Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vågan

Nybygg av landskapshotell, sjøhotell, sjøhus m.m i Ørsnes
Totalt 85 stk fritidsboliger på eiendommen.
Nybygg av leiligheter og forretning i Kabelvåg havn
3-6 etasjer. 15-17 byggemåneder.
Nybygg av rorbuenheter, kai mm i Henningsvær
Ca. 50 enheter. Gnr/bnr: 5/56, 198, 204, 256 og 260.
Nybygg av boliger i Kabelvåg
Regulert for eneboliger, rekkehus og firemannsboliger. Gnr/bnr 16/78, 152 og deler av 16/2
Utbygging av avløpssystem rundt Garsosen i Svolvær
Det skal bygges ca. 1100 m selvfallsledning for spillvann, ca. 2740 m avløpspumpeledning i sjø, ca. 400 m avløpspumpeledning på land og 6 stk. avløpspumpestasjoner med overløp til Garsosen. Det skal i tillegg bygges ca. 750 m ny vannledning og 600 m ny overvannsledning, hovedsakelig i samme grøft som avløp. Opsjon på trasè 8-11.
Ny ferjekai på Fylkesveg 868 Digermulen i Vågan
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Utbedring av innseiling Østre Svolvær i Vågen
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Oppgradering av klasserom og garderober i videregående skole i Svolvær
Det skal gjøres bygningsmessige tilpasninger for å dekke skolens behov for klasserom til fremmedspråklige elever, arealer til karrieresenter/OPUS og garderobe til ansatte og elever.
Nybygg av gang- og sykkelvei og vannledninger i Svolvær, etappe 2
410 meter. Fra Villaveien 19 til Villaveien 71.
Rehabilitering av vannverk i Vågan
Fra hovedplan vann 2014-26.
Nybygg av boliger i Kabelvåg
1 tomt gjenstår. Totalt ca 22 tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere. Regulert for eneboliger, rekkehus og firemannsboliger. 10 stk eneboligtomter. Gnr/bnr 16/78, 152 og deler av 16/2
Ny utslippsledning i Storøyvalen i Svolvær sentrum
685 meter med ny utslippsledning, DN800 mm PE 100 SDR 17, hvorav 670 m ligger i sjø og ca 15 m på land. Ventilkum. Overløpskum. By-pass-ledning. Nødoverløpsledning.
Utskifting av utslippsledning ved Skrova i Vågan kommune
Ca 180 meter. 180 m avløpsledning PE ø250 SDR11. - Graving av grøft etter eksisterende ledning fra land. - ca 100 meter, se vedlegg C. - Legganvisning for lodd skal følges. - Vågan kommune har belastningslodd på lager som skal brukes i prosjektet. - Loddbelastning 105%. - Om nødvendig skal ledningen klamres til fjell der det er mulig. Mellom rørklammer og rør skal det benyttes 2 mm gummibånd. Alle bolter, gjengestål, muttere, skiver og klammer skal være i syrefast stål og ha påmontert offeranode for inntil 50 års levetid. - Utslippskum i PE eller tett betong ø1400 (må tas høyde for oppdrift). Det antas at kummen skal være 3 m høy, men dette må verifiseres i gjennomføringsfase før kum settes i bestilling. Y-forgrening. Avløpsledninger fra Osveien (betong ø400) og Døvikveien (PVC ø160) kobles inn i denne kummen. Etter utført arbeid skal terreng tilbakeføres til opprinnelig tilstand (stedlige masser). - Eksisterende betongledning blir liggende. - Endehjul i PE - DN250. - FDV-dokumentasjon: - Innmåling av anlegget skal leveres i SOSI-format. - Ledningsføring omkring kum skal dokumenteres med foto.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: