5,5 mnok.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg på skole i Mosjøen
Fellesutlysning for Kulstad skole, Vefsn rådhus og Parken bo og servicesenter. Total kostnad: 5,5 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: