Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Steigen

Oppussing av skole i Steigen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Rødøy, Meløy, Beiarn, Saltdal, Fauske, Bodø, Sørfold, Hamarøy og Steigen.
Ombygging/oppgradering av rådhus i Steigen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Fasade mot nord (skifte av vindb m.m.) og ombygging av lensmannskontor.
Oppgradering av brannvarslingsanlegg i rådhuset i Steigen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Rådhuset må oppgraderes med et fullverdig brannvarslingsanlegg inkludert sensorer/detektorer.
Oppgradering av rådhus og etablering av ladestasjon i Steigen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Fasade mot øst samt fire nye elbil-parkeringsplasser.
Nybygg av bobiltømmeplass i Steigen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utskiftning av elektriskt anlegg på helikopterlandingsplass i Steigen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Helikopterlandingsplassen har ikke vært i drift ca det siste året. Det meste av det elektriske anlegget er oppmorknet og må skiftes ut.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: