Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sortland

Nybygg av leiligheter og småbåthavn på Strand i Sortland
3-4 etasje. Ca 100 dekar. Gnr/bnr: 1/325, 1/262, 1/33, 46/1, 1/94, 1/410, 1/406, 1/326 og 1/21.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Lamarka
Totalt 38 daa. Ca. 80-90 boenheter. Bygger en del i egen regi. Deler av området vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybygg av sykehjem i Sortland kommune
Tre tomtealternativer er blitt utredet, Steinbruddet, Lamarka og Håløygtunet.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger på Kjerringnes
10 eneboligtomter og 4 blokker à 4 leiligheter.
Nybygg av boliger på Sortland
16-20 stk mindre boenheter.
Opprustning av videregående skole i Kleiva
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av eneboliger i Lamarka
Totalt 23 daa. Ca. 80-90 boenheter på området. Dette prosjekt vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Etablering av infrastruktur for eneboliger og leiligheter i Lamarka
Totalt 23 daa. Infrastruktur for ca 40 boenheter.
Riving og ombygg av kontor til legesenter og frisklivssentral i Sortland
Kun arbeider innomhus, ingen fasade eller konstruksjonsarbeider. Etasjen skal bygges om til legesenter, frisklivssentral og tjenester knyttet til rus. Anskaffelsen omhandler også riving av tilbygg i nordvest og oppbygging av heissjakt (3 stopp) i samme område, samt levering og montering av pasientheis. Gnr/bnr 15/31 seksjon 5
Forarbeid for nybygg av vei og VA-anlegg på Vestmarka i Sortland, trinn 1
Vestmarka næringsområde N02. Entreprise E01 som omfatter uttrauing av myr i veitrase, grovfylling av av vei for uttransport av myr (inkl forsterkningslag (?)), bortkjøring av gamle massedeponier ca 25 000 m3.
Etablering av nytt inngangsparti på kultursenter i Sortland
Prosjektet omfatter utførelsen av nytt inngangsparti til Kulturfabrikken, Sortland. Utføres i en etasje, med ny karuselldør, inklusiv tilpasninger til eksisterende bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: