Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sortland

Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning A
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning D
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Utbedring av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning C
Vegen skal forsterkes og utbedres til 6,5m bredde. Ca 4,6 km. Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Nybygg av rekkehus på Sortland, Øvre Myrland
Planområdet er på 22,7 dekar.
Nybygg av sykehjem i Sortland kommune
Tre tomtealternativer er blitt utredet, Steinbruddet, Lamarka og Håløygtunet.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn, delstrekning E
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Nybygg av næringsområde i Sortland
Planområdet er på ca 37 daa. Utfylling i sjø for å etablering et nærings-/forretningsområde nord for Sortlandsbrua.
Nybygg av leiligheter i rekke på Sortland
Gnr/bnr: 15/248, 2277 og 247.
Nybygg av eneboliger i Lamarka
Totalt 23 daa. Ca. 80-90 boenheter på området. Dette prosjekt vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybygg av VVA-anlegg ved Havnegata i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. VVA Havnegata nytt VVA-anlegg Kulturfabrikken til Kystvakta.
Etablering av va-anlegg i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Ombygg til kontorbygg i Sortland kommune
Tredje etasje i Parkveien 2 skal bygges om for å få etablert kontor, spiserom og møterom.
Nybygg av vei og VA-anlegg på Vestmarka i Sortland, trinn 2
Vestmarka næringsområde N02. Entreprise E02 som omfatter ferdig asfaltert vei ca 450 m m/belysning, bygging av VA-anlegg ca 700 m.
Punktvise utbedringer på Fylkesveg 821 Frøskeland-Myre
I forslag til investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av to- og firemannsboliger nord for Sortland sentrum
Teknobad leverer prefabrikkert baderomsmoduler. Ca 2-4 enheter i trinn 4.
Opprusting av vei med drenering og fast dekke i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Opprusting av ca 1,3 km vei på Haltstranda med drenering og fast dekke
Utskifting av vann- og avløpsanlegg i Sortland
Ca. 70 m ledningsanlegg fra Strandgata 44 til ny pumpestasjon PS1. Ca. 40 m ledningsanlegg fra Sjøgata til ny pumpestasjon PS1. Ca. 140 m ledningsanlegg fra Strandgata nr. 44 til nr. 51. 1 stk. vannkum, 6 stk. spillvannskummer, 2 stk. overvannskummer og 5 stk. sandfangkummer. Nedsetting og tilkobling av 2 stk. nye prefabrikkerte spillvannspumpestasjoner med overbygg.
Etablering av ny hovedvannledning i Sortland kommune
Erstatte en gammel hovedvannledning i en lengde av ca 500 meter. Ledningen ligger mellom Fv 82 og den parallelle sykkel/gangveien, eller delvis under GSV. Asfaltering sker vår 2021.
Vann- og frostsikring + rensk og bergsikring i tunneler i Nord
Felles utlysning for E6 Berrfloget (Sørfold kommune), E6 Løkthaugen (Sørfold kommune), E6 Kobbhammaren (Sørfold kommune), Rv. 85 Sigerfjord (Sortland kommune), E69 Nordkapp (Nordkapp kommune), E69 Sortvik (Nordkapp kommune), E69 Sarnes (Nordkapp kommune), E69 Honningsvåg (Nordkapp kommune), E94 Stallogargotunnelen (Hammerfest kommune).
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Moskenes, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Hadsel, Sortland, Øksnes, Bø, Andøy, Lødingen og Narvik.
Utgraving og flytting av masser for industribygg i Sortland, trinn 1
Planlagt opparbeidet areal for denne konkurransen er på ca 8500 m2. Arbeidet består av ca 5300 m2.
Oppgradering og asfaltering av vei i Sortland
Sortland kommune skal legge fast dekke på eksisterende grusvei. Noe kabelrørarbeid
Oppgradering av uteområde på barnehage i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Det skal utføres tiltak som drenering, asfalt sykkelsti, utvidelse sørover, ny planlegging, renovering av lekeapparater.
Installasjon av gatelys på Vestmarka i Sortland
Deler av Skytterveien, Oppslåttveien, Idrettsveien og Heiveien.
Installasjon av gatelys på Vestmarka i Sortland
Hangstadveien, Øvre Selnesvei og Nedre Selnesvei.
Etablering av nye gatelys i Sortland kommune
Nye gatelys lange en strekning på ca 1,3 km. Levering og montering av alt materiell over bakken. Tilkoblinger mm.
Rammeavtale for kjøp av kontormøbler til Mattilsynets kontor i Norge
Opsjon på forlengelse av avtalen med 1 + 1 år. Region Nord: kontorsteder i Sortland, Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, Bodø, Leknes, Narvik, Harstad, Finnsnes, Storslett, Tromsø, Alta, Båtsfjord, Hammerfest, Karasjok, Kautokeino, Kirkenes og Vadsø.
Renovering av kjøkken på skole i Sortland kommune
Ny kjøkkeninnredning og nye tilhørende innebygget hvitevarer. Utførelse av oppdraget vil innebefatte innredning ferdig i monterte moduler og hvitevarer.
Etablering av utvendig solskjerming på rådhus i Sortland
Levering og montering av komplette utvendige enkle persienner til 25 kontorvinduer mot Sør.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: