Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Steigen

Oppussing av skole i Steigen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Rassikring/stikkrenner, fangdam og fangvoll på Fv 633 Smådalen i Steigen
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype sørpe. Skredfaktor middels. 450m.
Oppgradering av rådhus og etablering av ladestasjon i Steigen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Fasade mot øst samt fire nye elbil-parkeringsplasser.
Nybygg av bobiltømmeplass i Steigen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: