Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Saltdal

Nytt taktekke på rådhus i Rognan
Det skal legges nytt taktekke på Saltdal Rådhus, Rognan og på Knaggen, Vensmoen. Begge bygningene skal være i full drift i prosjektets gjennomføringsfase.
Rehabilitering av tak på akivitetsenter i Røkland
Det skal legges nytt taktekke på Saltdal Rådhus, Rognan og på Knaggen, Vensmoen. Begge bygningene skal være i full drift i prosjektets gjennomføringsfase.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: