Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle byggeprosjekter i Saltdal

Ombygg til leiligheter med hybler i Rognan
Ca 40-50 boliger ska klimatiseras. Varav 8 stycken er ferdig.
Dreneringstiltak på Nordlandsbanen
Bygging og vedlikehold av dreneringsgrøfter og stikkrenner.
Utskifting av ventilasjonsanlegg på svømmehall i Saltdal kommune
Dagens eksisterende ventilasjonsanlegg skal saneres og det skal reetableres nytt ventilasjonsanlegg for krevende miljø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: