Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sortland

Nybygg av hotell ved kulturfabrikken på Sortland
Holmøy Holding sammen med selskapet Nordic Eiendom har inngått opsjonsavtale med Kulturfabrikken Eiendom. 80 parkeringsplasser.
Utbygging av Fv 82 Sortland-Risøyhamn
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Nybygg av leiligheter i Sortland, trinn 2-4
15 til 20 leiligheter i hvert trinn. Totalt 60 til 80 nye leiligheter.
Nybygg av næringsområde i Sortland
Planområdet er på ca 37 daa. Utfylling i sjø for å etablering et nærings-/forretningsområde nord for Sortlandsbrua.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger på Kjerringnes
10 eneboligtomter og 4 blokker à 4 leiligheter.
Riving og ombygg av kontor til legesenter og frisklivssentral i Sortland
Kun arbeider innomhus, ingen fasade eller konstruksjonsarbeider. Etasjen skal bygges om til legesenter, frisklivssentral og tjenester knyttet til rus. Anskaffelsen omhandler også riving av tilbygg i nordvest og oppbygging av heissjakt (3 stopp) i samme område, samt levering og montering av pasientheis. Gnr/bnr 15/31 seksjon 5
Utbygging av Fylkesveg 82 Sortland-Risøyhamn
Sortland-Risøyhamn skal bygges ut i 6 etapper.
Etablering av nytt inngangsparti på kultursenter i Sortland
Prosjektet omfatter utførelsen av nytt inngangsparti til Kulturfabrikken, Sortland. Utføres i en etasje, med ny karuselldør, inklusiv tilpasninger til eksisterende bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: