Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vågan

Nybygg av landskapshotell, sjøhotell, sjøhus m.m i Ørsnes
Totalt 85 stk fritidsboliger på eiendommen.
Nybygg av rorbuenheter og kai m.m på Henningsvær i Vågan
Ca. 50 enheter. Gnr/bnr: 5/56, 198, 204, 256 og 260.
Nybygg av boliger i Kabelvåg
Regulert for eneboliger, rekkehus og firemannsboliger. Gnr/bnr 16/78, 152 og deler av 16/2
Ny ferjekai på Fylkesveg 868 Digermulen i Vågan
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Oppgradering av klasserom og garderober i videregående skole i Svolvær
Det skal gjøres bygningsmessige tilpasninger for å dekke skolens behov for klasserom til fremmedspråklige elever, arealer til karrieresenter/OPUS og garderobe til ansatte og elever.
Nybygg av hytter og eneboliger i Vågan
Byggeklare tomter. 10 hyttetomter og 4 eneboligtomter.
Ny utslippsledning i Storøyvalen i Svolvær sentrum
685 meter med ny utslippsledning, DN800 mm PE 100 SDR 17, hvorav 670 m ligger i sjø og ca 15 m på land. Ventilkum. Overløpskum. By-pass-ledning. Nødoverløpsledning.
Ombygging av europrisbygget til videregående skole i Svolvær
Rehabilitering av fasader, montering av nye vegger, himlinger og innvendig interiør. Tekniske installasjoner skal byttes ut.
Utvendig renovering av kirke i Vågan
Renovering av 4 kirker i Vågan kommune i perioden 2019-2022. Fellesutlysning for: Gimsøy kirke, Vågan kirke, Digermulen kirke og Sildpollnes kapell.
Rehabilitering av molo på Gimsøya i Vågan kommune
Kystverket sin molo i Hovsund på Gimsøya i Vågan kommune er skadet og skal repareres. Det er moloer på utsiden og på innsiden av moloen som tilhører Vågan kommune. Det er bare reparasjon av Kystverket sin molo som er en del av dette anbudet. Blokker som er skylt på innsiden av molo skal tas opp og plasseres tilbake i molokropp. Den reparerte moloen skal fremstå som resten av den uskadde delen av molo.
Utvidelse av oppvekstsenter i Vågan kommune
Prosjektet omfatter utvidelse av Strauman oppvekstsenter for å legge til rette flere undervisningslokaler.
Nybygg av boliger i Kabelvåg
1 tomt gjenstår. Totalt ca 22 tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere. Regulert for eneboliger, rekkehus og firemannsboliger. 10 stk eneboligtomter. Gnr/bnr 16/78, 152 og deler av 16/2
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Renovering av kirke i Vågan
Renovering av 4 kirker i Vågan kommune i perioden 2019-2022. Fellesutlysning for: Gimsøy kirke, Vågan kirke, Digermulen kirke og Sildpollnes kapell.
Totalrenovering og brannsikring av kirke i Vågan
Renovering av 4 kirker i Vågan kommune i perioden 2019-2022. Fellesutlysning for: Gimsøy kirke, Vågan kirke, Digermulen kirke og Sildpollnes kapell.
Restaurering av lagerbygg ved Dampskipskaia i Henningsvær i Vågan kommune
Bygningen er planlagt totalrehabilitert med utbytting av takkonstruksjon, eksisterende porter, gangdører og vindu. Det skal etableres en ringmur for understøtting av byggets yttervegger, for å hindre fremtidige fuktinntrenging, skader og kontroll på fundament. Eksisterende yttervegger rehabiliteres og forsterkes. I all hovedsak skal byggets fasadeuttrykk bevares i sin helhet.
Tilrettelegging av tursti i Lofoten
Helhetlig vurdering for utvelgelse av sti i Lofoten.
Reparasjon av molo i Vågan kommune
Planlagt tiltak er opprydding og fjerning av betongrester og armering i det skadede området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: