Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vågan

Nybygg av næring og industri i Kabelvåg
Vedtatt områdereguleringsplan. Ca. 300 daa.
Nybygg av rorbuenheter og kai m.m på Henningsvær i Vågan
Ca. 50 enheter. Gnr/bnr: 5/56, 198, 204, 256 og 260.
Nybygg av boliger, kontor og forretning i kvartal 27, Svolvær
Blandet bebyggelse med kombinert bolig-, kontor- og forretningsformål (BFK) i hele kvartalet. Høydene foreslås satt til 3 etasjer med en tilbaketrukket fjerde etasje mot Vestfjordgata, og 3 etasjer med en tilbaketrukket fjerde mot Storgata.
Nybygg av kaianlegg i Svolvær
Dersom avtale inngås med transportselskaper/aktører som vil etablere seg i området vil det bli utlyst til kaibygging.
Ny ferjekai på Fylkesveg 868 Digermulen i Vågan
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Ombygging av europrisbygget til videregående skole i Svolvær
Rehabilitering av fasader, montering av nye vegger, himlinger og innvendig interiør. Tekniske installasjoner skal byttes ut.
Rassikring på Fylkesveg 864 Kamman i Vågan
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav. 1150m.
Drift og vedlikehold av riksveger og riks-g/s veger for Midtre Hålogaland 2021-2026
Felles utlysning for kommunene Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Lødingen, Kvæfjord, Sortland, Tjeldsund og Harstad.
Utvidelse av oppvekstsenter i Vågan kommune
Prosjektet omfatter utvidelse av Strauman oppvekstsenter for å legge til rette flere undervisningslokaler.
Nybygg av boliger i Kabelvåg
1 tomt gjenstår. Totalt ca 22 tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere. Regulert for eneboliger, rekkehus og firemannsboliger. 10 stk eneboligtomter. Gnr/bnr 16/78, 152 og deler av 16/2
Rassikring på Fylkesveg 864 Hersjeryggen i Vågan
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav. 710m.
Rassikring på Fylkesveg 816 Sørfjellet i Vågan
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor lav. 355m.
Totalrenovering og brannsikring av kirke i Vågan
Renovering av 4 kirker i Vågan kommune i perioden 2019-2022. Fellesutlysning for: Gimsøy kirke, Vågan kirke, Digermulen kirke og Sildpollnes kapell.
Restaurering av lagerbygg ved Dampskipskaia i Henningsvær i Vågan kommune
Bygningen er planlagt totalrehabilitert med utbytting av takkonstruksjon, eksisterende porter, gangdører og vindu. Det skal etableres en ringmur for understøtting av byggets yttervegger, for å hindre fremtidige fuktinntrenging, skader og kontroll på fundament. Eksisterende yttervegger rehabiliteres og forsterkes. I all hovedsak skal byggets fasadeuttrykk bevares i sin helhet.
Utskiftning av tak på leilighets-og kontorbygg i Vågan kommune
Saltak på ca. 600 m2. Taket er i dag oppbygd med takstein, luftelekter og Brettex, og har lekkasjer flere steder. Nytt tak av type Derbigum eller tilsvarende.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: