Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tjeldsund

Nybygg og oppgradering av brannstasjon ved brannskolen i Tjeldsund
Totalentreprise (NS 8407) som omfatter ny brannstasjon (vognhall) ca. 2500 m2 og et nytt undervisnings-/kantinebygg ca. 1750 m2. 2-3 etasjer. 5-6 huskroppar. 3000-4000 kvm BTA.
Rehabilitering av øvingsfelt og etablering av ny infrastruktur m.m. ved brannskolen i Tjeldsund
Utførelsesentreprisen omfatter bla. rehabilitering av eksisterende øvingsfelt, ny infrastruktur (veier, plasser, VA, el., etc.), samt opparbeiding av et nytt øvingsfelt med nye øvingsobjekter. Utvidelse av teknisk rom (ca. 100 m2). Utvidelse av lager for kjemikalier (ca. 30 m2). Nytt undervisningsbygg for brannteori (ca. 130 m2). Opsjon på nytt lager for utstyr og materiell (ca. 1000 m2). Ombygging av undervisningsareal. Riving av eksisterende bygningsmasse. Rehabilitering av øvingsobjekter: Utskifting av dekke i øvingshus for varme røykdykk (Luleåhuset), Utskifting av dører/vinduer i øvingshus for kalde røykdykk, Nye øvingsobjekter: To hus i rekke for varme røykdykk, nytt containeranlegg for varme røykdykk, nytt brannkar, rekkehus for bruk i opplæring (3 enheter), Øvingshus (USAR) for bygningskollaps med ruinpark, høyderigg, veianlegg for redningsøvelser, jernbaneanlegg inkl. bom og plattform for redningsøvelser, rehabilitering av dekke på eksisterende brannøvingsfelt inklusiv membran, gatevarmeanlegg og belegning/asfalt, dyregrop, areal for oppbevaring og bearbeiding av kjøretøy, inklusiv gatevarme, tett gjerde og porter. Ny trafo og teknisk infrastruktur, vei- og å områdebelysning. Ny infrastruktur. Sjøvarmepumpe til oppvarming av bygg og gatevarme. Fjerne eksisterende sjøledning. Nytt gassanlegg for øvingsfelt. Flytting av drivstofftanker. Nytt bufferbasseng inkl. kontrollhus. Nytt kontrollhus på brannøvingsfelt og ombygging av adkomst til eksisterende bufferbasseng. Ny hovedport og gjerde rundt hele området. Bearbeiding av byggegrop for totalentreprise. Parkeringsplass. Snødeponi.
Etablering av boliger utenfor basen i Tjeldsund
Forsvarsbygg skal etablere en porteføljer av boliger med korttidsleie og langtidsleie for ansatte ved Evenes flystasjon.
Forsterking av E10 Tjeldsundbrua
I Handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2021.
Utskiftning av VA-ledning i Kongsvik i Tjeldsund kommune
Eksisterende vann- og avløpsanlegg i deler av Kongsvik skiftes ut, delvis ved å gå i eksisterende trase, delvis i ny trase. Kryssing av E10 er utført tidligere ved boring gjennom vei. Alt arbeid i- og ved skolegården, inkl. graving i "Skoleveien", skal utføres i skoleferien.
Ombygg til sykehjemsplasser i Fjelldal, Tjeldsund
Ombygg av 2 omsorgsboliger til 4 sykehjemsplasser.
Utbygging av bredbånd Tjeldsund kommune
Område 1 - Bønes-Elverhøy. Område 2 - Breistrandveien. Område 3 - Sør-Lavangen. Område 4 - Solheim-Sand. Område 5 - Myklebostad. Område 6 - Kjerstad-Tjeldodden.
Etablering av bredbånd i Tjeldsund kommune
Fellesutlysning for: Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Ibestad, Salangen, Senja, Målselv, Balsfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa, Alta, Kautokeino, Måsøy, Porsanger, Lebesby, Nesseby, Vardø, Sør-Varanger kommuner. Total kostnad: ca. 20 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: