Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vågan

Ny flyplass på Gimsøy i Lofoten
Det første alternativet er at det ikke gjøres noen endringer. Neste alternativ er at alle lufthavnene består og utvikles i lys av flyoperative muligheter og økonomi, mens tredje alternativ er en ny stor lufthavn på Hadselsand. Da legges Leknes, Svolvær og Stokmarknes ned. En annen mulighet inkluderer også en ny stor lufthavn på Hadselsand, men da legges Svolvær og Stokmarknes ned og Leknes utvikles.
Nybygg av landskapshotell, sjøhotell, sjøhus m.m i Ørsnes
Totalt 85 stk fritidsboliger på eiendommen.
Nybygg av bydel i Svolvær, trinn 2
Godkjent detaljregulering.
Nybygg av rekkehus og leilighetsbygg i Kabelvåg, trinn 2
Gnr/bnr 14/25, 14/13, 14/37, 14/38 mfl
Nybygg av boliger i Kabelvåg
Totalt ca 22 tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere. Regulert for eneboliger, rekkehus og firemannsboliger. 10 stk eneboligtomter. Gnr/bnr 16/78, 152 og deler av 16/2
Nybygg av leiligheter og forretning i Kabelvåg havn
3-6 etasjer. 15-17 byggemåneder.
Nybygg av rorbuenheter, kai mm i Henningsvær
Ca. 50 enheter. Gnr/bnr: 5/56, 198, 204, 256 og 260.
Utbygging av avløpssystem rundt Garsosen i Svolvær
Det skal bygges ca. 1100 m selvfallsledning for spillvann, ca. 2740 m avløpspumpeledning i sjø, ca. 400 m avløpspumpeledning på land og 6 stk. avløpspumpestasjoner med overløp til Garsosen. Det skal i tillegg bygges ca. 750 m ny vannledning og 600 m ny overvannsledning, hovedsakelig i samme grøft som avløp. Opsjon på trasè 8-11.
Ny ferjekai på Fylkesveg 868 Digermulen i Vågan
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Utbedring av innseiling Østre Svolvær i Vågen
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Nybygg av gang- og sykkelvei og vannledninger i Svolvær, etappe 2
410 meter. Fra Villaveien 19 til Villaveien 71.
Ny døgnhvileplass i Bjerkvik-Svolvær-(Leknes)
Antall plasser er ikke avklart.
Rehabilitering av vannverk i Vågan
Fra hovedplan vann 2014-26.
Utvendig renovering av kirke i Vågan
Renovering av 4 kirker i Vågan kommune i perioden 2019-2022. Fellesutlysning for: Gimsøy kirke, Vågan kirke, Digermulen kirke og Sildpollnes kapell.
Utskifting av utslippsledning ved Skrova i Vågan kommune
Ca 180 meter. 180 m avløpsledning PE ø250 SDR11. - Graving av grøft etter eksisterende ledning fra land. - ca 100 meter, se vedlegg C. - Legganvisning for lodd skal følges. - Vågan kommune har belastningslodd på lager som skal brukes i prosjektet. - Loddbelastning 105%. - Om nødvendig skal ledningen klamres til fjell der det er mulig. Mellom rørklammer og rør skal det benyttes 2 mm gummibånd. Alle bolter, gjengestål, muttere, skiver og klammer skal være i syrefast stål og ha påmontert offeranode for inntil 50 års levetid. - Utslippskum i PE eller tett betong ø1400 (må tas høyde for oppdrift). Det antas at kummen skal være 3 m høy, men dette må verifiseres i gjennomføringsfase før kum settes i bestilling. Y-forgrening. Avløpsledninger fra Osveien (betong ø400) og Døvikveien (PVC ø160) kobles inn i denne kummen. Etter utført arbeid skal terreng tilbakeføres til opprinnelig tilstand (stedlige masser). - Eksisterende betongledning blir liggende. - Endehjul i PE - DN250. - FDV-dokumentasjon: - Innmåling av anlegget skal leveres i SOSI-format. - Ledningsføring omkring kum skal dokumenteres med foto.
Totalrenovering og brannsikring av kirke i Vågan
Renovering av 4 kirker i Vågan kommune i perioden 2019-2022. Fellesutlysning for: Gimsøy kirke, Vågan kirke, Digermulen kirke og Sildpollnes kapell.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: