Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sortland

Nybygg av rekkehus på Sortland, Øvre Myrland
Planområdet er på 22,7 dekar.
Nybygg av leiligheter og parkeringskjeller i Sortland, trinn 2
Gnr/bnr: 15/1555, 15/1803 og 15/1733. Ca 200 parkeringsplasser.
Nybygg av næringsområde i Sortland
Planområdet er på ca 37 daa. Utfylling i sjø for å etablering et nærings-/forretningsområde nord for Sortlandsbrua.
Utvidelse av fiskeoppdrettsanlegg i Sortland
Søknad om endring av akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 33477 Reinsnesøya i Sortland kommune.
Påbygg av leiligheter på Handelsparken i Sortland, trinn 1
Gnr/bnr: 15/1555, 15/1803 og 15/1733.
Nybygg av leiligheter og butikk i Sortland
Butikk/næring på 190 m2.
Nybygg av pumpestasjon på Myrland i Sortland
Prosjekteres sammen med: 1. Oppgradering eller nytt renseanlegg på Strandskog. 2. Ny pumpestasjon på Myrland. Plassering må vurderes under prosjekteringen. 3. Overføringsledning fra ny pumpestasjon på Myrland til renseanlegg på Strandskog. 4. Overføringsledning fra pumpestasjon på Sørhavna til renseanlegg på Strandskog.
Ombygg til kontorbygg i Sortland kommune
Tredje etasje i Parkveien 2 skal bygges om for å få etablert kontor, spiserom og møterom.
Utbedring av vei i nordre del i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utbedring av Markveien nordre del inkl. kulverter, gang/sykkelvei og ny vannledning.
Nybygg av to- og firemannsboliger nord for Sortland sentrum
Teknobad leverer prefabrikkert baderomsmoduler. Ca 2-4 enheter i trinn 4.
Grunnforberedende arbeider i forbindelse med nytt sykehjem i Lamarka
Området for uttrauing er omlag 20 000 m2. Antatt volum myr er 30-40 000 fm3. Antatt volum grovfylling er 5-10 000 m3.
Forsterkning av vei og riving av fjøs m.m i Sortland kommune
Uttrauing av myr; sidelagring. Innfylling og avretting av grovfylling slik at det fremkommer en anleggsvei. Riving av gammelt fjøs ca 100 m2; sortering og bortkjøring til godkjent deponi. Forsterkning av kommunal vei. Anleggsvei ca 370 meter. Forsterkning kommunal vei ca 200 meter.
Vann- og frostsikring + rensk og bergsikring i tunneler i Nord
Felles utlysning for E6 Berrfloget (Sørfold kommune), E6 Løkthaugen (Sørfold kommune), E6 Kobbhammaren (Sørfold kommune), Rv. 85 Sigerfjord (Sortland kommune), E69 Nordkapp (Nordkapp kommune), E69 Sortvik (Nordkapp kommune), E69 Sarnes (Nordkapp kommune), E69 Honningsvåg (Nordkapp kommune), E94 Stallogargotunnelen (Hammerfest kommune).
Etablering av bredbånd i Sortland, 2021-2023
Fellesutlysning for: Alstahaug, Brønnøy, Bø, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Meløy, Narvik, Sortland, Sørfold og Vefsn kommuner.
Utgraving og flytting av masser for industribygg i Sortland, trinn 1
Planlagt opparbeidet areal for denne konkurransen er på ca 8500 m2. Arbeidet består av ca 5300 m2.
Bredbåndsutbygging i Sortland
Holmstaddalen og deler av Holmstaden.
Oppgradering av vannverk for en sikrere og bedre vannforsyning i Sortland kommune
Fellesutlysning for: Østre Godfjord, Vestre Godfjord, Blokken og Nevernes vannverk. Total kostnad: 3,5 mnok.
Rammeavtale for kjøp av kontormøbler til Mattilsynets kontor i Norge
Opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år. Region Nord: kontorsteder i Sortland, Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, Bodø, Leknes, Narvik, Harstad, Finnsnes, Storslett, Tromsø, Alta, Båtsfjord, Hammerfest, Karasjok, Kautokeino, Kirkenes og Vadsø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: