Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tjeldsund

E10 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt, Hålogalandsvegen, forberedende arbeider
Flytting av høyspentlinjer, strømforsyning, særskilt granskning av kulturminner og grunnerverv.
Nybygg av studentboliger for brannskolen i Tjeldsund
250-300 studentboliger. Gnr/bnr 72/227 m.fl.
Nybygg av boliger i Evenskjer Syd
27 stk byggeklare tomter.
Tillbygg på barneskole i Skånland
Det er for liten plass til barnetrinn 1-4 på paviljongen. Et tilbygg på ca. 250 kvm. vil kunne avhjelpe dette og legge til rette for større barnekull framover.
Nybygg av vannkraftverk i Lavangen
Produksjon: 11,20 GWh. Ca 2 km rørgate.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: