Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Saltdal

Ombygg til leiligheter med hybler i Rognan
Ca 40-50 boliger ska klimatiseras. Varav 8 stycken er ferdig.
Drift- og vedlikehold på riksveger i Nordland kommune
Opsjon på å forlenge kontrakt med 12 månader.
Rassikring/skjæring på Fylkesveg 513 Hogndalen i Saltdal
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein. Skredfaktor middels. 538m.
Dreneringstiltak på Nordlandsbanen
Bygging og vedlikehold av dreneringsgrøfter og stikkrenner.
Oppsetting av gjerde, Saltdalen 2020/2021
Arbeidene som etterspørres er inngjerding av sporet på strekningen Kjemåga (km 609,9) og nordover til Rusånes tunnel (km 625,9), og utbedring av eksisterende inngjerdinger på strekningen Lønsdal (km 602,1) til Kjemåga (km 609,9).
Drift- og vedlikehold på fylkesveger ved Sør Salten i Nordland
Felles kontrakt for Bodø, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Meløy og Rødøy.
Elektrokontrakter for fylkesvei i Nordland
Felles utlysning for Rødøy, Meløy, Beiarn, Saltdal, Fauske, Bodø, Sørfold, Hamarøy og Steigen.
Rekonstruksjon av tak på kunstgaller i Saltdal
Rekonstruksjon av vegger og tak ved Galleri Adde Zetterquist lokalisert til Storjord i Saltdal.
Utskifting av ventilasjonsanlegg på svømmehall i Saltdal kommune
Dagens eksisterende ventilasjonsanlegg skal saneres og det skal reetableres nytt ventilasjonsanlegg for krevende miljø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: