Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tjeldsund

Nybygg av flerbrukshall i Evenskjer
Flerbrukshall for fotball og friidrett.
Nybygg av leiligheter i Evenskjer Syd
27 stk byggeklare tomter.
Etablering av boliger utenfor basen i Tjeldsund
Forsvarsbygg skal etablere en porteføljer av boliger med korttidsleie og langtidsleie for ansatte ved Evenes flystasjon.
Forsterking av E10 Tjeldsundbrua
I Handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2021.
Opparbeidelse av infrastruktur for etablering av boligfelt i Tjeldsund kommune
Ca. 123 dekar. Ca 30 - 35 enebolig tomter, ca 2 rekkehus og leilighetsbygg i 3 etasjer.
Nybygg av sentrallager i Ramsund
Oppføring av yttervegger, tak og bærende konstruksjoner.
Ombygg til sykehjemsplasser i Fjelldal, Tjeldsund
Ombygg av 2 omsorgsboliger til 4 sykehjemsplasser.
Etablering av bredbånd i Tjeldsund kommune
Fellesutlysning for: Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Ibestad, Salangen, Senja, Målselv, Balsfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa, Alta, Kautokeino, Måsøy, Porsanger, Lebesby, Nesseby, Vardø, Sør-Varanger kommuner. Total kostnad: ca. 20 mnok.
Utmerking av "hjertesoner" ved alle skoler og barnehager i Tjeldsund kommune
Oppmerking av gangfelt, skilt for snuplass og merking av egnede områder for av-/påstigning ved alle skoler og barnehager i kommunen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: