Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tjeldsund

Ny tunnel på E10 Fiskefjord Øst i Tjeldsund
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor høy. 1492m.
Nybygg av flerbrukshall i Evenskjer
Flerbrukshall for fotball og friidrett.
Nybygg av leiligheter i Evenskjer Syd
27 stk byggeklare tomter.
Etablering av boliger utenfor basen i Tjeldsund
Forsvarsbygg skal etablere en porteføljer av boliger med korttidsleie og langtidsleie for ansatte ved Evenes flystasjon.
Rassikring/fangvoll og kulvert ved E10 Kobberneset Fiskefjord i Tjeldsund
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. 459m. Skredfaktor lav.
Utvidelse av gravlund i Evenskjer Syd
Det synes av terrengmessige grunner mest naturlig å utvide mot øst inn i friområdet. Delområde 2.
Tilbygg av omsorgsboliger på Evenskjer i Skånland
Lås: Harstad Låsservice AS. Yttervegger leveres som elementer av: Senja Elementer AS.
Nybygg av sentrallager i Ramsund
Oppføring av yttervegger, tak og bærende konstruksjoner.
Opparbeidelse av infrastruktur for etablering av boligfelt i Tjeldsund kommune
Ca. 123 dekar. Ca 30 - 35 enebolig tomter, ca 2 rekkehus og leilighetsbygg i 3 etasjer.
Etablering av bredbånd i Tjeldsund kommune
Fellesutlysning for: Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Ibestad, Salangen, Senja, Målselv, Balsfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa, Alta, Kautokeino, Måsøy, Porsanger, Lebesby, Nesseby, Vardø, Sør-Varanger kommuner. Total kostnad: ca. 20 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: